Στις 19 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων της Βολιβίας και του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή βουλευτών και των δύο νομοθετικών σωμάτων, στην οποία συμμμετείχα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος της Βολιβιανής Επιτροπής Σχεδιασμού συμμετείχε σε διάλογο για τα κοινοβουλευτικά γραφεία προϋπολογισμού με μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους. Μοιράστηκαν απόψεις σχετικά με τη συμβολή των κοινοβουλευτικών γραφείων προϋπολογισμού στο έργο τους και πώς να τα υποστηρίξουν αποτελεσματικά.

Η δραστηριότητα μεταξύ των δύο κοινοβουλίων διοργανώθηκε από το INTER PARES ( Kοινοβούλια σε εταιρική σχέση – Το παγκόσμιο project της ΕΕ για την ενίσχυση της ικανότητας των κοινοβουλίων) με στόχο την εκμάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη δημιουργία, την οργάνωση και την εφαρμογή των κοινοβουλευτικών γραφείων προϋπολογισμού. Ως αποτέλεσμα των ανταλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή Σχεδιασμού της Βολιβίας ετοίμασε πρόταση για ένα γραφείο που επιθυμούν να ιδρύσουν για να υποστηρίξουν την Πλουραλική Νομοθετική Συνέλευση στην ανάλυση και ψήφιση του γενικού κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και νομοσχεδίων και πολιτικών με δημοσιονομικές επιπτώσεις. Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε σε αυτή την τρίτη ανταλλαγή και σχολιάστηκε από τους βουλευτές και τον συντονιστή του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων.