ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (7.7.2016)

                                         ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα, σήμερα στις 7 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.37΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Προχωρούμε στην πρώτη με αριθμό 1078/4-7-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου, του Βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου (Σάκη) Παπαδόπουλου προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την τροποποίηση του Άρθρου 33, τελευταίο εδάφιο παράγραφος 3 του ν. 2859/2000, αναφορικά με την Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄ 248/07-11-2000).

Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης.

Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, για να αναπτύξει την ερώτησή του σε δύο λεπτά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, η επίκαιρη αυτή ερώτηση προκλήθηκε από την προφανή αδυναμία αρκετών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και βέβαια και συνολικά πολλών επιχειρήσεων στη χώρα, σε συνθήκες σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής και έλλειψης ρευστότητας, εντός πενταετίας να ολοκληρώσουν το επενδυτικό τους σχέδιο.

Και ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα με παρεμβάσεις συνολικά της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού να μπορούν να διεκπεραιώσουν το επενδυτικό τους σχέδιο με παράταση, όσον αφορά τα σχέδια εκείνα, τις εγκαταστάσεις, την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου, που δεν τους δόθηκε εντός της πενταετίας η δυνατότητα να το ξεκινήσουν και μπορεί να ξεκίνησαν και έναν χρόνο αργότερα, ζητείται η επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας.

 Είναι ένα ζήτημα, λοιπόν, για το οποίο η συλλογική έκφραση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας είχε κάνει παρέμβαση και ξανακάνει παρέμβαση τώρα.

Νομίζω λοιπόν ότι οφείλουμε μια συγκεκριμένη απάντηση για το πώς θα μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μην υποστούν πρόσθετη αιμορραγία στη διάρκεια της σκληρής περιόδου που διανύουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον κ. Παπαδόπουλο.

Τον λόγο έχει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης, για να απαντήσει.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Βουλευτά, η ερώτησή σας δίνει τη δυνατότητα να φωτίσουμε έναν τομέα επενδύσεων, όπου έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις επιχειρήσεις χωρίς να ευθύνονται αυτές και πραγματικά αναδεικνύετε πολύ τεκμηριωμένα το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν μπορέσει λόγω της οικονομικής κρίσης μέσα στην πενταετία που τους όριζε ο νόμος, να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις σε φορολογικό επίπεδο και έτσι έχουν προβλήματα στα θέματα ΦΠΑ.

Σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση είναι σαφέστατη η θέση μας στο τι σχεδιάζουμε για τα θέματα επενδύσεων. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά τα ζητήματα. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και με νέο θεσμικό πλαίσιο και με αξιοποίηση του προηγούμενου, για να προωθήσουμε τις επενδύσεις, που είναι σε όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του επιχειρηματία και όχι μόνο του επιχειρηματία ή διαφόρων τοπικών συμφερόντων.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα, θα καταθέσω στα Πρακτικά έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, που πραγματικά λέει ότι σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο, η εν λόγω τροποποίηση του άρθρου 33 συνιστά μία εκ των εξεταζόμενων δυνατοτήτων για την ανακούφιση των επενδυτών.

Θα σας καταθέσω έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία με σαφήνεια λέει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν την πρόθεση να εξετάσουν την άρση αυτού του περιορισμού και για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια των νόμων 2601/1998 και 3299/2004.

Και, τέλος, θα καταθέσω και έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από το οποίο προκύπτει σαφέστατα αυτό που λέτε και στην ερώτησή σας και που είπατε και τώρα, ότι σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, ενώ ο χρονικός ορίζοντας για φορολογικούς σκοπούς είναι η πενταετία, για αναπτυξιακούς λόγους έχει παραταθεί πέραν της πενταετίας και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να λύσει αυτό το θέμα διότι αφορά επιχειρήσεις, αφορά επενδύσεις και εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε επενδύσεις και να μην δημιουργούμε κανένα πρόβλημα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.

Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδόπουλος για τη δευτερολογία του.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι δώσατε ικανοποιητική απάντηση, γιατί διαπιστώνουμε ότι οι φορολογικές διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις, στη διάρκεια του νέου αναπτυξιακού νόμου που ψηφίσαμε, στηρίζουν σοβαρά τη δυνατότητα των επιχειρήσεων πραγματικά να ολοκληρώσουν επενδυτικά σχέδια, που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να ολοκληρώσουν.

Νομίζω ότι με την υλοποίηση αυτής της διευκόλυνσης στον ευαίσθητο τομέα της τουριστικής μας επένδυσης, στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μας μονάδων θα μπορέσουμε πραγματικά να τους διευκολύνουμε, ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα επενδυτικά τους σχέδια.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον κ. Παπαδόπουλο.

Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Τρύφων Αλεξιάδης, για τη δευτερολογία του.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι στα ζητήματα επενδύσεων και με το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε ψηφίσει σε φορολογικό επίπεδο, αλλά και με τις νέες διατάξεις που ετοιμάζουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα και θα δούμε με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τα προβλήματα.

Και για τις ξενοδοχειακές και για άλλες επιχειρήσεις έχουν εντοπιστεί ανάλογα προβλήματα. Ήδη λύσαμε αρκετά και λύνουμε και τα επόμενα.

Ευχαριστώ πολύ.