Τις επιστολές της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη προς τις Διευθύνσεις Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά μέσω των οποίων εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τα κενά εκπαιδευτικών που υπάρχουν και στις δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και τη μη υλοποίηση του προγράμματος των «σχολικών γευμάτων» στα σχολεία της περιοχής, φέρνει στη Βουλή με Αναφορά του προς την Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης.

Τα κενά των εκπαιδευτικών, η έλλειψη ειδικοτήτων και η έλλειψη στους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, οδηγούν τους γονείς σε ανατροπή κάθε προγραμματισμού καθώς δεν λειτουργούν τα ολοήμερα τμήματα ενώ παράλληλα τους αναγκάζουν να καταφύγουν σε φροντιστηριακή στήριξη των παιδιών εκτός σχολείου. Οι γονείς βιώνουν την επιβάρυνση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού αλλά και τη δημιουργία μαθητών πολλών ταχυτήτων, καθώς παιδιά οικογενειών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος της ιδιωτικής εκπαίδευσης βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση έναντι των συμμαθητών τους, με εντονότερο το πρόβλημα στους μαθητές λυκείων και στην προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εκτός από τα εκπαιδευτικά κενά όμως, τεράστιο πλήγμα στις οικογένειες των μαθητών μέσα στην ιδιαίτερα δύσκολη κοινωνικοοικονομική συγκυρία, επιφέρει η μη υλοποίηση του προγράμματος των «σχολικών γευμάτων». Η Ένωση Γονέων τονίζει τη ζωτική σημασία του προγράμματος σίτισης για πάρα πολλές οικογένειες και ομιλεί για έλλειψη δέσμευσης και ενημέρωσης για το πότε θα καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση της διανομής.

Ο Τρ. Αλεξιάδης συντασσόμενος με τη δυσαρέσκεια και τους προβληματισμούς της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη ζητά απαντήσεις από την Υπουργό Παιδείας ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την κάλυψη των αναγκών των μαθητών ώστε κανένα παιδί να μη μείνει χωρίς φαγητό.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς την

κ. Υπουργό Παιδείας

Θέμα: Σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, παιδιά χωρίς σχολικά γεύματα στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως Αναφορά τις επιστολές της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, της 24ης-11-2021, προς τις Διευθύνσεις Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά μέσω των οποίων εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για τα κενά εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα σχολεία της περιοχής και στις δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στις επιστολές της η Ένωση αναφέρει πως τα κενά, η έλλειψη ειδικοτήτων και η έλλειψη στους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, αφενός οδηγούν τους γονείς σε απόγνωση καθώς δεν λειτουργούν τα ολοήμερα τμήματα, αφετέρου τους αναγκάζουν να καταφύγουν σε φροντιστηριακή στήριξη των παιδιών εκτός σχολείου, με συνέπεια την επιβάρυνση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού αλλά και τη δημιουργία μαθητών πολλών ταχυτήτων. Ειδικότερα, όπως αναφέρει στις επιστολές της, παιδιά οικογενειών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος της ιδιωτικής εκπαίδευσης αυτόματα βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση έναντι των συμμαθητών τους, με το πρόβλημα να καθίσταται εντονότερο στους μαθητές λυκείων και στην προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.  

Επιπλέον η Ένωση εκφράζει τον προβληματισμό της για ένα θέμα ζωτικής σημασίας, την εφαρμογή του προγράμματος για τα «σχολικά γεύματα». Θεωρώντας το πρόγραμμα άκρως σημαντικό για πολλές οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τα στοιχειώδη ζητούν ενημέρωση και δέσμευση για τον χρόνο έναρξης του προγράμματος, που παντελώς απουσιάζουν .

Επισυνάπτονται οι σχετικές επιστολές.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας. 

Αθήνα, 25-11-2021

Ο καταθέτων Βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ