Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Β’ Πειραιά και αν. Τομεάρχη Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, 48 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ φέρνουν στη Βουλή το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη διεκπεραίωση των αιτημάτων των φορολογούμενων από τις Εφορίες.

Στην ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών οι βουλευτές αναφέρουν χαρακτηριστικά  παραδείγματα φορολογουμένων που ενώ έχουν απευθύνει τα αιτήματά τους προς τις Εφορίες μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η διεκπεραίωσή τους αγνοείται παρά την παρέλευση πολλών μηνών.

Υπενθυμίζοντας ότι πριν μετατραπεί η δια ζώσης εξυπηρέτηση των πολιτών σε ηλεκτρονική, τα αιτήματα των φορολογουμένων που είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ολοκληρώνονταν με αυθημερόν επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. οι βουλευτές μιλούν για γραφειοκρατία που έχει μετατραπεί σε ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Ως αιτίες αναφέρουν τη δυσλειτουργία της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, όπου υπάρχουν περιπτώσεις που για την είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες σε ώρα αιχμής απαιτείται μια ώρα, τον χρόνο της διεκπεραίωσης των αιτημάτων και των αποτελεσμάτων για την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής των Δ.Ο.Υ. Ενώ απουσιάζει η μέριμνα για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στις υπηρεσίες με στελεχιακό δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, οι υπάλληλοι που έχουν απομείνει στις Δ.Ο.Υ., συχνά δεν επαρκούν για την αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου των ηλεκτρονικών αιτημάτων.

Οι βουλευτές ερωτούν :

  1. Πως προτίθεται να λύσει το πρόβλημα της μεγάλης καθυστέρησης στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών αιτημάτων των πολιτών από τις Δ.Ο.Υ. έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, ιδιαίτερα σε αυτές τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες;
  2. Πως προτίθεται να λύσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Δ.Ο.Υ. που από τη μια οδηγεί σε εξουθένωση το υπάρχον προσωπικό, ενώ από την άλλη απαξιώνει την προσπάθειά του, φέρνοντας το συχνά σε αντιπαράθεση με τους συναλλασσόμενους;

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης

Αθήνα 6 Φεβρουαρίου2023

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Να δοθεί λύση στις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην διεκπεραίωση των αιτημάτων των φορολογούμενων από τις Εφορίες

Έχει παρατηρηθεί ότι η διεκπεραίωση πλήθους ηλεκτρονικών αιτημάτων που αποστέλλονται προς τις Εφορίες μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθίσταται εντόνως προβληματική ως προς τον χρόνο διεκπεραίωσης τους για πολλούς φορολογούμενους.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν:

  • ατομική επιχείρηση υπέβαλε αίτημα για προσθήκη νέου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -DELIVERY)σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)στα τέλη Δεκεμβρίου και έως σήμερα το αίτημα δεν έχει διεκπεραιωθεί, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ασκήσει τη δραστηριότητα και κατ’ επέκταση να αποκτήσει εισόδημα από αυτή
  • φυσικό πρόσωπο υπέβαλε αίτημα τον Φεβρουάριο του 2022 για αλλαγή στοιχείων ταυτότητας, που για κάποιο λόγο δεν ενημερώθηκε αυτόματα η αλλαγή της, και έως σήμερα το αίτημά της δεν έχει διεκπεραιωθεί
  • φυσικό πρόσωπο υπέβαλε αίτημα για έκδοση πιστοποιητικού για μεταβίβαση ακινήτου τον Οκτώβριο του 2022 και έως σήμερα το αίτημα δεν έχει διεκπεραιωθεί με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η πώληση του ακινήτου

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν μετατραπεί η δια ζώσης εξυπηρέτηση των πολιτών σε ηλεκτρονική, τα αιτήματα των φορολογουμένων που είχαν όλα τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά ολοκληρώνονταν με αυθημερόν επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.!

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν επιτυγχάνεται μόνο με κατασκευή ψηφιακών εργαλείων αλλά και με αντίστοιχη μέριμνα σε στελεχιακό δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή των υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να διεκπεραιωθούν τα αιτήματα των συναλλασσόμενων σε εύλογο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο.

Η γραφειοκρατία έχει μετατραπεί σε ηλεκτρονική γραφειοκρατία εξαιτίας:

  • της δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, όπου υπάρχουν περιπτώσεις που για την είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες σε ώρα αιχμής απαιτείται μια ώρα,
  • του χρόνου της διεκπεραίωσης των αιτημάτων και των αποτελεσμάτων για την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων
  • και της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής των Δ.Ο.Υ..

Οι υπάλληλοι που έχουν απομείνει στις Δ.Ο.Υ., συχνά δεν επαρκούν για την αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου των ηλεκτρονικών αιτημάτων. Η αποψίλωση του προσωπικού, ειδικά στις μεγάλες πόλεις που δέχονται και την πλειοψηφία των ηλεκτρονικών αιτημάτων, με συνταξιοδοτήσεις που δεν αναπληρώνονται και με μεταθέσεις – αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των Δ.Ο.Υ..

Ωστόσο λαμπρά παραδείγματα αποτελούν Δ.Ο.Υ. που παρ’ όλες τις ελλείψεις σε δυναμικό και υποδομές ολοκληρώνουν άμεσα τα ηλεκτρονικά αιτήματα.

Επειδή η μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών αιτημάτων από τις Δ.Ο.Υ. διαταράσσει και δημιουργεί προβλήματα στις συναλλαγές και ευρύτερα στο επιχειρείν,

Επειδή η αποδυνάμωση των Δ.Ο.Υ. από προσωπικό, που είτε συνταξιοδοτήθηκε, είτε μετατέθηκε-αποσπάστηκε σε άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., δυσχεραίνει την άμεση ηλεκτρονική διαχείριση των αιτημάτων των συναλλασσόμενων από τις Δ.Ο.Υ.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Πως προτίθεται να λύσει το πρόβλημα της μεγάλης καθυστέρησης στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών αιτημάτων των πολιτών από τις Δ.Ο.Υ. έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, ιδιαίτερα σε αυτές τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες;

 

  1. Πως προτίθεται να λύσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Δ.Ο.Υ. που από τη μια οδηγεί σε εξουθένωση το υπάρχον προσωπικό, ενώ από την άλλη απαξιώνει την προσπάθειά του, φέρνοντας το συχνά σε αντιπαράθεση με τους συναλλασσόμενους;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

 

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αδαμοπούλου Αγγελική

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

Τόλκας Άγγελος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξανδρος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος