Οι προβληματισμοί και οι προτάσεις των Επιστημονικών Ινστιτούτων

Έντονος προβληματισμός κυριάρχησε στο σχολιασμό επί των αποτελεσμάτων της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2021 που έκαναν οι Διευθυντές των επιστημονικών ινστιτούτων, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η ΕΣΕΕ.

https://youtu.be/0LFUQRg6Nqk