Στη Δικη Της Χ.Α.

Στο Εφετείο, όπου και ολοκληρώνονται οι αγορεύσεις των συνηγόρων της πολιτικής Αγωγής, στη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης, με Βουλευτές, στελέχη και μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.