Με παρέμβασή τους 39 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύουν τα θέματα αυθαιρεσίας διοικήσεων ΚΤΕΛ και ιδιοκτητών ενταγμένων σε αυτές λεωφορείων, απέναντι στους εργαζόμενους με δεκάδες καταγγελίες ανά τη χώρα για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας με απολύσεις, χορηγήσεις παρανόμως αναγκαστικών αδειών, απειλές και πιέσεις του προσωπικού.

Οι Βουλευτές αναδεικνύουν επίσης το θέμα της αυθαίρετης περικοπής δρομολογίων από ορισμένες διοικήσεις ΚΤΕΛ, χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις διαμαρτυρίες κατοίκων και συλλόγων της Σαλαμίνας, αλλά και τις αντιδράσεις σε δεκάδες χωριά διαφόρων νομών της χώρας, τα οποία δεν έχουν πλέον πρόσβαση με δημόσια συγκοινωνία στα αστικά κέντρα.

Οι Βουλευτές τέλος ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργών για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των εργαζομένων, αλλά και των επιβατών κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, την ανάκληση των απολύσεων και την εφαρμογή της νομοθεσίας και αιτούνται την κατάθεση εγγράφων που να αποδεικνύουν τι έκαναν για την μείωση και την αλλαγή των δρομολογίων, οι κατά τον νόμο αρμόδιες για την έγκριση, υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Αθήνα 13 Απριλίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

  • Υποδομών & Μεταφορών
  • Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Εσωτερικών

Θέμα: “Απολύσεις, πιέσεις, απειλές στους εργαζόμενους και αυθαίρετη περικοπή δρομολογίων από διοικήσεις ΚΤΕΛ ΑΕ και ιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτές λεωφορείων “

Με τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας σε πλήρη εξέλιξη και με την εξαιρετική στάση των κατοίκων της  χώρας στην αποδοχή και την τήρηση του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο ρόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς, η εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και η χρήση τους αποκτούν τεράστια σημασία την κρίσιμη αυτή περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μείωση των δρομολογίων.

Δυστυχώς συνεχείς καταγγελίες των εργαζομένων, μέσω της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.) προς τα αρμόδια Υπουργεία, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν την έλλειψη μέτρων προστασίας του προσωπικού, αλλά και του επιβατικού κοινού ως προς την έκθεσή τους στους κινδύνους της πανδημίας, ενώ συνεχείς είναι και οι καταγγελίες για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και παράνομες πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων ΚΤΕΛ στη χώρα, οι οποίες αμαυρώνουν και υποβαθμίζουν τον σημαντικό ρόλο των ΚΤΕΛ ως επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας.

Με τους εργαζόμενους στα ΚΤΕΛ να έχουν δεχθεί ένα καίριο πλήγμα στα εργασιακά τους δικαιώματα, μέσω του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου 4663/2020 – ΦΕΚ 30/Α/12-2-2020, οι τωρινές πιέσεις και απειλές εκ μέρους της εργοδοσίας έρχονται να συμπληρώσουν την απαράδεκτη κατάσταση την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές.

Η μείωση της επιβατικής κίνησης έφερε τη μείωση αυθαίρετα των δρομολογίων και ακολούθησαν οι απολύσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα βεβαίως και όχι τα μοναδικά οι μαζικές απολύσεις, οι οποίες μάλιστα βαφτίζονται “οικειοθελείς αποχωρήσεις”, περισσοτέρων από 250 εργαζομένων χωρίς αποζημίωση από την επιχείρηση ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε., η χορήγηση άδειας απουσίας άνευ αποδοχών σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. (εκτός των οδηγών – ιδιοκτητών), η αναγκαστική χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών ή μη σε πολλές επιχειρήσεις ΚΤΕΛ, οι μειώσεις προσωπικού και μισθών στο ΚΤΕΛ Ζακύνθου,  οι καταγγελίες ότι επιχειρήσεις ΚΤΕΛ επιδιώκουν να καταχωρήσουν υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας με πρότερο χρόνο αναστολής, ημερομηνίες όπου οι εργαζόμενοι ενώ πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, χάνουν δεδουλευμένες αποδοχές, οι καταγγελίες περί απασχόλησης εργαζομένων που έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής εργασίας στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μαγνησίας Α.Ε.   

Στo νησί της Σαλαμίνας, το Σωματείο Υπαλλήλων Αυτοκινήτων Σαλαμίνας & Αίγινας καταγγέλλει πως η διοίκηση του τοπικού ΚΤΕΛ, με αφορμή την αυθαίρετη μείωση των δρομολογίων λόγω της μείωσης της επιβατικής κίνησης, ζήτησε από τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση της κανονικής τους αδείας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.

Με την απαγόρευση κυκλοφορίας εν ισχύ και τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ να έχουν μειωθεί, η ενημέρωση για τη συχνότητα διεξαγωγής τους, η τήρηση της χάραξης και του χρόνου διαδρομής αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα για τους μη διαθέτοντες ιδιόκτητο μέσο μεταφοράς.

Ως γνωστόν, σκοπός των ΚΤΕΛ Α.Ε. είναι η εκτέλεση κατ’ αποκλειστικότητα του κοινωνικού έργου της συγκοινωνίας με δημόσιας χρήσης λεωφορεία σε τακτικές αστικές και υπεραστικές επιβατικές γραμμές, παλαιές και νέες. Έτσι, οι ΚΤΕΛ Α.Ε. λειτουργούν με τους κανόνες της αγοράς και της ιδιωτικής οικονομίας, συγχρόνως, όμως, διατηρούν το χαρακτήρα τους ως εταιρείες κοινής ωφελείας που εξυπηρετούν το γενικότερο δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.

Σύμφωνα με τον ν. 2963/2001, άρθρο 8, 1 με απόφαση του Νομάρχη (αντιπεριφερειάρχη) της έδρας του Κ.Τ.Ε.Λ., μετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ. και γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, αν πρόκειται για αστικές γραμμές, ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, αν πρόκειται για υπεραστικές γραμμές, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των υποχρεωτικών δρομολογίων, κοινών, ταχέων και υπερταχέων, και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο. Σε περίπτωση συνεκμετάλλευσης γραμμών, ο παραπάνω καθορισμός των δρομολογίων γίνεται με κοινή απόφαση των οικείων Νομαρχών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των υποχρεωτικών δρομολογίων στις άγονες λεωφορειακές γραμμές νήσων.

Στη Σαλαμίνα, όμως, χωρίς καμία διαβούλευση με τοπικούς φορείς για τη δυνατότητα της βέλτιστης εξυπηρέτηση των κατοίκων τις ημέρες που διανύουμε, η διοίκηση του ΚΤΕΛ προχώρησε αυθαίρετα σε περικοπή των δρομολογίων.

Σαν να μην έφτανε αυτό όμως, την ημέρα της 25ης Μαρτίου δεν διεξήχθη κανένα δρομολόγιο σε όλο το νησί χωρίς να προηγηθεί μάλιστα καμία ενημέρωση. Την οργή των κατοίκων για την αυθαιρεσία αυτή εκφράζει με ανακοίνωση-καταγγελία η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων Σαλαμίνας.

Επειδή παρόμοια περιστατικά αυθαιρεσίας συμβαίνουν ανά την επικράτεια.

Επειδή, σύμφωνα με το νόμο, την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την αλλαγή όποιων δρομολογίων των ΚΤΕΛ έχει η Περιφέρεια.

Επειδή και κατά το παρελθόν στη Σαλαμίνα έχουν προκύψει παρόμοια περιστατικά αυθαίρετης περικοπής δρομολογίων με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.

Επειδή λόγω της μορφολογίας του νησιού και της οικιστικής διασποράς, η έλλειψη λεωφορειακής σύνδεσης την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, σημαίνει την πλήρη απομόνωση περιοχών.

Επειδή την περίοδο που διανύουμε, επιβάτες των λεωφορείων είναι άτομα που έχουν απόλυτη ανάγκη τη μετακίνηση, όπως εργαζόμενοι, ηλικιωμένοι που επιθυμούν την πρόσβαση σε φαρμακεία, τράπεζες ή αγορές τροφίμων.

Επειδή η περικοπή ή η κατάργηση δρομολογίων αποκλείει τους κατοίκους απομονωμένων χωριών της χώρας σε διάφορους νομούς από την πρόσβαση στα αστικά κέντρα.

Επειδή η περίοδος της κρίσης δεν πρέπει να αποβεί μόνον επιζήμια για τους εργαζόμενους και για τα εργασιακά τους δικαιώματα. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πώς σκοπεύουν να παρέμβουν για την ανάκληση των απολύσεων εργαζομένων στα ΚΤΕΛ για τα οποία υπάρχουν καταγγελίες;

2. Πώς σκοπεύουν να παρέμβουν απέναντι στις απειλές και στις πιέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ για τα οποία υπάρχουν καταγγελίες;

3. Πώς σκοπεύουν να παρέμβουν ώστε να ελέγξουν την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ και των επιβατών, ειδικά στους μεγάλους σταθμούς στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη;

4. Πώς θα ελέγξουν την τήρηση της πληρότητας ανά λεωφορείο του 50% των καθήμενων θέσεων; 

5. Πώς σκοπεύουν να παρέμβουν, ώστε η εξυπηρέτηση του κοινού που χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς στη Σαλαμίνα να μην αφήνεται σε μονομερείς αποφάσεις των ιδιοκτητών των ΚΤΕΛ Σαλαμίνας;

6. Είναι σε γνώση των αρμόδιων Περιφερειαρχών και συναινούν στις περικοπές ή στις καταργήσεις δρομολογίων ανά την επικράτεια;

7. Ποιες οι εγκρίσεις  της αλλαγής της συχνότητας δρομολογίων που ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής και να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αλεξιάδης Ζ. Τρύφων

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Χρήστος – Αλέξανδρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παππάς Νικόλαος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σπίρτζης Χρήστος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία