ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ (5.10.2016)

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Δεν θα καθυστερούσα την διαδικασία σας, αν δεν υπήρχε μια επείγουσα τροπολογία, που αφορά τις ταινίες, που κολλάμε, πάνω στα τσιγάρα και τις συμβάσεις, με τις οποίες ελέγχουμε, όσο μπορούμε, το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Οι ταινίες αυτές τυπωνόταν μέχρι τώρα σε ιδιωτικό τυπογραφείο. Για να σταματήσουν διάφορα φαινόμενα, που υπήρχαν και να μην διευκολύνουμε πλέον το λαθρεμπόριο, θέλουμε να αναθέσουμε αυτή την εκτύπωση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η συγκεκριμένη τροπολογία, που έχει γενικό αριθμό 688 και ειδικό αριθμό 75, προβλέπει την ανάθεση της εκτύπωσης των ταινιών αυτών σε ένα φορέα, με την αξιοπιστία και την εμπειρία της Τράπεζας της Ελλάδος και την πρόβλεψη νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Δεν θα είναι απλά αντιγραφή των χαρακτηριστικών, που έχουν οι τωρινές ταινίες (για τις οποίες είχαμε καταγγελίες ότι υπήρχαν αντιγραφές). Κρίνονται ως ζητήματα υψίστης σημασίας για την πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίου και την προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, κρίθηκε ορθότερο η ρύθμιση για την ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος, να περιλαμβάνει τον τύπο του νόμου και όχι της απλής απόφασης της ΓΓΔΕ, (όπως είχε προβλεφθεί το καλοκαίρι), γιατί είχαμε φέρει άλλο νόμο, το ν.4411/16, με τον οποίο προβλεπόταν με απόφαση της ΓΓΔΕ να εκδίδονται χαρακτηριστικά και μια διαδικασία με την οποία καθυστερούσαμε. Έτσι, λοιπόν, σε συνεννόηση, μετά και από έγκριση, με τη ΓΓΔΕ φέρνουμε τη διάταξη αυτή.

Παράλληλα, για την επίσπευση των διαδικασιών προβλέπεται η ρύθμιση όλων των τεχνικών προδιαγραφών των ταινιών και των λοιπών χαρακτηριστικών ασφαλείας, να περιληφθούν στη σύμβαση, που θα υπογραφεί, με την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς ανάγκη έκδοσης οποιασδήποτε άλλης κανονιστικής πράξης. Δηλαδή, να μην φέρουμε το νόμο και μετά να βγει άλλη απόφαση, αλλά να περιέχονται στο νόμο. Το ζήτημα κρίνεται υπερεπείγον, λόγω της επικείμενης έλλειψης ταινιών, (προβλήματα με τους διαγωνισμούς) και λόγω όλων των καταγγελλόμενων φαινομένων παραποίησης των ήδη κυκλοφορούντων ταινιών, που πλήττουν ευθέως τα δημόσια έσοδα.

Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, δηλαδή, από τότε που ψηφίστηκε η διάταξη το καλοκαίρι, γιατί, εν τω μεταξύ, έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης που είναι έτοιμη να υπογραφεί αμέσως μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης, προκειμένου να έχουμε άμεσα αποτελέσματα στον αγώνα ενάντια στο λαθρεμπόριο των καπνικών προϊόντων. Ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ (Ειδικός Αγορητής του «Ποταμιού»): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κ. Υπουργό. Θα κάνει διαγωνισμό η Τράπεζα της Ελλάδος ή έχει γίνει ο διαγωνισμός για τις ταινίες αυτές;

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Σε ό,τι αφορά την εκτύπωση των ταινιών, η διαδικασία γινόταν μέχρι τώρα σε τυπογραφείο, εκτός Τραπέζης της Ελλάδος. Τώρα, θα γίνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εκεί που τυπώνονται χαρτονομίσματα και άλλα έντυπα με ασφάλεια. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα που έχει και τα ασφαλή συστήματα εκτύπωσης, αλλά και τα συστήματα φύλαξης και διακίνησης, γιατί, δεν είναι μόνο η εκτύπωση, είναι και η φύλαξη και η διακίνηση.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει ο κ. Μπούρας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα ήθελα μια διευκρίνιση από τον κ. Υπουργό. Γιατί δημιουργείται μια επικάλυψη παλαιών και νέων ταινιών; Μήπως αυτό είναι επικίνδυνο; Οι νέες ταινίες θα τεθούν σε κυκλοφορία από 1/1/2017, ενώ οι παλαιές θα διατίθενται μέχρι 31/1/2017, οπότε προς τι οι παλαιές να συνυπάρχουν με τις νέες;

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Οι παλαιές ταινίες τελειώνουν, καθώς δεν υπάρχει μεγάλο απόθεμα. Επειδή η προμήθεια των ταινιών αυτών από τις καπνοβιομηχανίες, δεν ακολουθεί μια ομαλή πορεία, δηλαδή, αν δείτε μέσα στο 2016 είχαμε μήνες που φτάσαμε σχεδόν στα όρια των αποθεμάτων. Η πρόβλεψη είναι ότι θα τελειώσουν μέχρι τότε οι παλιές ταινίες, για να μην έχουμε όμως νέες διατάξεις, δεν θα κυκλοφορούν δύο ταινίες μαζί. Οι νέες ταινίες τυπώνονται για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και θα ισχύουν από 1/1/2017 και οι παλαιές ταινίες θα διατίθενται το αργότερο μέχρι τότε. Για ένα χρονικό διάστημα, αναγκαστικά θα έχουμε δύο, αλλά θα είναι σίγουρο σχεδόν ότι μέχρι τότε θα έχουν τελειώσει οι παλιές ταινίες. Άλλωστε, οι νέες ταινίες έχουν πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά και μόλις γίνει η σύμβαση θα σας ενημερώσω μέσω της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και για τα χαρακτηριστικά των ταινιών αυτών.