ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (5.5.2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα, σήμερα στις 5 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.41΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Γ΄ Αντιπροέδρου αυτής κυρίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά σε όλους!

Εισερχόμαστε στη συζήτηση των

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Πρώτη θα συζητηθεί η τέταρτη με αριθμό 816/25-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Οικονομικών,σχετικά με την «απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων που οφείλεται στην παράληψη ενημέρωσης των οφειλετών για το νέο ύψος της δόσης μετά την αύξηση του επιτοκίου καθώς και στη μονομερή  από τις τράπεζες μείωση του ποσού της δόσης που καταβάλλουν εμπρόθεσμα οι οφειλέτες στον τραπεζικό λογαριασμό της ρύθμισης».

Ορίστε, κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, με τις ρυθμίσεις του ν. 4321/2015 με τίτλο «Ρυθμίσεις  για την επανεκκίνηση της οικονομίας» -ένα νομοθέτημα ιδιαίτερα σημαντικό της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- επιδιώχθηκε η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, αλλά και η ευνοϊκή πληρωμή και αντιμετώπιση από τις χιλιάδες των οφειλετών. Ο συγκεκριμένος νόμος αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη θέρμη από τις χιλιάδες των οφειλετών. Πάρα πολλοί εντάχθηκαν στη ρύθμιση και εξυπηρετούσαν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πολλοί εξ αυτών απώλεσαν τη ρύθμιση εξ ιδίου λάθους, λόγω αδυναμίας πληρωμής. Υπάρχουν, όμως, αρκετοί συμπολίτες μας, κύριε Υπουργέ, οι οποίοι απώλεσαν τη ρύθμιση καθαρά εξ υπαιτιότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων χωρίς καμία ευθύνη. Ευθύς εξηγούμαι.

Η αύξηση μονομερώς του επιτοκίου από 3% σε 5% αύξησε το δοσολόγιο της ρύθμισης, δοσολόγιο –το νέο δοσολόγιο- το οποίο ουδέποτε γνώριζαν οι οφειλέτες, με συνέπεια να απωλέσουν τη ρύθμιση. Επίσης, πολλές τράπεζες χρεώνουν με έξοδα τον συγκεκριμένο λογαριασμό που πληρωνόταν το Δημόσιο με αποτέλεσμα για ποσό πέντε ευρώ –όπως ακριβώς σας το λέω- να χάσει ο οφειλέτης τη ρύθμιση των εκατό δόσεων εξ υπαιτιότητος καθαρά των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ενόψει όλων αυτών, και λαμβανομένου υπόψη ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανακουφιστικό για χιλιάδες οφειλετών, ερωτάστε τι σκοπεύετε να κάνετε σε συνεννόηση πάντα με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε, κύριε Κόκκαλη, και για τον χρόνο.

Τον λόγο έχει ο κ. Αλεξιάδης για τρία λεπτά.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Βουλευτά, θέτετε, για άλλη μια φορά, ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τους φορολογούμενους. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω τα θέματα αρμοδιότητας στην ερώτησή σας, για να μπω αμέσως μετά στην ουσία. Σε ό,τι αφορά το θέμα των τραπεζών, δηλαδή το πώς οι τράπεζες ερμηνεύουν την α’  ή την β’ εγκύκλιο ή τον νόμο ή το τι χρεώσεις κάνουν δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Το γνωρίζουμε το πρόβλημα διότι έχουμε καταγγελίες στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά τα θέματα των εξόδων και των προμηθειών που χρεώνουν οι τράπεζες είναι αρμοδιότητα άλλου Υπουργού και πρέπει να απευθυνθείτε εκεί.

Εγώ, έχω να απαντήσω στο θέμα της απώλειας της ρύθμισης όπου, πολύ σωστά, επισημαίνετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και πολλές φορές αυτό δημιουργείται, ενώ έχει βγει εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών και ρυθμίζει συνολικά το θέμα.

Όπως πολύ σωστά είπατε, με τον νόμο των εκατό δόσεων, και παρά την επίθεση που δεχθήκαμε τότε και τα όσα ακούσαμε, λύθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες. Η αύξηση του επιτοκίου από το 3% σε 5,05%, που αναγκαστήκαμε να φέρουμε με τον ν. 4336, δημιούργησε το πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο που έβγαλε από τις 9/10/2015, την εγκύκλιο ΠΟΛ 1226, έδωσε σαφέστατη κατεύθυνση. Θα καταθέσω στα Πρακτικά και την εγκύκλιο και το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η αύξηση από το 3% έως το 5,05% υπολογίστηκε για την υπόλοιπη ρυθμισμένη οφειλή που υπήρχε την 15/10/2015, δηλαδή μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, ακριβώς για να υπάρχει επαρκής χρόνος ενημέρωσης των φορολογούμενων.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση, εξακολούθησαν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κλπ, εφόσον συντρέχαν οι τρεις προϋποθέσεις που ωφελούσαν και προστάτευαν τους οικονομικά αδύνατους.

Με τον ν. 4336 επίσης, όπως ξέρετε, προστέθηκε και νέος λόγος απώλειας της ρύθμισης, εάν ο φορολογούμενος δεν είχε εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του, δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τμηματική καταβολή ή δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες μη ρυθμισμένες οφειλές του.

Στην εγκύκλιο αυτή που βγάλαμε, λοιπόν, για να αντιμετωπιστούν ακριβώς τα προβλήματα της εκ παραδρομής μη καταβολής ποσοστού δόσης για λόγους χρηστής διοίκησης και εύλογης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προβλέφθηκε ότι η απώλεια της ρύθμισης δεν επέρχεται όταν ο φορολογούμενος εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει εξαιτίας ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή.

Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.

Δόθηκαν, μάλιστα, οδηγίες προς τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, ώστε τα εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά να καλύπτονται από τον φορολογούμενο, οι δε ρυθμίσεις να μην θεωρούνται απολεσθείσες.

Καταθέτω, όπως σας είπα, στα Πρακτικά τη σχετική εγκύκλιο και το σχετικό έγγραφο. Πιθανά να έχει γίνει σε κάποιες περιπτώσεις λάθος. Πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το θέμα και να αντιμετωπιστεί από τις τράπεζες.

(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Κόκκαλης για τρία λεπτά.

s(AR)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Με κάλυψε ο κύριος Υπουργός, εάν αυτή η εγκύκλιος έχει ισχύ και τώρα, δηλαδή εάν μπορούν σήμερα αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, αυτοί οι οποίοι έχουν βγει εκτός του συστήματος, να κάνουν χρήση της εγκυκλίου, ώστε να ενταχθούν εκ νέου –καταβάλλοντας βέβαια τα επιπλέον ποσά, λόγω της αύξησης του επιτοκίου- στο σύστημα των 100 δόσεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πείτε κάτι;

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ναι, κυρία Πρόεδρε.

Πολύ σαφέστατα. Η εγκύκλιος είναι συγκεκριμένη. Εάν κάποιος -χωρίς να έχει ευθύνη ο φορολογούμενος και παρότι ο νόμος και η εγκύκλιος ήταν σαφής- βγήκε από τη ρύθμιση, πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια εφορία του και, αν υπάρχει πρόβλημα, σε επικοινωνία να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε και για τη συντομία της συζήτησης.