Άμεσα μέτρα και παρέμβαση του δημοσίου στο οικονομικό επίπεδο για να μπορέσουν να σωθούν και να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις

Η κοινωνία δεν θα δεχτεί να οδηγηθεί ξανά σε περιπέτειες