Πλήρης διαφάνεια και ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος – Δυναμικά και άμεσα μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων – Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να μας εξηγήσει, γιατί όταν γίνεται περιφορά εικόνας παρεμβαίνει η αστυνομία και γιατί επιτρέπεται η συναυλία της κ. Πρωτοψάλτη – Για την άρση των μέτρων να ακούσουμε τους ειδικούς επιστήμονες, κριτήριο για μας η ανθρώπινη ζωή