ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΗΜΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΠΝΟΥ (11.10.2016)

                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.20΄, συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση στην Αίθουσα Γερουσίας, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, κ. Δημητρίου Σεβαστάκη, με θέμα ημερήσιας διάταξης την συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών , κ. Τρύφων Αλεξιάδης, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Προεδρεύων των Επιτροπών, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών):  Ζητώ ειλικρινά συγνώμη που παρεμβαίνω στη διαδικασία για μία νομοτεχνική διόρθωση σε Τροπολογία, που μάλιστα δεν είναι του αντικειμένου σας, αλλά εδώ συντρέχουν ακριβώς οι λόγοι του επείγοντος. Συγκεκριμένα, είναι μια νομοτεχνική διόρθωση στην Τροπολογία που καταθέσαμε σε προηγούμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής σας και αφορούσε στη Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εκτύπωση ταινιών ασφαλείας στα τσιγάρα. Με τη νομοτεχνική διόρθωση αυτή, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος γίνονται οι εξής διορθώσεις: η πρώτη διόρθωση αφορά στην αρχική τροπολογία, όπου λέγαμε ότι η Σύμβαση αυτή θα γίνει «άπαξ». Η Τράπεζας της Ελλάδος πολύ ορθά λέει, ότι αν υπάρχει η λέξη «άπαξ» είναι περιοριστική ως προς την πιθανή βούληση ανανέωσης της συνεργασίας με την Τράπεζα της Ελλάδος και για αυτόν τον λόγο προτείνουμε να διαγραφεί η λέξη «άπαξ».

Είναι σαφέστατο ότι η Σύμβαση αυτή θα ξεκινήσει τώρα και θα κρατήσει για τρία χρόνια. Το κάνουμε για λόγους ασφαλείας και διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και μετά τα τρία χρόνια θα γίνει κανονική διαδικασία για την ανανέωση ή μη της Σύμβασης, ενώ αν είχαμε τη λέξη «άπαξ», από τώρα θα προκαταλαμβάναμε το τι θα γινόταν τότε.

Η δεύτερη αφορά στο β’ εδάφ. της παρ. 1 της Τροπολογίας, όπου διαγράφεται η λέξη «αξία (κόστος)», γιατί η λέξη αυτή αφορά, στην αξία την οποία θα πωλεί το Δημόσιο τις ταινίες στις καπνοβιομηχανίες, η οποία είναι καθορισμένη από Υπουργική Απόφαση στο 1 λεπτό. Δεν μπορεί, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος, που αναλαμβάνει την εκτύπωση των ταινιών, να δεσμευτεί στο ποια τιμή θα πωλεί το Ελληνικό Δημόσιο μετά αυτές τις ταινίες στις καπνοβιομηχανίες. Για αυτό τον λόγο, ζητά η Τράπεζα της Ελλάδος -και συμφωνούμε και εμείς και φέρνουμε την νομοτεχνική διόρθωση- να απαλειφθεί η λέξη «άπαξ» στο α’ εδάφιο και στο β’ εδάφιο η λέξη «αξία (κόστος)». Αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να απαντήσω.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ): Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα εδώ να προσεχθεί το κατά πόσον μπορεί να δημιουργηθεί ζήτημα με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, δηλαδή κατά πόσον θα μπορεί ένας ιδιώτης να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, να προσφύγει κατά των διατάξεων αυτών που προβλέπουν ανάθεση και όχι διαγωνισμό. Αν, δηλαδή, η διάταξη ορίζει ότι θα γίνει ανάθεση, κατά πόσον ένας οποιοσδήποτε πολίτης ή φορέας μπορεί να πάει στις Ανεξάρτητες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφύγει και να κερδίσει το ζήτημα. Αυτό θα θέλαμε να προσεχθεί -εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, θα ψηφίσουμε, βέβαια.

για να λύσω τις όποιες απορίες.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Έχετε απόλυτο δίκαιο στο σκεπτικό, όμως, το έχουμε εξετάσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει την εκτύπωση, τη φύλαξη και τη διανομή αυτού του υλικού με τέτοια “standards” ασφαλείας, που δεν υπάρχει άλλος αντίστοιχος φορέας στην Ελλάδα, που να διαθέτει αυτά τα “standards” ασφαλείας.

Έχουμε εξετάσει νομικά αυτό το ζήτημα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, άλλωστε να σας θυμίσω, ότι με την ίδια διαδικασία το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος να τυπώσει νομίσματα, να τυπώσει χαρτόσημα, να τυπώσει χρεόγραφα και μια σειρά από άλλες έντυπες αξίες του Δημόσιου. Με την ίδια λογική, αναθέτουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, γιατί έχουμε καταγγελίες, ότι κυκλοφορούν στην αγορά ταινίες τσιγάρων, οι οποίες είτε έχουν διαρρεύσει, είτε έχουν τυπωθεί παράνομα.