ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

Στην παρουσίαση & συνέντευξη τύπου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”, με θέμα την παρούσα κατάσταση και τις εξελίξεις στον τομέα του κανονιστικού πλαισίου της παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης & διάσωσης και προστασίας της θάλασσας και των ακτών από την ρύπανση, υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών του ΥΕΝ.

Ο Πρόεδρος Κώστας Λυμπουσάκης άνοιξε με σύντομη ομιλία του την παρουσίαση των θεμάτων και εν συνεχεία υπήρξε λεπτομερής ανάπτυξη και επεξήγηση των θέσεων, των απόψεων και των προβλημάτων που αποτελούν συνέπειες του ΠΔ 83/2022 για τα Ρ/Κ πλοία και του προτεινόμενου ΠΔ για τα Ν/Γ και τα Απορρυπαντικά πλοία, από την δικηγόρο – νομική σύμβουλο για το σχέδιο ΠΔ περί των Ν/Γ πλοίων κα Φωτεινή Πορτοκάλη, τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος, Καθηγητή κο Γιώργο Ρεμούνδο και τον Υποναύαρχο ε.α. Θρασύβουλο Σταυριδόπουλο

και έγινε σαφής αναφορά:
-για τον ορατό κίνδυνο να μειωθεί αισθητά ο αριθμός του υφιστάμενου στόλου των Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών πλοίων υπό ελληνική σημαία, τα οποία προσφέρουν μέχρι σήμερα υπηρεσίες ρυμούλκησης στα λιμάνια της χώρας και στην ανοιχτή θάλασσα, όπως επίσης και υπηρεσίες ασφαλούς διάσωσης και ναυαγιαίρεσης σε κινδυνεύοντα πλοία στις ελληνικές θάλασσες, καθώς και στα διαφαινόμενα προβλήματα στον τομέα των υπηρεσιών προστασίας της θάλασσας και των ακτών από την ρύπανση,
-για τα προβλήματα προσαρμογής στις διατάξεις/προδιαγραφές που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα Μέλη της Ένωσης μέσα σε ελάχιστο χρόνο ενός έτους και με τον κίνδυνο να κλείσουν επιχειρήσεις και να χαθούν θέσεις εργασίας,
-για τα τεχνικά σφάλματα και την μη αρτιότητα των εν λόγω νομοθετημάτων
-για την ανάγκη να γίνει άμεσα ένας σοβαρός και τεκμηριωμένος διάλογος, ώστε να υπάρξει ένα δίκαιο και αναλογικό ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο, που να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων και να επιφέρει ένα πραγματικό και όχι φωτογραφικό εκσυγχρονισμό, σύμφωνο με τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες ανάγκες, στον οποίο η Ένωση θα συμβάλλει με θετικές και μελετημένες προτάσεις, όπως έκανε και τώρα αλλά δεν εισακούστηκε.
-για το γεγονός ότι η σημερινή ηγεσία του ΥΕΝ δεν πραγματοποίησε κανένα ουσιαστικό διάλογο, παρά την σοβαρότητα των θεμάτων και ότι ήταν σκανδαλώδης η προνομιακή σχέση με την άλλη Ένωση ως μοναδικού συνομιλητή και εισηγητή των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων

 

Ο σύντομος χαιρετισμός μου: