ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:
κ. Υπουργό Υγείας
κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Βραδυφλεγής υγειονομική βόμβα η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος»

Οι μέρες της εξάπλωσης της πανδημίας που διανύουμε έχουν ανοίξει μέτωπα και ζητήματα σχεδόν σε όλους τους εργασιακούς κλάδους και σχεδόν σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας.
Η Ναυπηγοεπισκευή είναι ένα σημαντικός και κομβικός κλάδος τόσο για την Ναυτιλία, όσο και για την Οικονομία της Ελλάδας. Χιλιάδες εργαζόμενοι του τομέα, εργάζονται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, μέσα σε ήδη δύσκολες και αντίξοες συνθήκες εργασίας.
Όμως, όπως μαρτυρούν τα ολοένα και αυξανόμενα διαβήματα των συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου, που δημοσιεύονται τις τελευταίες μέρες, φαίνεται ότι στους χώρους εργασίας της ναυπηγοεπισκευής δεν τηρούνται ούτε στο ελάχιστο τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον Covid- 19.
Οι συγκεκριμένες οδηγίες προστασίας (αποφυγή συνάθροισης πολλών ατόμων, συχνό πλύσιμο χεριών, κα) και η χρήση ειδικών μέσων αποφυγής διάδοσης του υιού (υγειονομικές μάσκες και γάντια, απολυμαντικά, κα) συνίσταται από τον ΕΟΔΥ για όλους τους χώρους εργασίας, όμως όπως παρατηρούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, στους χώρους της ναυπηγοεπισκευής δεν τηρούνται ούτε καν οι βασικοί κανόνες.
Προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευή σύμφωνα και με τις καταγγελίες των φορέων, αναφέρεται ενδεικτικά ότι δεν υφίστανται καν υποδομές υγιεινής, νιπτήρες και σαπούνια, σε πολλούς χώρους εργασίας, ενώ δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας αναφορικά με την ελαχιστοποίησης των επαφών των ναυτεργατών με τους εργαζόμενους στην ναυτηγοεπισκευή. Οι εργαζόμενοι των συνεργείων συνωστίζονται σε μικρούς χώρους διότι κατά κανόνα δεν υπάρχει πρόνοια από τους εργολάβους να ανασχεδιάσουν τις εργασίες έτσι να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός που ευνοεί τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.
Για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων και την παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας στους εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευή Περάματος, ευθύνες, διαφορετικής τάξης και μεγέθους, έχει ο ΟΛΠ ΑΕ, οι εργολάβοι αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία των συνθηκών εργασίας εν γένει. Το τελευταίο, μάλιστα, έχοντας απενεργοποιήσει με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση την Δημόσια Αρχή Λιμένων, η οποία και θα έπρεπε από την πρώτη μέρα ξεσπάσματος της πανδημίας να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στο Λιμάνι του Πειραιά, έχει απεμπολήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου και προστασίας των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευή.
Η ανασφάλεια, δε των εργαζομένων στην ναυπηγοεπιστευή εντείνεται καθώς ενώ εργολαβικές επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους προκειμένου να ωφεληθούν από τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κλάδου που συνίσταται στην περιστασιακή απασχόληση των εργαζομένων σε διαφορετικές επιχειρήσεις, απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται.
Επειδή ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευής είναι κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της Οικονομίας και της Ναυτιλίας για τη χώρα μας,
Επειδή η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη απασχολεί πλήθος εργαζομένων, οι οποίοι ήδη δοκιμάζονταν από ανεργία και τώρα ακόμη περισσότερο λόγω της επιπλέον κρίσης στη δραστηριότητα του κλάδου μετά το ξέσπασμα της πανδημίας,
Επειδή με βάση τα διαβήματα των συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου, οι συγκεκριμένοι χώροι εργασίας είναι βραδυφλεγείς υγειονομικές βόμβες του Covid- 19,
Ερωτούνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποιο είναι το σχέδιο τους για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, στο πλαίσιο αποτροπής της διάδοσης της πανδημίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευή να αισθάνονται ασφαλείς;
2. Πως πιστοποιείται η τήρηση των διατάξεων του ΠΔ 70/1990 στους χώρους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης αλλά και πάνω στα πλοία που υπόκεινται σε εργασίες;
3. Σκοπεύουν τα Υπουργεία Εργασίας και Ναυτιλίας να ενεργοποιήσουν τα μεικτά κλιμάκια και τις επιτροπές ελέγχου αρμοδιότητάς τους, ώστε και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων να διενεργούνται αιφνιδιαστικοί και άμεσοι έλεγχοι στους χώρους εργασιών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης τήρησης των κανόνων υγιεινής που προστάζει ο ΕΟΔΥ;

4. Ποιος είναι ο σχεδιασμός τους για την επιβολή λήψης μέτρων από κάθε κατηγορία εργοδοτών (πχ πλοιοκτήτες , εργολάβοι, κα) αλλά και από την ΟΛΠ ΑΕ σε ότι αφορά στις υποδομές ναυπηγοεπισκευής, για τις οποίες φέρει, έτσι κι αλλιώς την ευθύνη συντήρησης και αναβάθμισης τους και δεν έχει προχωρήσει ως όφειλε στις απαραίτητες ενέργειες;
5. Με δεδομένη την αναστολή λειτουργίας ορισμένων εργολαβικών επιχειρήσεων προκειμένου να ωφεληθούν από μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, σε ποιές ενέργειες προτίθεται τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στην ΝΕΖ θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800€, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν για τον κλάδο (περιστασιακή εργασία σε διαφορετικούς εργολάβους);

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σαντορινιός Νεκτάριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Δρίτσας Θοδωρής
Κασιμάτη Νίνα
Ραγκούσης Γιάννης