Σημαντική μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό με την ονοματοδοσία και ένταξη του ΤΠΚ, ”Υποπλοίαρχος ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ”.

Μια αναγνώριση της θυσίας των Υποπλοίαρχων Καραθανάση και Βλαχάκου και του Αρχικελευστή Γιαλοψού στις δύσκολες ώρες των Ιμίων.

Μιας θυσίας που υπενθυμίζει σε όλους μας ότι ”θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία”.