Με ερώτησή τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία των Τρύφωνα Αλεξιάδη βουλευτή Β΄ Πειραιά και αν. τομεάρχη Οικονομικών, Θοδωρή Δρίτσα, βουλευτή Α΄ Πειραιά και τομεάρχη Εθνικής Άμυνας και Θάνου Μωραΐτη, βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και αν. τομεάρχη Αθλητισμού καταγγέλλουν την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύγκληση του Υπηρεσιακού συμβουλίου για την τοποθέτηση Προϊστάμενων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, η επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού γίνεται κατόπιν σύγκλισης Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την οποία ακολουθεί σχετική εισήγηση από τον Συντονιστή Διευθυντή και απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες με τριετή θητεία και σε περίπτωση που κάποια θέση Προϊσταμένου μένει κενή κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας ή συσταθεί νέα θέση Προϊσταμένου, η πλήρωση της θέσης γίνεται ομοίως κατόπιν σύγκλισης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο επιλέγει τον Προϊστάμενο για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της τριετίας.

Οι τελευταίες τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2017, με τη θητεία τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας να έχει λήξει τον Νοέμβριο του 2020. Ένα χρόνο μετά την παρέλευση της τριετίας, οι προηγούμενοι υπάλληλοι, που είχαν τοποθετηθεί τον Νοέμβριο του 2017, συνεχίζουν κατά παράβαση του Κανονισμού Λειτουργίας, με ευθύνη της διοίκησης και όχι των ιδίων, να ασκούν τα καθήκοντά τους, καθώς η διοίκηση του Σταδίου δεν έχει συγκαλέσει Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Οι βουλευτές ερωτούν την αρμόδια Υπουργό:

–     Για ποιο λόγο δεν έχει συγκληθεί, από το Νοέμβριο του 2020,  το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ώστε να τοποθετηθούν, εφόσον έχει παρέλθει η τριετής θητεία της προηγούμενης τοποθέτησης, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων;


–        Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τη άμεση διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, που εκτός από την επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων του Οργανισμού, περιλαμβάνει πλήθος άλλων αιτημάτων των υπαλλήλων που άπτονται, επί παραδείγματι, της εσωτερικής μετακίνησης τους σε άλλες θέσεις και της υπηρεσιακής αναγνώρισης τίτλου σπουδών;

–        Έχει προβεί η διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε τοποθέτηση Προϊσταμένου σε Διεύθυνση ή Τμήμα των υπηρεσιών Οργανισμού, χωρίς την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Λειτουργίας σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου;

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την τοποθέτηση Προϊστάμενων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας»

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, εποπτευόμενου φορέα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο άρθρο 54 παρ. 2 προβλέπει τη σύγκληση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για την επιλογή των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, κατόπιν της επιλογής από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, της σχετικής εισήγησης από τον Συντονιστή Διευθυντή και της προβλεπόμενης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες με τριετή θητεία. Ο Κανονισμός ορίζει, επίσης, στην παρ. 6 του άρθρου 54 ότι στην περίπτωση που κάποια θέση Προϊσταμένου, μείνει κενή, κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας, για τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου ή συσταθεί νέα θέση Προϊσταμένου, η πλήρωση της θέσης γίνεται, ομοίως, κατόπιν σύγκλησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο επιλέγει τον Προϊστάμενο για το χρονικό διάστημα μέχρι της λήξη της τριετίας.

Τον Νοέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού είχε προηγηθεί η επιλογή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και η εισήγηση του Συντονιστή Διευθυντή. Η θητεία τους, επομένως, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, έληξε τον Νοέμβριο του 2020. Παρά, όμως, την παρέλευση της τριετίας, μέχρι και σήμερα – ένα χρόνο μετά – η διοίκηση του Σταδίου δεν έχει συγκαλέσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να επιλεγούν και κατόπιν να τοποθετηθούν οι νέοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. με αποτέλεσμα οι προηγούμενοι υπάλληλοι, που είχαν τοποθετηθεί τον Νοέμβριο του 2017, να συνεχίζουν, με ευθύνη της διοίκησης και όχι των ιδίων, να ασκούν κατά παράβαση του Κανονισμού Λειτουργίας, τα καθήκοντά τους.  

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο δεν έχει συγκληθεί, από το Νοέμβριο του 2020,  το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ώστε να τοποθετηθούν, εφόσον έχει παρέλθει η τριετής θητεία της προηγούμενης τοποθέτησης, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων;
  1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τη άμεση διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, που εκτός από την επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων του Οργανισμού, περιλαμβάνει πλήθος άλλων αιτημάτων των υπαλλήλων που άπτονται, επί παραδείγματι, της εσωτερικής μετακίνησης τους σε άλλες θέσεις και της υπηρεσιακής αναγνώρισης τίτλου σπουδών;
  1. Έχει προβεί η διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε τοποθέτηση Προϊσταμένου σε Διεύθυνση ή Τμήμα των υπηρεσιών Οργανισμού, χωρίς την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Λειτουργίας σύγκληση του Yπηρεσιακού Συμβουλίου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

Δρίτσας Θεόδωρος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Αναγνωστοπούλου Σία

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Γκιόλας Γιάννης

Ζαχαριάδης Κώστας

Καλαματιανός Διονύσιος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισάβετ (Μπέτυ)

Τζάκρη Θεοδώρα

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτριος

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Ψυχογιός Γεώργιος