Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ  Τρύφων Αλεξιάδης φέρνει στη Βουλή με την κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα αιτήματα του κλάδου των περιπτερούχων, όπως εκφράζονται μέσω της επιστολής της 3ης.10.2022 της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία Τριάς» για παρεμβάσεις της πολιτείας σε θέματα λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και της τραπεζικής προμήθειας στη χρήση POS.Με αφορμή την υποχρεωτική χρήση POS από 1/1/2023 και στα περίπτερα, η  Ένωση παραθέτει αναλυτικό παράδειγμα αγοράς προϊόντων από περίπτερο και πληρωμής μέσω POS, όπου εμφανίζεται η καθαρή προμήθεια που εισπράττουν οι τράπεζες να είναι μεγαλύτερη από το μεικτό κέρδος του λιανοπωλητή !

Με τον κλάδο των περιπτερούχων να έχει υποστεί κυριολεκτικά αφανισμό από την οικονομική και την υγειονομική κρίση και με την ενεργειακή κρίση να εντείνει τον μαρασμό και τα λουκέτα, τα ελάχιστα ποσοστά κέρδους που εισπράττουν από τις κύριες πωλήσεις τους σε  καπνικά προϊόντα, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, έντυπο Τύπο, εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών κ.λπ, μειώνονται δραματικά από τις τραπεζικές προμήθειες που επιβαρύνουν τις συναλλαγές τους, υπερβαίνοντας τα περιθώρια που ορίζει ο Κανονισμός 751/2015 της ΕΕ ως προς την ανώτατη προμήθεια των τραπεζών από τις εμπορικές συναλλαγές με χρήση POS.

Η Ένωση αναφέρεται επιπλέον στην ελαχιστοποίηση των κερδών, που τους επιφέρει ο καθορισμός τιμών αγοράς και πώλησης και αιτείται την παρέμβαση της πολιτείας για την άρση του μέτρου καθώς και για τη χρήση POS στα περίπτερα με μηδενική προμήθεια προς τις τράπεζες, όπως στα εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών.

Ο Τρύφων Αλεξιάδης ζητά απαντήσεις και ενημέρωση από τα αρμόδια Υπουργεία σχετικά με την ανταπόκρισή τους στα αιτήματα της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία Τριάς». 

Ακολουθεί η Αναφορά του Βουλευτή και η επιστολή της Ένωσης

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τoυς κ.κ. Υπουργούς

– Ανάπτυξης και Επενδύσεων

– Οικονομικών

Θέμα: Χαριστική βολή για τον κλάδο των περιπτερούχων η υποχρεωτική χρήση POS, χωρίς ελάφρυνση από τις τραπεζικές προμήθειες

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως Αναφορά την επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία Τριάς» μέσω της οποίας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την υποχρεωτική χρήση POS από 1/1/2023 και στα περίπτερα, χωρίς την ικανοποίηση αιτημάτων τους που έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις της πολιτείας σε θέματα λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και της τραπεζικής προμήθειας στη χρήση POS.

Στην επιστολή της η Ένωση αναφέρεται αναλυτικά στα μηδαμινά ποσοστά κέρδους του κλάδου από τις κύριες πωλήσεις τους, ήτοι καπνικών προϊόντων, καρτών κινητής τηλεφωνίας, έντυπου Τύπου, εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών κ.λπ., στην ελαχιστοποίηση των κερδών, που τους επιφέρει ο καθορισμός τιμών αγοράς και πώλησης που έχει επιβληθεί. καθώς και στις τραπεζικές προμήθειες που επιβαρύνουν υπέρμετρα  τις συναλλαγές τους.
Με τον κλάδο να οδηγείται σε μαρασμό  και σε λουκέτα , η Ένωση Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία Τριάς» με χαρακτηριστικό παράδειγμα καταδεικνύει ότι με την υποχρεωτική χρήση POS, οι τράπεζες εισπράττουν καθαρό το 51% του τζίρου, ενώ οι λιανοπωλητές αντίστοιχα μεικτό το 49% !

Η Ένωση αιτείται την παρέμβαση της πολιτείας για την ορθή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, με την μη επιβολή τιμής αγοράς όσο και τιμής πώλησης, για την εφαρμογή του Κανονισμού 751/2015 της ΕΕ ως προς την ανώτατη προμήθεια των τραπεζών από τις εμπορικές συναλλαγές με χρήση POS και για τη χρήση POS στα περίπτερα με μηδενική προμήθεια προς τις τράπεζες, όπως στα εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.


Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας. 

Αθήνα, 03-10-2022

O καταθέτων Βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων


ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

“Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”

Κολοκοτρώνη 72  ΤΚ 18535 Πειραιάς – 2ος όροφος Γραφ.20

Τηλ. / Φαξ 2104133200  –  email: enosiagiatrias@yahoo.gr

ΑΦΜ 099267094 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ www.agiatriasperiptera.gr

Πειραιάς, 03/10/2022


Μετά από πρόσφατη πληθώρα δημοσιευμάτων, περί υποχρέωσης χρήσης POS και στα έως τώρα εξαιρούμενα επαγγέλματα, από 1/1/2023, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω:

• Με προηγούμενες παρεμβάσεις μας προς τα συναρμόδια Υπουργεία, καταφέραμε και εξαιρεθήκαμε από την υποχρέωση χρήσης POS, όταν αποδείξαμε πως η χρήση πληρωμής με τραπεζικές κάρτες εξανεμίζεται το ελάχιστο κέρδος μας.
• Δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο ως προς την κερδοφορία μας από την πώληση του 80% -90% των προϊόντων μας, το οποίο απαρτίζεται κυρίως από καπνικά προϊόντα, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, έντυπος Τύπος κ.λ.π. όταν το ποσοστό κέρδους μας κυμαίνεται από 0,25% στις κάρτες κινητής τηλεφωνίας 5% στον Τύπο και 3,5% έως 4,5% στα καπνικά προϊόντα.
• Για την πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, όπου επίσης το κέρδος μας είναι χαμηλό 4%, την επιβάρυνση της τραπεζικής προμήθειας την έχει επωμιστεί ο ΟΑΣΑ και δεν εμπλεκόμαστε σε τραπεζικές προμήθειες παρά την χρήση POS!!!
• Χρόνια «φωνάζουμε» για την καταστρατήγηση του Άρθρου 1 παράγραφο α) του Νόμου υπ’ αριθμό 3959/11 (ΦΕΚ Α΄93/20.4.2011) Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής», όταν στα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα και τα οποία αποτελούν το 80% του τζίρου μας, μας επιβάλλεται τόσο η τιμή αγοράς όσο και η τιμή πώλησης!!!! Καμία παρέμβαση της πολιτείας
• Καμία εφαρμογή του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2015/751 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, όπου προβλέπεται ως ανώτατη προμήθεια… « ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Άρθρο 3 Διατραπεζικές προμήθειες για τις συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές κάρτες 1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να απαιτούν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή που να υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή με χρεωστική κάρτα». Παρά ταύτα, οι τραπεζικές προμήθειες ακόμη και σήμερα, είναι πολλαπλάσιες των παραπάνω δεσμευτικών περιθωρίων!!!
• Από αρχής της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, πάνω από το 50% των περιπτέρων έχει κλείσει λόγο ελαχιστοποίησης των περιθωρίων κέρδους μας. Στη συνέχεια με την υγειονομική κρίση, επίσης έκλεισε μεγάλος αριθμός περιπτέρων. Τώρα με την ενεργειακή κρίση και παρά την συνεχόμενη μείωση της κερδοφορίας μας, έχουμε δυσανάλογη αύξηση του κόστους λειτουργίας μας. Πόσα μικρομάγαζα και περίπτερα τα οποία είναι κατά κανόνα οικογενειακές επιχειρήσεις θα αντέξουν τις παραπάνω περιγραφόμενες καταστάσεις
• Για να γίνει κατανοητή η ζημία που θα επιβαρυνθεί το περίπτερο σε περίπτωση υποχρέωσης χρήσης POS, σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα πραγματικών δεδομένων.

image.png

Από το παράδειγμα του σχετικού πίνακα, στα Σύνολα, από τα 0,50€ κέρδος του λιανοπωλητή, η τράπεζα θα παίρνει τα 0,26€.

Δηλαδή, με την υποχρεωτική χρήση POS,  η τράπεζα θα πάρει το 51% των κερδών μου καθαρό, και υπολείπεται το 49% για το περίπτερο και μάλιστα μεικτό!!!Δηλαδή, θα μας ορίσουνε τις τράπεζες κάτι παραπάνω από συνεταίρους!!!Δεν είμαστε ένα οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα να δουλεύουμε με 100%, 150% κλπ ποσοστού κέρδους έτσι ώστε και να πάρει και το 1% η τράπεζα δεν «τρέχει τίποτα»!!!Παλεύουμε καθημερινά στο πεζοδρόμιο με την όποια επικινδυνότητα, κάνοντας εμπορικές συναλλαγές και κερδίζοντας σεντς για την επιβίωσή μας. Τα σεντς αυτά τυγχάνουν φοροδιαφυγής, όταν στην πλειοψηφία των προϊόντων είναι με 0% ΦΠΑ και ο Ε.Φ.Κ. προ πληρωμένος;


Κατόπιν όλων των παραπάνω πραγματικών δεδομένων, λέμε ΝΑΙ στη υποχρεωτική χρήση POS, όταν γίνεται:1. Παρέμβαση της πολιτείας για την ορθή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, με την μή επιβολή τιμής αγοράς όσο και τιμής πώλησης.2. Παρέμβαση της πολιτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού 751/2015 της ΕΕ ως προς την ανώτατη προμήθεια των τραπεζών από τις εμπορικές συναλλαγές με χρήση POS.3. Χρήση POS στα περίπτερα με μηδενική προμήθεια προς τις τράπεζες όπως στα εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών.

Παρακαλούμε για την άμεση κινητοποίησή σας καθώς το θέμα είναι μείζονος σημασίας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας            

Νικητάκης Εμμανουήλ                                    Σκούρτης Ιωάννης