ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (20.4.2016)

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Βεβαίως.

Πολύ σύντομα, είναι οι τροπολογίες που κατέθεσε ο κ. Χουλιαράκης και ο κ. Τσακαλώτος, αλλά λόγω των ευθυνών που έχουν στη διαπραγμάτευση έχω έρθει εγώ να τις εξηγήσω.

Είναι η τροπολογία με γενικό αριθμό 345 και ειδικό 48, με την οποία δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 20 του ν.4354/2015 για την αποζημίωση της εργασίας καθ’ υπέρβαση ή προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή των ποσών που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Με δεδομένο ότι για όσα νομικά πρόσωπα δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη σύνταξη των προϋπολογισμών τους, οι οικείες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων καθυστέρησαν να ληφθούν και κατ’ επέκταση να δημοσιευθούν, καθίσταται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση για το 2016. Με τη ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε κατά την έναρξη εφαρμογής του ν.4354 αναφορικά με την παροχή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία για το χρονικό διάστημα πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων των οικείων διοικητικών συμβουλίων.

Για την τροπολογία αυτή έχει προηγηθεί πλειάδα αιτημάτων προς αυτήν την κατεύθυνση απ’ τον χώρο της υγείας, που αφορά, κυρίως, η συγκεκριμένη τακτοποίηση. Πιο πολλές λεπτομέρειες γι’ αυτά τα θέματα μπορεί να σας δώσει ο καθ’ ύλην αρμόδιος κ. Πολάκης.

Επίσης, η τροπολογία με γενικό αριθμό 347 και ειδικό 50 -αντίστοιχου περιεχομένου-, με την οποία θεσπίζεται η διατήρηση της καταβολής του σχετικού επιδόματος στις περιπτώσεις της χορήγησης νομίμως θεσμοθετημένων αδειών, δεδομένου ότι αυτές έχουν χορηγηθεί προκειμένου η πολιτεία να ανταποκριθεί σε βασικές της υποχρεώσεις, όπως η αναγκαία ανάπαυση των υπαλλήλων, η προστασία της μητρότητας, της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας, οι ανάγκες επανεκπαίδευσης των υπαλλήλων κ.λπ.. Συνεπώς η θέσπιση των ανωτέρω αδειών δεν είναι δυνατό να συνεπάγεται αρνητική επίπτωση στις αποδοχές του υπαλλήλου.

Με τη ρύθμιση αυτή, επιδιώκεται η αποκατάσταση δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που από παραδρομή είχαν τεθεί εκτός του πεδίου της ισχύουσας διάταξης. Ουσιαστικά αποκαθίστανται ως δικαιούχοι του επιδόματος, κυρίως γυναίκες με άδεια μητρότητας και πάσχοντες από σοβαρές και ανίατες ασθένειες, πχ. μεσογειακή αναιμία, που απαιτεί συχνές μεταγγίσεις αίματος, που λαμβάνουν υποχρεωτικά ημέρες άδειας λόγω της κατάστασης της υγείας τους και που στερούνται την καταβολή του επιδόματος χωρίς αυτή να επιβαρύνει σημαντικά τη δημοσιονομική δαπάνη. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται ρητά η καταβολή για εκείνους που λαμβάνουν συνδικαλιστική άδεια, όπως, επίσης, ότι παραμένει στη διάταξη η υποχρέωση ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι 31-12-2017.

Για τα θέματα αυτής της δεύτερης τροπολογίας είχαμε πάρα πολλά αιτήματα από τον χώρο της υγείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορεί να την εξηγήσει και αυτήν περισσότερο ο κ. Πολάκης. Παρακαλώ πολύ να γίνουν δεκτές.