Στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια (1992-2022) του Συλλόγου Γονέων & Φίλων Α.μ.Ε.Α. Σαλαμίνας και του τεράστιου έργου που προσφέρει σε 35 ωφελούμενα παιδιά του νησιού.

 

 

Με έμφαση στην κοινωνικοποίηση και την ένταξη των εκπαιδευόμενων στην καθημερινότητα, οι έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης βρίσκουν την πραγμάτωση στις δράσεις των μελών του Συλλόγου. Μαθήματα ζωής που χρειάζονται την ανιδιοτελή στήριξη όλων μας.