Το σημαντικό θέμα της λειτουργίας σχολείων στις Φυλακές Κορυδαλλού αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, 44 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Β’ Πειραιά, Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Οι βουλευτές με σκοπό την επανένταξη των εγκλείστων και την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και των έμφυλων ανισοτήτων, αναφέρονται στην υπολειτουργία και την υποστελέχωση του σχολείου των ανδρικών φυλακών, καθώς και στη μη λειτουργία σχολείων στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, προβλήματα που έχουν διαπιστώσει και δημοσιοποιήσει η Β’ ΕΛΜΕ Πειραιά και η ΟΛΜΕ.

Η ανάγκη ύπαρξης σχολείων κάθε τύπου, προβλέπεται από τον νόμο 4521/18 και στην ερώτησή τους οι Βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς, αν προτίθενται να εφαρμόσουν το νόμο και να ιδρύσουν σχολικές δομές κάθε τύπου – ειδικά, Δημοτικό και πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής – καθώς και αν θα υπογράψουν τη σχετική ΚΥΑ, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν σχολεία στις Φυλακές Κορυδαλλού (ανδρικές και γυναικείες) και να στελεχωθούν από εκπαιδευτικούς και Συντονιστές.

Ακολουθεί η ερώτηση που συνυπογράφουν οι 44 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019 

                                                      Προς τους κ. κ. Υπουργούς

                                                      1. Προστασίας του Πολίτη

                                                      2. Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:  Λειτουργία σχολικών μονάδων στις Φυλακές Κορυδαλλού

            Η ίδρυση και η λειτουργία σχολείων στις φυλακές αποτελεί καθήκον της Πολιτείας, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ομαλότερης επανένταξης στην κοινωνία των αποφυλακιζόμενων. Όμως η ύπαρξη αυτών των σχολείων απαιτεί σταθερό προσωπικό και δομές, ώστε να μην εξαρτάται η λειτουργία τους από τη βούληση της εκάστοτε Κυβέρνησης.

     Σύμφωνα με το άρθρο  31 του ν. 4521 του 2018 προβλέπονται τα εξής:

« 1. Σε κάθε κατάστημα κράτησης και στο Ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου  ιδρύονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(Δημοτικό Σχολείο , Γυμνάσιο ή Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ), Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), Δ.Ι.Ε.Κ. ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών μονάδων και Τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. 2. Σε κάθε κατάστημα κράτησης επιλέγεται Σύμβουλος – Συντονιστής Εκπαίδευσης, μόνιμος εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή θητεία…»

            Επίσης, στην προκήρυξη των αρχών του τρέχοντος έτους (Κ1/11553/25.01.2019) προβλεπόταν η τοποθέτηση 33 συντονιστών σε ισάριθμα σωφρονιστικά καταστήματα. Οι συντονιστές αυτοί , έπειτα από την υπογραφή Κ.Υ.Α  μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι αρμόδιοι να εισηγηθούν, αφενός την ίδρυση σχολικών μονάδων εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων και  αφετέρου τη στελέχωσή τους από εκπαιδευτικούς. Η εισήγηση αυτή αποτελεί την προϋπόθεση, για να λειτουργήσουν  σχολεία μέσα στις φυλακές.

            Εντούτοις, μέχρι σήμερα, από τις 33 θέσεις συντονιστών σε ισάριθμα σωφρονιστικά καταστήματα έχουν καλυφθεί μόνο οι 6,  δεν έχει υπογραφεί η Κ.Υ.Α. με την οποία  ορίζεται η έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των χώρων που θα λειτουργούν εντός των φυλακών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των συντονιστών και, γενικά,  έχει παγώσει η εφαρμογή του νόμου 4521/18, καθώς , παρά τη δεύτερη προκήρυξη μέσα στο 2019, δεν ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες συνεντεύξεις των συντονιστών λόγω  των εκλογών.

            Ειδικά για τις σχολικές μονάδες των φυλακών Κορυδαλλού, όπως προκύπτει από πλήθος δημοσιευμάτων και αναφορών στον Τύπο, που περιλαμβάνουν  ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ (28/8/2019), Ψηφίσματα  του Συλλόγου Εκπ/κών του 2ου ΣΔΕ Κορυδαλλού αλλά και της Β’  ΕΛΜΕ Πειραιά, επιστολή των κρατουμένων προς τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής για λειτουργία ΣΔΕ και ΙΕΚ στις φυλακές Κορυδαλλού  και  τις διαπιστώσεις της συνάντησης του ΔΣ της Β’ ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ με τους εκπ/κούς του 2ου ΣΔΕ Κορυδαλλού και τη Συντονίστρια Εκπ/σης των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού στις 7/11/2019,  καταγράφονται τα εξής:

 1. Η ανάγκη άμεσης ίδρυσης σχολικής μονάδας στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, καθώς στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα δε λειτουργεί καμία εκπαιδευτική μονάδα, γεγονός, αφενός, που αυξάνει τις δυσκολίες στην αντιμετώπιση του εγκλεισμού και την πιθανότητα υποτροπής και, αφετέρου, εγείρει ζητήματα έμφυλης ανισότητας στην εκπαίδευση και στην απασχόληση.
 2. Η ανάγκη άμεσης δημιουργίας  προγραμμάτων  εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για  κρατούμενους με ανεπαρκείς γνώσεις ελληνικών, όπως προβλέπεται από το νόμο 4521/2018  και η ίδρυση  Δημοτικού  Σχολείου για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος αναλφαβητισμού των εγκλείστων.
 3. Η ανάγκη άμεσης στελέχωσης των Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλός Ι (ανδρικές φυλακές) και Ψυχιατρείο με Συντονιστές/-στριες Εκπαίδευσης, καθώς ακόμη οι θέσεις αυτές δεν έχουν πληρωθεί, παρόλο που πρόκειται για πολυπληθή σωφρονιστικά καταστήματα.
 4. Η υποστελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό ακόμη και στις ήδη υπάρχουσες σχολικές μονάδες (ΣΔΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚ), καθώς οι θέσεις καλύπτονται από αποσπασμένους ή αναπληρωτές εκπ/κούς χωρίς σαφή καθορισμό της διαδικασίας και με αρκετές καθυστερήσεις.
 5. Ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων των φυλακών και αδυναμία εύρεσης των κατάλληλων χώρων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.
 6. Το Δημόσιο ΙΕΚ  των ανδρικών φυλακών παραμένει και σήμερα εκτός λειτουργίας, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε εδώ και χρόνια και διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, επειδή καθυστέρησε η πράξη τοποθέτησης εκπαιδευτικού για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή.

            Επειδή η λειτουργία Σχολείου μέσα στις φυλακές αποτελεί θεσμό που έχει καθιερωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ως μέσο καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού,

            Επειδή η ύπαρξη Σχολείου μέσα  στις φυλακές  δίνει σε  κάποιους, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, το δικαίωμα να αποκτήσουν Απολυτήριο Γυμνασίου και σε κάποιους άλλους, που είναι αναλφάβητοι ή ξένοι, τη δυνατότητα να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να επανενταχθούν στην κοινωνία,

            Επειδή η φοίτηση στα σχολεία των φυλακών συντελεί στον ευεργετικό υπολογισμό της ποινής και στη γρήγορη επανένταξη των κρατουμένων,

            Επειδή η έλλειψη σχολείου στις γυναικείες φυλακές προκαλεί ζήτημα έμφυλων ανισοτήτων

            Επειδή, ειδικότερα,η λειτουργία σχολικών μονάδων στις Φυλακές Κορυδαλλού είναι αίτημα και της εκπαιδευτικής κοινότητας  και των εγκλείστων, έργα και δράσεις των οποίων έχουν βραβευτεί σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς

            Επειδή τέλος, το αξίωμα “όπου ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μία φυλακή”, ισχύει ακόμα περισσότερο για σχολικές μονάδες εντός των φυλακών

            Ερωτώνται οι κ. κ.  Υπουργοί:

 1. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος 4521/18 που προβλέπει την ίδρυση σχολείων κάθε τύπου στις Φυλακές Κορυδαλλού;
 2. Γιατί έχει  “παγώσει” ο ορισμός Συντονιστών Εκπαίδευσης, ώστε να λειτουργήσουν σχολικές δομές στις φυλακές Κορυδαλλού;
 3. Γιατί  δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σχετική Κ.Υ.Α  ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;
 4. Γιατί ειδικά στις γυναικείες φυλακές δεν υπάρχει καμία εκπαιδευτική δομή, ενώ δεν λειτουργεί  Δημοτικό  αλλά και  προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής ;
 5. Γιατί αργεί η στελέχωση των σχολείων  που υπάρχουν στις φυλακές Κορυδαλλού από  εκπ/κούς και δεν καθορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία επιλογής τους;
 6. Με ποιο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα θα αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα ζητήματα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βέττα Καλλιόπη

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Κασιμάτη (Νίνα) Ειρήνη

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεικόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Ελισάβετ (Μπέττυ)

 Συρμαλένιος Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος