Την αντίθεση και τους προβληματισμούς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΟΥΕΝ) σχετικά με την εγκατάσταση Πύλης Απολύμανσης και στιγμιαίας θερμομέτρησης στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής φέρνουν στη Βουλή με Κοινή Αναφορά τους οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρύφων Αλεξιάδης και Νεκτάριος Σαντορινιός

Με ανακοίνωσή της η ΠΟΥΕΝ αναφέρεται στην εκτός Διαύγειας προμήθεια της Πύλης και διατυπώνει τους προβληματισμούς της σχετικά με την επιλεγείσα μέθοδο απολύμανσης κατά του covid-19, μέσω λειτουργίας ψυχρής εκνέφωσης, πλάσματος και υπεριώδους ακτινοβολίας. Με παραπομπές  στον κυβερνητικό ιστότοπο covid19.gov.gr και στον ιστότοπο του ΕΟΦ η Ομοσπονδία δημοσιοποιεί τους κινδύνους που αναφέρονται για την ανθρώπινη υγεία μέσω των συγκεκριμένων μεθόδων. Η Ομοσπονδία ενημερώνει για την ανυπαρξία εγκεκριμένου φαρμάκου από τον ΕΟΦ για τη λειτουργία της εκνέφωσης, εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία της  υπεριώδους ακτινοβολίας, λόγω επικινδυνότητας και εκφράζει την απορία της αν το ποσόν των 14.260 € που κόστισε η προμήθεια της Πύλης διετέθη μόνο για τη θερμομέτρηση…  

Εξάλλου με τη διαπίστωση ότι η Πύλη πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία προσώπων, η ΠΟΥΕΝ εκφράζει τον προβληματισμό της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εισερχόμενων πολιτών και αμφιβολίες κατά πόσον είναι ενήμερη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν απαντήσεις από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειές του που να ικανοποιούν το αίτημα της ΠΟΥΕΝ για απομάκρυνση της Πύλης Απολύμανσης από την είσοδο του Υπουργείου.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τoν

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Απομάκρυνση της Πύλης Απολύμανσης από την είσοδο του ΥΝΑΝΠ

Οι Βουλευτές Δωδεκανήσων Σαντορινιός Νεκτάριος και Β’ Πειραιά Αλεξιάδης Τρύφων καταθέτουν ως Κοινή Αναφορά την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΟΥΕΝ) (29/3/21), μέσω της οποίας εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αιφνίδια εγκατάσταση Πύλης Απολύμανσης και στιγμιαίας θερμομέτρησης στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ στις 29/3/21, από την οποία διήλθαν όλοι υποχρεωτικώς. 

Η Ομοσπονδία αναφερόμενη στις προδιαγραφές του τεχνολογικού εξοπλισμού – η προμήθεια του οποίου αναρτήθηκε εκτός Διαύγειας – διατυπώνει  τους προβληματισμούς της σχετικά με την επιλεγείσα μέθοδο απολύμανσης κατά του covid-19, μέσω λειτουργίας ψυχρής εκνέφωσης, πλάσματος και υπεριώδους ακτινοβολίας, με παραπομπές  στον κυβερνητικό ιστότοπο covid19.gov.gr και στον ιστότοπο του ΕΟΦ όπου αναφέρονται κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία μέσω των αναφερόμενων μεθόδων. Με δεδομένη δε τη μη λειτουργία της εκνέφωσης, λόγω μη εγκεκριμένου φαρμάκου από τον ΕΟΦ και την αντίθεσή της, λόγω επικινδυνότητας, στη λειτουργίας της υπεριώδους ακτινοβολίας, η Ομοσπονδία αναρωτάται αν το ποσόν των 14.260 € που κόστισε η προμήθεια της Πύλης διετέθη μόνο για τη θερμομέτρηση.  

Η Ομοσπονδία εκφράζει τον προβληματισμό της επίσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εισερχόμενων πολιτών, μετά τη διαπίστωση ότι η Πύλη πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία προσώπων και εκφράζει αμφιβολίες κατά πόσον είναι ενήμερη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ήδη εγκαταστημένη Πύλη Απολύμανσης. Κλείνοντας την ανακοίνωσή της απαιτεί από τους υπεύθυνους του ΥΝΑΝΠ την απομάκρυνση της Πύλης Απολύμανσης από την είσοδο του Υπουργείου.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Π.Ο.Υ.Ε.Ν.

Παρακαλούμε  για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.

Αθήνα 01 Απριλίου 2021

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

Σαντορινιός Νεκτάριος