Με πρωτοβουλία των βουλευτών Μερόπης Τζούφη και Τρύφωνα Αλεξιάδη, 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία ζητείται η ανάκληση των υποχρεωτικών αποσπάσεων εργαζομένων από τη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων στη ΔΟΥ Πρέβεζας και η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές στην ερώτησή τους, ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων ομόφωνα ζητούσε από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. να μην υπογράψει την πρόταση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την απόσπαση των συναδέλφων του, καθώς δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών, ενώ το πρόβλημα των παραγραφόμενων υποθέσεων δεν λύνεται, αφού το χρονικό διάστημα που απομένει είναι ελάχιστο ενώ ταυτόχρονα θα παραγραφούν υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, τη στιγμή που η απόφαση αυτή έχει ως συνέπεια μια τόσο σημαντική αλλαγή της υπηρεσιακής κατάστασης και κατ’ επέκταση ολόκληρης της ζωής των υπαλλήλων, των οποίων η συναίνεση δεν ζητήθηκε.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές κάνουν λόγο για χρόνιες ελλείψεις προσωπικού στις Δ.Ο.Υ., που δεν αντιμετωπίζονται με βίαιες αποσπάσεις, οι οποίες δημιουργούν αβεβαιότητα για την υπηρεσιακή κατάσταση, τη μέλλουσα κατοικία και τη θέση εργασίας του εργαζόμενου, χωρίς την εκ μέρους του συναίνεση και αποτελούν ένα περαιτέρω πλήγμα στα ανθρώπινα και εργασιακά του δικαιώματα.

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό Οικονομίας πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το όλο πρόβλημα, πώς προτίθεται να αντιδράσει, ώστε στο μέλλον να μην υπάρξουν παρόμοιες αποφάσεις υποχρεωτικής μετακίνησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΑΔΕ και σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να επιλύσει μόνιμα το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού και στελέχωσης στις Δ.Ο.Υ., που από τη μια οδηγεί σε εξουθένωση το υπάρχον προσωπικό, ενώ από την άλλη απαξιώνει το δημόσιο έργο τους και επιδρά αρνητικά στα έσοδα του δημοσίου.

Επισυνάπτεται αναλυτικά η ερώτηση.

Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 2022

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον

κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Να ανακληθούν οι υποχρεωτικές αποσπάσεις εργαζομένων από τη ΔΟΥ Ιωαννίνων στη ΔΟΥ Πρέβεζας, να στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό

Μεγάλη αναστάτωση έχει επιφέρει στους εργαζόμενους της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, η παράτυπη απόσπαση τεσσάρων εφοριακών, στη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (Αρ. πρωτ. 0134/27.10.2022), ομόφωνα ζητούσε από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. να μην υπογράψει την πρόταση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την απόσπαση των συναδέλφων του καθώς :
– Δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), χωρίς να αποκλειστεί έτσι η πιθανότητα να υπάρχουν συνάδελφοι από γειτονικούς νομούς αλλά και από όλη την επικράτεια που να θέλουν να αποσπαστούν ή να μετατεθούν.
– Το πρόβλημα των παραγραφόμενων υποθέσεων δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο καθώς το χρονικό διάστημα που απομένει είναι ελάχιστο ενώ ταυτόχρονα θα παραγραφούν υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων
– Οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν λήφθηκαν υπ’ όψη όλα τα προηγούμενα χρόνια επιτρέποντας τις μετακινήσεις πλήθους υπαλλήλων και δημιουργώντας σήμερα αυτό το αδιέξοδο στη Δ.Ο.Υ Πρέβεζας
– Δεν ρωτήθηκαν και δεν συναίνεσαν οι συνάδελφοι σε μια τόσο σημαντική αλλαγή της υπηρεσιακής τους κατάστασης και κατ’ επέκταση ολόκληρης της ζωής τους

Κλιμακώνοντας τη διαμαρτυρία τους προχώρησαν σε στάση εργασίας τη Δευτέρα 7.11.2022, ενώ τη συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις τους εκδήλωσαν Σύλλογοι Εργαζομένων στις ΔΟΥ από όλη τη χώρα, με χαρακτηριστική την ανακοίνωση συμπαράστασης του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης που περιγράφουν την έλλειψη προσωπικού ως «τη μεγαλύτερη μάστιγα» σε όλες τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καταγεγραμμένη ξεκάθαρα σε όλες τις επικοινωνίες των υπαλλήλων και των συνδικαλιστικών τους οργάνων προς τη Διοίκηση.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ) (Αρ. Πρωτ. 2176/7.11.2022) ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ Ιωαννίνων καταγγέλλει την απόσπαση των τεσσάρων και ζητά την άμεση ακύρωση της έγκρισης της σχετικής πρότασης του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Επειδή, οι αποσπάσεις  έχουν αναφορά σε χρονικό διάστημα εξαμήνου, ενώ είναι γνωστό ότι οι παραγραφές υποθέσεων έχουν ορίζοντα την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, με αποτέλεσμα ο χρόνος έκδοσης της απόφασης της συγκεκριμένης μετακίνησης να μη δίνει το χρονικό περιθώριο έως 31.12.2022 να εφαρμοστούν οι τυπικές διαδικασίες αποτροπής των παραγραφών υποθέσεων.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα τεκταινόμενα, οι αποσπάσεις δεν αφορούν τις παραγραφές υποθέσεων, αλλά αντιθέτως δείχνουν απαξίωση και απουσία εύρεσης λύσεων για τα προβλήματα των υπηρεσιών, δηλαδή πρόκειται στην ουσία για τη συνέχεια σε μια σειρά αυθαιρεσιών της διοίκησης.

Επειδή, οι χρόνιες ελλείψεις προσωπικού στις ΔΟΥ δεν λύνονται με βίαιες αποσπάσεις.

Επειδή, η αβεβαιότητα για την υπηρεσιακή κατάσταση, τη μέλλουσα κατοικία και τη θέση εργασίας του εργαζόμενου, χωρίς την εκ μέρους του συναίνεση, αποτελεί ένα περαιτέρω πλήγμα στα ανθρώπινα και εργασιακά του δικαιώματα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το όλο πρόβλημα, ώστε να ανακληθεί η υποχρεωτική απόσπαση των τεσσάρων εργαζομένων από τη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων προς τη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) όπως προβλέπεται από το Άρθρο 9 «Διαδικασία κινητικότητας υπαλλήλων σε Θέσεις Εργασίας» της από 31/05/2021 Απόφασης, με Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021 και Αριθ. ΦΕΚ: 2316/Β’/01-06-2021 & 2385/Β’/07-06-2021 και τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)»;
  2. Πως προτίθεστε να αντιδράσετε ώστε στο μέλλον να μην υπάρξουν παρόμοιες αποφάσεις υποχρεωτικής μετακίνησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΑΔΕ;
  3. Πως προτίθεστε να επιλύσετε μόνιμα το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού και στελέχωσης στις ΔΟΥ, που από τη μια οδηγεί σε εξουθένωση το υπάρχον προσωπικό, ενώ από την άλλη απαξιώνει το δημόσιο έργο τους και επιδρά αρνητικά στα έσοδα του δημοσίου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

Τζούφη Μερόπη

 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαγενά Άννα

Γκιόλας Ιωάννης

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Τόλκας Άγγελος

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ