Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Παπαδόπουλου ” Τα προσφυγικά”, μια έκδοση του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη που περιέχει τα έργα του ακάματου θεατράνθρωπου για τη Μικρασία και τη Νίκαια, στο πλαίσιο των 100 χρόνων από το ’22