Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης φέρνει στη Βουλή, το αίτημα της δυνατότητας απόσπασης τρίτεκνων εκπαιδευτικών στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους, όπως ισχύει και για άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως οι πολύτεκνοι ή οι έχοντες αναπηρία.

Καταθέτοντας ως Αναφορά για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), ο Τρ. Αλεξιάδης ζητά ενημέρωση για την ανταπόκριση του Υπουργείου στο δίκαιο αίτημα.

Στην επιστολή της η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι η κατ’ εξαίρεση δυνατότητας απόσπασης στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους και κατά τα δύο (2) πρώτα χρόνια διορισμού τους, ισχύει για τους πολύτεκνους και τους έχοντες αναπηρία και ζητά την ένταξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών στις ευεργετικές διατάξεις αυτού του μέτρου ή κάτι αναλόγου, όπως την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους μετά το πρώτο σχολικό έτος ή τον (1) χρόνο διορισμού.

Με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δύνανται να καλύψουν τα οργανικά και λειτουργικά κενά που θα προκύψουν από τις αποσπάσεις των λιγοστών νεοδιόριστων τρίτεκνων εκπαιδευτικών, με αναφορά στο δικαίωμα απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων, λόγω συνυπηρέτησης, αλλά και στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, η Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. σημειώνει ότι οι τρίτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν τα ίδια αντίστοιχα βαριά οικονομικά προβλήματα όπως και οι πολύτεκνες.

Ακολουθεί η Αναφορά του Βουλευτή και η επιστολή της Ομοσπονδίας

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

Για την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ένταξη στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για τις αποσπάσεις, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες και των τρίτεκνων εκπαιδευτικών

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως Αναφορά για την Υπουργό Παιδείας την επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος-Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.- (Αρ.Πρωτ.203/24-03-2023), με την οποία ζητούν τη στήριξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών μέσω της ένταξής τους σε ευεργετικές διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα απόσπασής τους, όπως συνέβη και με άλλες ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνοι και οι έχοντες αναπηρία.

Στην επιστολή της η Ομοσπονδία αναφέρει ότι ο αριθμός των τρίτεκνων στο σύνολο των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών είναι ποσοστιαία σχετικά μικρός. Αν εφαρμοστεί – όπως συνέβη με τους πολύτεκνους και τους έχοντες αναπηρία – η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στα δύο (2) χρόνια διορισμού, ή έστω άλλη κατάλληλη ρύθμιση, όπως η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους μετά το πρώτο σχολικό έτος ή τον έναν (1) χρόνο, δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο πρόγραμμα των σχολείων, καθώς οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να καλύψουν τα οργανικά και λειτουργικά κενά τους από τους νεοδιόριστους.

Με αναφορά στο δικαίωμα απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων, λόγω συνυπηρέτησης, αλλά και στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, η Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. σημειώνει ότι οι τρίτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν τα ίδια αντίστοιχα βαριά οικονομικά προβλήματα όπως και οι πολύτεκνες.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.
Παρακαλούμε για ενημέρωση σχετικά με την ανταπόκρισή σας στο αίτημα.

Αθήνα, 27.03.2023

Ο καταθέτων βουλευτής
Αλεξιάδης Τρύφων

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ο.Π.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ