ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (4.10.2016)

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ, Ειδικού Αγορητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.)

Έχουμε ως αποτέλεσμα διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, που έχουν ξεκινήσει από τις διμερείς σχέσεις, δηλαδή, τις συνθήκες αποφυγής της διπλής φορολογίας.

Έχουμε παρεμβάσεις στο επίπεδο της Ε.Ε. στην ενοποίηση ορισμένων έμμεσων φορολογιών, όπως είναι ο Φ.Π.Α με οδηγίες.

Έχουμε τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο ΟΟΣΑ, οι G-20 και η Ε.Ε. με τα όργανά της σε διάφορα επίπεδα.

Η χώρα μας συμμετείχε – για να μην πω τη λέξη πρωτοστατούσε – γιατί έχει συμφέρον σαν μια μικρή χώρα αυτές οι συνθήκες να διευρυνθούν και να αποδώσουν και να υπάρχει αποτελεσματικότητα του συστήματος. Βέβαια, άκουσα και από τον Εισηγητή της πλειοψηφίας, που έκανε την εύστοχη παρατήρηση για το πως κατά τον ΟΟΣΑ η χώρα μας σε αυτά τα ζητήματα θεωρείται προηγμένη φορολογικά.

Αυτό, φυσικά, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, έγινε με μια σοβαρή προσπάθεια στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών με τις διάφορες πολιτικές ηγεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θεωρείται και καταρτισμένο και αξιόπιστο, αγαπητέ, κύριε Αλεξιάδη.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Το γνωρίζω σχεδόν καλύτερα, κύριε Κουτσούκο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Ειδικός Αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.): Ευτυχώς, που τώρα το αναγνωρίζετε.

___________________________________________________________________

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους κ. Βουλευτές και τα κόμματα για τη θετική τους στάση απέναντι στο νομοσχέδιο και για το υψηλό επίπεδα της συζήτησης.

Θέλω να ξεκινήσω με μια μικρή νομοτεχνική βελτίωση, για να προχωρήσω μετά σε μια σύντομη ομιλία.  Στην περίπτωση 1 των παραγράφων 4 και 5 της ενότητας δ, με τίτλο «δηλωτέος λογαριασμός του τμήματος 8 του παραρτήματος 1 του άρθρου 3ου» η φράση «ισχύει και εφαρμόζεται» αντικαθίσταται από τη φράση «η Ελλάδα έχει συνάψει».

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, πολύ συνοπτικά, γιατί, νομίζω ότι ακούστηκαν όλα και έχουν εξηγηθεί, θέλω να επισημάνω τα εξής σημεία: Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στη δράση κατά της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, μετά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε..

Εδώ, θα ήθελα να απευθυνθώ στα κόμματα που δήλωσαν, ότι καταψηφίζουν τη συμφωνία, βέβαια, απουσιάζουν οι εκπρόσωποί τους και να βάλω το εξής πολιτικό ερώτημα και ελπίζω να απαντηθεί στην Ολομέλεια: Αυτή η συμφωνία και αυτό το νομοσχέδιο, καλυτερεύει ή χειροτερεύει τον αγώνα που κάνουμε κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής; Διότι, εδώ, έχουμε το εξής περίεργο, από ένα τμήμα της Βουλής το καταλαβαίνω, αλλά δεν το καταλαβαίνω από ένα άλλο τμήμα, να δεχόμαστε μια κριτική ως προς την φοροαποφυγή και την ασυλία του μεγάλου κεφαλαίου και από την άλλη, όταν έρχεται εδώ ένα εργαλείο, το οποίο, ενισχύει τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε, στο όνομα κάποιων μελλοντικών ή κάποιων μεγάλων κοινωνικών αλλαγών δεν το ενισχύουμε, δηλαδή, δεν το ψηφίζουμε αυτό. Αυτό θα πρέπει να απαντηθεί και στην Ολομέλεια θα επανέλθω.

Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία με την Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας για φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα, οντότητες, καταπιστεύματα και ιδρύματα, που διαθέτουν εισοδήματα, π.χ., τόκους και μερίσματα ή περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή, θα μπορέσουμε έως το Σεπτέμβριο του 2017, να γίνει η πρώτη αυτόματη αποστολή πληροφοριών από τη χώρα προέλευσης των εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων στη χώρα της φορολογικής κατοικίας. Αυτό, θέλω να το επισημάνω, διότι, πρέπει να γίνει σαφές το τι πολύτιμο εργαλείο πλέον αποκτούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες. Ένα εργαλείο, το οποίο, υπήρχε σε επίπεδο Ε.Ε. στις προηγούμενες συμφωνίες που κάναμε και τώρα, διευρύνεται σε πάρα πολλές χώρες και εκτός Ε.Ε..

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, που θα πραγματοποιείται υπό το πρίσμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της διασφάλισης του απορρήτου των πληροφοριών, βεβαίως, ακούμε και με μεγάλη προσοχή τα θέματα που μπαίνουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι όμως σαφές και πρέπει να πω, ότι υπάρχει συνεχής συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ότι δεν γίνεται τίποτα χωρίς να υπάρχει αυτή η συνεργασία.

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω κάτι που ίσως δεν είναι σαφές, ότι η Ελλάδα έχει αξιολογηθεί επιτυχώς από τον ΟΟΣΑ, ως προς την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και την ύπαρξη επαρκών δομών και υποδομών στο πλαίσιο της κυρούμενης συμφωνίας. Διότι, αν δεν περάσει από την κρίση του ΟΟΣΑ, δεν μπορείς να συμμετέχεις σε αυτά τα δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών. Εμείς, έχουμε περάσει επιτυχώς αυτό το στάδιο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, θα ήθελα να πω ότι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του παγκόσμιου προτύπου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως αυτό αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, συνδράμει στην εξεύρεση της φορολογητέας ύλης, όπου και αν αυτή βρίσκεται, διευκολύνει το έργο των ελεγκτικών υπηρεσιών, βελτιώνει τη φορολογική συμμόρφωση και συμβάλει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Σε ό,τι αφορά ορισμένα πολιτικά ζητήματα που τέθηκαν στις τοποθετήσεις είναι ότι ως προς την αξιοποίηση των πληροφοριών, να είστε σίγουροι ότι γίνεται ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε σωστά τις πληροφορίες που έρχονται και πλέον θα έρχονται με αυτόματο και συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα έρχονται με την παλιά διαδικασία που πολλές φορές προέβλεπε ανθρώπινο παράγοντα, χειρόγραφη διαδικασία ή οτιδήποτε άλλο, τώρα θα  έχουμε πολύ καλύτερη αξιοποίηση και βεβαίως, προσαρμόζουμε τις ελεγκτικές υπηρεσίες σε αυτό.

Μια άλλη παρατήρηση για το θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού. Εδώ είναι σαφές ότι είναι πράγματα, τα οποία, η Ελλάδα μπορεί να κάνει στο εθνικό της δίκαιο και κάνουμε πάρα πολλά για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού. Όμως, είναι άλλα θέματα, τα οποία, πρέπει να λυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή και σε παγκόσμιο Δεν είναι θέματα μόνο δικά μας και, βεβαίως, εάν δεν λυθούν σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως πολύ σωστά ακούστηκε και από Εισηγητές, θα έχουμε αυτό το φαινόμενο, που πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε επίπεδο Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έγινε αυτή η διάταξη και το πώς εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό, θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση έχει ένα συνολικό σχεδιασμό, ο οποίος έχει αποτυπωθεί με επιτυχία στο ν. 4336/2015 σχετικά με τα θέματα φορολογίας.

Μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό, λοιπόν, είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δίνει περισσότερα εργαλεία ελέγχου καταστάσεων, που δεν μπορούσαμε να ελέγχουμε πριν.

Άρα, το πολιτικό θέμα είναι, ενισχύουμε τις φορολογητέες ελεγκτικές υπηρεσίες με ένα εργαλείο περισσότερο ελεγκτικό ή δεν τις ενισχύουμε.

Με μεγάλη ικανοποίηση είδα τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής, όπως εκφράστηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.