Τα δίκαια αιτήματα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Σαλαμίνας, τα οποία στηρίζει και αναφέρει σε ψήφισμα του το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας, φέρνει στη Βουλή με αναφορά του προς τον Υπουργό Υγείας ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης. 

Σε έγγραφό του το Σωματείο περιγράφει την ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες της χώρας εν μέσω του δεύτερου κύματος πανδημίας  λόγω της μη θωράκισης του συστήματος υγείας από την κυβέρνηση,  την ίδια στιγμή που αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα.

Ειδικότερα αναφέρονται στις ελλείψεις που παρουσιάζει το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας σε ικανό αριθμό γιατρών και νοσηλευτών, στην ανεπάρκεια  ασθενοφόρων και του εξοπλισμού τους, καθώς και στον συνωστισμό που παρατηρείται στα μέσα ΜΜΜ και στα ferry-boats.

Οι δίκαιες διεκδικήσεις του Σωματείου περιλαμβάνουν μόνιμες προσλήψεις στις υγειονομικές  μονάδες του νησιού, πλήρως εξοπλισμένες μονάδες ασθενοφόρων και μια σειρά αιτημάτων που αφορούν την ασφάλεια του πληθυσμού του νησιού, ευρύτερα του Πειραιά και τα οποία συνυπογράφει το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας.   

Ο Τρύφων Αλεξιάδης ζητά από τον Υπουργό Υγείας να πληροφορηθεί τις άμεσες ενέργειές του.

Αθήνα,  19-11-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τον

Υπουργό Υγείας κ. Βασ. Κικίλια

Θέμα:Ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας, στήριξη στον αγώνα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Σαλαμίνας για άμεσα μέτρα ενίσχυσης του κέντρου υγείας Σαλαμίνας και όλων των δομών Υγειονομικού ενδιαφέροντος του νησιού

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Αλεξιάδης Τρύφωνκαταθέτει ως αναφορά το ψήφισμα του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας, μέσω του οποίου εκφράζει τη στήριξή του στον αγώνα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Σαλαμίνας, το οποίο με έγγραφό του περιγράφει τη ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγείας εν μέσω του δεύτερου κύματος πανδημίας με τους πολίτες αντιμετωπίζοντας τεράστια οικονομικά προβλήματα, να ζουν στην ανασφάλεια για την υγεία τους και την κυβέρνηση να μην έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση του συστήματος Υγείαςτης χώρας.

Ειδικότερα για τη Σαλαμίνα το Σωματείο αναφέρεται στην έλλειψη ικανού αριθμού γιατρών, νοσηλευτών, ασθενοφόρων, καθώς και κινητής μονάδας στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα την αδυναμία αντιμετώπισης των αυξημένων αναγκών που επιβάλλει η υγειονομική κρίση.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Σαλαμίνας διεκδικεί μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού σε όλες τις υγειονομικές μονάδες του νησιού και μια σειρά απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια του πληθυσμού του νησιού και ευρύτερα του Πειραιά και το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας συνυπογράφει τα δίκαια αιτήματα του.

Επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.  

Αθήνα,19-11-2020

Ο καταθέτων Βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων

Tο ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας: