Στην τελετή ορκωμοσίας τριάντα εννέα (39) Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων