Συνάντηση αντιπροσωπείας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με εκπροσώπους των παλιννοστούντων ομογενών που έλαβαν δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη και μοναδική κατοικία τους.

 

 

Παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, έχει προχωρήσει η έκδοση διαταγών πληρωμής κατά των δανειοληπτών και έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας εις βάρους τους. To ελληνικό δημόσιο βεβαίωσε εις βάρος των δανειοληπτών τις δόσεις των δανείων, παράλληλα με την επιδίωξη είσπραξης των ποσών και από την Εθνική Τράπεζα.