ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (3.3.2016)

                                               ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα, σήμερα στις 3 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.38΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ζ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση και εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στις συνεδριάσεις της στις 25 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου η συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού να γίνει σε μία συνεδρίαση. Οπότε προτείνω η συζήτηση να γίνει ενιαία.

Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Αλεξιάδης για να κάνει μια διευκρίνιση για το άρθρο 63.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Για να μην χαθεί καθόλου χρόνος από επόμενες ομιλίες, όπως έγινε προηγουμένως, σχετικά με το άρθρο 63 και επειδή σίγουρα υπάρχει μια κακή διατύπωση και στην αρχική διατύπωση του 2010 του νόμου και τώρα, θέλω να διευκρινίσω τα εξής: Με τον ν.3833/2010 επιβλήθηκε φόρος πολυτελείας στα σκάφη. Εξαιρέθηκαν από αυτόν τον φόρο τα επαγγελματικά σκάφη. Αυτός ο φόρος (δηλαδή ο φόρος πολυτελείας στην αγορά ή στην εισαγωγή σκαφών πολυτελείας, σκαφών αναψυχής) καταργήθηκε το 2014. Δεν καταργήθηκε, όμως, η εξαίρεση των επαγγελματικών σκαφών, που είχε νομοθετηθεί από το 2010. Το ξαναλέω: Το 2010 επιβλήθηκε ο φόρος πολυτελείας σε σκάφη αναψυχής στην αγορά ή στην εισαγωγή, με εξαίρεση τα επαγγελματικά σκάφη. Το 2014 καταργήθηκε ο φόρος. Δεν καταργήθηκε, όμως, η εξαίρεση των επαγγελματικών σκαφών.

Ερχόμαστε τώρα (με μία στην ουσία νομοτεχνική βελτίωση) και καταργούμε αυτήν την εξαίρεση που υπήρχε, αφού είχε ήδη καταργηθεί ο φόρος.

Άρα, για να κλείσω, δεν υπάρχει φόρος πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής, είτε είναι επαγγελματικά είτε είναι ιδιωτικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Συνεπώς  η τροπολογία με γενικό αριθμό 279 και ειδικό 62 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Θέλετε να μιλήσετε για την τροπολογία με γενικό αριθμό 277 και ειδικό αριθμό 60 που έχει τροποποιηθεί από εσάς.

Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Σχετικά με την παράγραφο 7 της τροπολογίας που αφορούσε τους εργαζόμενους στον πρώην Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων. Θέλουμε να αποσύρουμε τη συγκεκριμένη παράγραφο και θα την επαναφέρουμε σε επόμενο νομοσχέδιο με καλύτερη διατύπωση.