Μένουμε σπίτι αδέρφια!
Και αν χρειαστεί περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο κλπ. η Β’ Πειραιά έχει ωραίες ορεινές διαδρομές, χωρίς κόσμο. Πάμε εκεί με κάθε μέτρο προφύλαξης.
VENCEREMOS!