Ο πολίτης καθημερινά καταλαβαίνει την τεράστια απόσταση
μεταξύ προεκλογικών υποσχέσεων και μετεκλογικών πράξεων της ΝΔ