ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (29.7.2016)

                                             ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Προχωρούμε στην τελευταία ερώτηση που θα απαντήσει ο κ. Αλεξιάδης.

Είναι η πέμπτη με αριθμό 1155/19-7-2016 επίκαιρη ερώτηση του δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου (Σάκη) Παπαδόπουλου προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την αναβίωση του άρθρου 44 του ν.3763, με σκοπό την προώθηση αυτοσύμβασης στη σύνταξη οριστικού συμβολαίου από προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων.

Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.         

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, μια απλή ρύθμιση ζητά η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα. Νομίζω ότι στην περίπτωση της δημιουργίας προσυμφώνου -που είναι πάρα πολλές οι οποίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν για πολλούς λόγους μέσα στους οποίους είναι και το ότι είχαν συνταχθεί πριν από πολλά χρόνια- υπάρχει και η περίπτωση της αποβίωσης ορισμένων από τους πωλητές ή οι κληρονόμοι τους να είναι πάρα πολύ δύστροποι, δύσκολοι, να μην θέλουν να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς για να οριστικοποιηθούν τα συμβόλαια.

Και υπάρχει η δυνατότητα οριστικής ρύθμισης με την αναβίωση του άρθρου 44 του ν. 3763 με αυτοσύμβαση ή με κάποιους άλλους τρόπους που εσείς νομίζω ότι θα μπορούσατε να έχετε καταλήξει για να προκύψει αυτή η αναγκαία ρύθμιση.

Θα ήθελα, λοιπόν, να ξέρω τι σκέφτεστε για να υπάρξει αυτή η οριστικοποίηση αυτών των προσυμφώνων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ευχαριστώ.

Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Βουλευτά, αναγνωρίζουμε το πρόβλημα.

Βεβαίως, είχε δοθεί από το ελληνικό Δημόσιο προθεσμία σχεδόν τριών ετών, για να τακτοποιηθούν αυτά τα θέματα. Καταθέτω για τα Πρακτικά αναλυτικές απαντήσεις της Διεύθυνσης Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών και της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου που αναφέρεται πάνω σε αυτό το θέμα.

Όπως ξέρετε και εσείς λόγω ιδιότητας σας, όταν γίνεται μια μεταβίβαση απαιτείται να προσκομίζονται από τον πωλητή διάφορα πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κ.λπ. Δημιουργεί πρόβλημα το να συνταχθούν συμβόλαια χωρίς το σύνολο αυτών των δικαιολογητικών.

Και όπως με ενημερώνουν οι υπηρεσίες, εν όψει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψιν της παρούσης οικονομικής συγκυρίας είχε δοθεί μια τριετής περίοδος για την οριστικοποίηση όλων αυτών των παλαιών προσυμφώνων και δεν είναι δυνατόν να δίνουμε συνεχείς τέτοιες παρατάσεις. Οι συνεχείς παρατάσεις δημιουργούν ένα προηγούμενο, για να ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, δίνουμε κάθε φορά τη δυνατότητα ότι, ναι, θα δώσουμε μία παράταση και άρα θα ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα.

 Και η μη προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών από τους κατόχους ακινήτων, με προβληματικούς ή ανύπαρκτους τίτλους πολλές φορές, εγκυμονεί κινδύνους για το Δημόσιο και μάλλον απώλεια φορολογικών εσόδων και δίνει μια αίσθηση στον πολίτη ότι θα παγιώσουμε μια ανορθόδοξη τακτική, ενώ στο θέμα των ακινήτων με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και την εφαρμογή του περιουσιολογίου, θέλουμε να κλείσουμε αυτές τις εκκρεμότητες που έχουμε σε σχέση με ιδιοκτησίες ακινήτων και με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία μας ταλαιπώρησαν και χάσαμε πάρα πολλά φορολογικά έσοδα.

Η αναβίωση της ρύθμισης αποτελεί άνιση μεταχείριση των ευνοούμενων με αυτή τη ρύθμιση και των φορολογούμενων εκείνων που συνέταξαν τα οριστικά συμβόλαια μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και πλήρωσαν τους αναλογούντες φόρους. Όπως με ενημερώνει δε η Διεύθυνση Εισπράξεων, αν στο προσύμφωνο έχει τεθεί το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, ο εκ προσυμφώνου αγοραστής νομιμοποιείται να ζητήσει και να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας του εκ προσυμφώνου πωλητή, εφόσον βέβαια συντρέχουν στο πρόσωπο του πωλητή οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού.

Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, αυτήν την περίοδο το Υπουργείο Οικονομικών μπροστά στις μεγάλες αλλαγές που έχουμε με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και την εφαρμογή του Περιουσιολογίου, δεν εξετάζει την παράταση αυτής της διαδικασίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κατανοώ την επιχειρηματολογία, αλλά με ευαισθητοποίησαν στο να υποβάλω αυτήν την επίκαιρη ερώτηση γιατί υπάρχει η απόλυτη λογική.

Τα προσύμφωνα είχαν συνταχθεί πριν από την 3η Δεκεμβρίου του 2000 και πάρα πολλοί από τους πωλητές μπορεί να έχουν αποβιώσει. Υπάρχει, δηλαδή, η αναγκαιότητα να καταλήξουμε σε έναν νόμιμο τρόπο δημιουργίας οριστικών συμβολαίων, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.

Νομίζω, λοιπόν, ότι είναι πολύ απλό αυτό το ζήτημα να κατανοήσει το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτά τα προσύμφωνα -στα οποία για αντικειμενικούς λόγους δεν κατορθώθηκε να γίνει και αφορούν πριν την 3η Δεκεμβρίου του 2000- να υπάρξει η κατάληξη σε οριστικά συμβόλαια. Αυτό το απλό ζήτημα είναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Λακωνικός ο συνάδελφος.

Να ακούσουμε λακωνική απάντηση τώρα.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Είχε δοθεί παράταση μέχρι 27/05/2010 για να τακτοποιηθούν, για περίπου τρία χρόνια ήταν αυτή η διαδικασία.

Αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε δεν εξετάζουμε αναβίωση αυτής της ρύθμισης. Βεβαίως, επανεξετάζουμε το θέμα για το τι θα γίνει με τα ακίνητα και θα δούμε και αυτό το ζήτημα.

Όμως, αυτήν την περίοδο αναβίωση αυτής της ρύθμισης με βάση κιόλας τις εξελίξεις που έχουμε με τα Ε9, με το Κτηματολόγιο, με το Περιουσιολόγιο, δεν την εξετάζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ευχαριστούμε, κύριε Αλεξιάδη.