ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η ΝΔ και το σύστημα εξουσίας που τη στηρίζει επιδίδονται συνεχώς σε επιθέσεις για το θέμα της κοστολόγησης των προτάσεών μας.

Οι υπερβολές και οι αντιφάσεις τους είναι μεν κραυγαλέες ( με τελευταίο το άδειασμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στις …προβλέψεις Θεοχάρη-Πετραλιά) αλλά για
ευνόητους λόγους δεν βρίσκουν θέση στη θεματολογία της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΜΜΕ !

Αποκαλύπτουμε σαν Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ – με τη δημοσιοποίηση του παρακάτω πίνακα ως δείγμα – την πληθώρα τροπολογιών και διατάξεων νομοσχεδίων,
τα οποία η κυβέρνηση της ΝΔ καταθέτει στη Βουλή ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Χωρίς να προσδιορίζεται οποιοδήποτε ποσό, υπάρχουν μόνο αναφορές σε «δαπάνες», «ενδεχόμενες δαπάνες», «ενδεχόμενες απώλειες εσόδων», «ενδεχόμενες ετήσιες απώλειες
εσόδων», που «θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού» ή «θα αντιμετωπίζονται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού»…

Αναμένουμε τη δημοσιοποίηση, από όσους μόνιμα ποτίζουν τα λεφτόδεντρα της προπαγάνδας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
20.09.2022  Τροπολογία Υπουργείου Οικονομικών για ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του

σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας κ.λπ.»

 

12.10.2022  Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του

σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων κ.λπ.»

16.12.2022 Τροπολογία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ

σε νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιου για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με θέμα «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο κλπ. κλπ. »

21.02.2023  Τροπολογία Υπουργείου Οικονομικών για ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του

σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: « Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας κ.λπ.»

28.03.2023  Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:

« Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κ.λπ.»
και
Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του

22.03.2024 Τροπολογία Υπουργείου Οικονομικών για ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του

σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων κ.λπ.»

14.05.2024 Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα : «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις»