Αγώνας μέσα κι έξω από τη Βουλή, για να μην υπάρξουν μειώσεις μισθών κι απολύσεις, για μέτρα στήριξης και προστασίας όσων δεν προσληφθούν, για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.