Την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Β’ Λυκείου, φέρνει στη Βουλή με Αναφορά του προς την Υπουργό Παιδείας  ο βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Τρύφων Αλεξιάδης.

Μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του Ο.Ε.Ε. και θεωρώντας ότι η οικονομική γνώση καθίσταται ιδιαίτερα σήμερα επιτακτική ανάγκη, το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητά επανεξέταση της πρότασης του, καθώς η παλαιότερη επιστολή του (10.12.2020) με θέμα την εισαγωγή μαθήματος Οικονομικών στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου δεν έτυχε καμίας απόκρισης (!).

Με επιστολή του που απευθύνει προς την Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. περιγράφει τη διαρκή συρρίκνωση της οικονομικής εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο μέσω της κατάργησης μαθημάτων, της μείωσης ωρών διδασκαλίας και της κατάργησης ενοτήτων σε μαθήματα οικονομικής θεματολογίας, η οποία έχει οδηγήσει τους μαθητές να μη γνωρίζουν βασικές έννοιες των Αρχών της Οικονομίας.

Ο Τρ. Αλεξιάδης ζητά απαντήσεις από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και ενημέρωση σχετικά με την ανταπόκρισή της στην πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς την

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την εισαγωγή οικονομικού μαθήματος στη Β’ Λυκείου

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως  Αναφορά την επιστολή του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (αρ. πρωτ. Φ/1/2383 -13.04.21), μέσω της οποίας προτείνεται η εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Β’ Λυκείου.

Στην επιστολή περιγράφεται η διαρκής συρρίκνωση της οικονομικής εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο μέσω της κατάργησης μαθημάτων, της μείωσης ωρών διδασκαλίας και της κατάργησης ενοτήτων σε μαθήματα οικονομικής θεματολογίας, η οποία έχει οδηγήσει τους μαθητές να μη γνωρίζουν βασικές έννοιες των Αρχών της Οικονομίας.

Μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του Ο.Ε.Ε. και με δεδομένο ότι η οικονομική γνώση καθίσταται ιδιαίτερα σήμερα επιτακτική ανάγκη, το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητά επανεξέταση της πρότασης του, καθώς η παλαιότερη επιστολή του (10.12.2020) με θέμα την εισαγωγή μαθήματος Οικονομικών στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου δεν έτυχε καμίας απόκρισης

Επισυνάπτεται η επιστολή του Ο.Ε.Ε.

Παρακαλούμε  για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.

Αθήνα 13 Απριλίου 2021

Ο καταθέτων Βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.