Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2023

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

 Θέμα: Να προσδιοριστεί επακριβώς ποια είναι η πορεία, η σύνθεση, και το υπόλοιπο του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας («μαξιλάρι ασφαλείας») του κράτους

Μετά από αλλεπάλληλα ερωτήματα στον κοινοβουλευτικό και στο δημόσιο διάλογο για την πορεία, την σύνθεση και το υπόλοιπο του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας («μαξιλάρι ασφαλείας») του κράτους, από την έναρξη της κυβερνητικής θητείας της Ν.Δ έως και σήμερα, δεν έχει δοθεί σαφής απάντηση.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Σκυλακάκης, ανέφερε ότι «το “μαξιλάρι” το οποίο υπάρχει σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με το “μαξιλάρι” που υπήρχε το 2019, διότι έχει άλλη προέλευση». Συγκεκριμένα, προσδιόρισε το αποθεματικό που παρέλαβε η κυβέρνηση της Ν.Δ το 2019 στα 36,5 δις ευρώ. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε περιγραφή του ύψους και της σύνθεσης του αποθεματικού που έχει διαμορφωθεί έως σήμερα από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Επειδή, το υπόλοιπο και η σύνθεση του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας του κράτους είναι υψίστης σημασίας για τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας

Επειδή, μέχρι και σήμερα δεν έχουν δοθεί σαφή στοιχεία για τα τη διαχείριση του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας που παρέλαβε η Ν.Δ.

Επειδή, έχουν δημιουργηθεί εύλογα ερωτήματα από τη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Σκυλακάκη, περί της διαφορετικότητας του “μαξιλαριού ασφαλείας”

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα δημοσιοποιηθεί πίνακας με τα ποσά των εισροών και των εκροών ανά έτος στους συγκεκριμένους λογαριασμούς που συνθέτουν το «μαξιλάρι ασφαλείας» που παρέλαβε η κυβέρνηση της Ν.Δ και το τελικό υπόλοιπο τους σήμερα;

Ο ερωτών βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων