Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης φέρνει στη Βουλή τον εμπαιγμό που υφίσταται Δημοτικό σχολείo της Νίκαιας που παρότι πληροί τις προϋποθέσεις, παρά τις διαβεβαιώσεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και τις μερίδες φαγητού που περισσεύουν, τα Υπουργεία δεν το εντάσσουν στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων.

Καταθέτοντας ως Αναφορά για τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων  την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας  (26-01-2023), ο βουλευτής ζητά απαντήσεις και ενημέρωση για τoν έντονο προβληματισμό που εκφράζει ο Σύλλογος για τον μη αιτιολογημένο αποκλεισμό του σχολείου από το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα».

Στην επιστολή του ο Σύλλογος αναφέρει πως παρ’ όλο που το σχολείο πληροί τα κριτήρια επιλογής για την ένταξή του στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις απαντήσεις της υφυπουργού Παιδείας σε μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022), παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά πως προτάθηκε η ένταξή του 26ου, αλλά και του 19ου Δημοτικού Σχολείου της Νίκαιας στην υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Νοέμβριος 2022) καθώς περισσεύουν περί τις 430 μερίδες φαγητού, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, γεγονός που πληροφορήθηκε και σε πρόσφατη επικοινωνία του (25/1/2023) με την αρμόδια υπηρεσία.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας περιγράφει την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικογένειες και τα νοικοκυριά των λαϊκών συνοικιών της Β’ Πειραιά, όπως της Νίκαιας, βασισμένος σε στατιστικά στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων και απευθύνει τα ερωτήματα

–           υπάρχουν ή δεν υπάρχουν περισσευούμενες μερίδες ;

–           αν υπάρχουν τι γίνεται με την διαχείριση τους ; (καταλήγουν στα απορρίμματα 😉

–           υπήρξε ή δεν υπήρξε έγγραφο που να εντάσσει το 26ο & το 19ο δημοτικά σχολεία Νίκαιας στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα ;

και αιτούνται επανεξέτασης του δίκαιου αιτήματός τους, ώστε να εξακριβωθεί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «αν πέσαμε θύματα εμπαιγμού, πολιτικών επιδιώξεων ή απλά επαγγελματικής αμέλειας».

Ακολουθεί η Αναφορά του Βουλευτή και η επιστολή του Συλλόγου

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

Προς κ.κ. Υπουργούς

Παιδείας και Θρησκευμάτων

  • Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 Θέμα : Παρά τις διαβεβαιώσεις, αλλά και τις μερίδες φαγητού που περισσεύουν, τα  Υπουργεία δεν εντάσσουν δημοτικά σχολεία της Νίκαιας στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως Αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας  (26-01-2023) μέσω της οποίας εκφράζει τoν έντονο προβληματισμό του για τον μη αιτιολογημένο αποκλεισμό του σχολείου από το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα».

Στην επιστολή του ο Σύλλογος αναφέρει πως παρ’ όλο που το σχολείο πληροί τα κριτήρια επιλογής για την ένταξή του στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις απαντήσεις της υφυπουργού Παιδείας σε μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022), παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά πως προτάθηκε η ένταξή του 26ου, αλλά και του 19ου Δημοτικού Σχολείου της Νίκαιας στην υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Νοέμβριος 2022) καθώς περισσεύουν περί τις 430 μερίδες φαγητού, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, γεγονός που πληροφορήθηκε και σε πρόσφατη επικοινωνία του (25/1/2023) με την αρμόδια υπηρεσία.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας περιγράφει την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικογένειες και τα νοικοκυριά των λαϊκών συνοικιών της Β’ Πειραιά, όπως της Νίκαιας, βασισμένος σε στατιστικά στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων και απευθύνει τα ερωτήματα

–           υπάρχουν ή δεν υπάρχουν περισσευούμενες μερίδες ;

–           αν υπάρχουν τι γίνεται με την διαχείριση τους ; (καταλήγουν στα απορρίμματα 😉

–           υπήρξε ή δεν υπήρξε έγγραφο που να εντάσσει το 26ο & το 19ο δημοτικά σχολεία Νίκαιας στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα ;

και αιτούνται επανεξέτασης του δίκαιου αιτήματός τους, ώστε να εξακριβωθεί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «αν πέσαμε θύματα εμπαιγμού, πολιτικών επιδιώξεων ή απλά επαγγελματικής αμέλειας».

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας

Αθήνα, 27-01-2023

Ο καταθέτων  Βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων

======================================================================================================================================================================

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 26ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Email: syllogos26nikaia@yahoo.gr

Νίκαια, 26 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΣ:      1.    Υπουργό παιδείας & θρησκευμάτων

2.  Βουλευτές ‘β Πειραιώς

 Περί αποκλεισμού του 26ου Δημοτικού σχολείου Νίκαιας από το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα»

 Αξιότιμη κυρία υπουργέ

Θέλουμε να σας εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με τον μη αιτιολογημένο  αποκλεισμό μας από το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα». Σύμφωνα με επίσημες απαντήσεις που έχουν δοθεί σε σχετικές αναφορές και ερωτήματα, που έγιναν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφέρεται δια χειρός υφυπουργού Κας Ζέτας Μ. Μακρή πως τα κριτήρια επιλογής των σχολικών μονάδων είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

–   σχολικές μονάδες που στεγάζονται σε γειτονιές που παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα,

– σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών που ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας

–   σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής αποστέρησης 

–   σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στην απάντηση επί της αναφοράς με αρ. πρωτ: 3072/29/7/2022, καθώς και στην απάντηση επί της αναφοράς με αρ. πρωτ: 81/14/10/2022 και τέλος στην απάντηση επί του ερωτήματος με αρ. πρωτ: 7194/7/9/2022, δεν βλέπουμε πως προκύπτει ο αποκλεισμός του σχολείου μας από τα εν λόγω γεύματα. Ο Δήμος Νίκαιας πλήττεται από σοβαρότατα ποσοστά ανεργίας που αγγίζουν σχεδόν το 10%. Η σχετική μελέτη διαβούλευσης δράσεων για την ισότητα των φύλων στις περιφερειακές ενότητες Πειραιά & Νήσων της Αττικής, που εκδόθηκε από το γραφείο αντ/ρχη Πειραιά και το γραφείο αντ/ρχη Νήσων, με συντάκτες τον Κο Κατερλή Ιπποκράτη και την Κα Νταγιάντα Άρτεμις-Μαρία, τον Ιούνιο του 2017 και νεότερη μελέτη που να περιέχει αναλυτικά  τα ποσοστά ανεργίας ανά δήμο δεν υπάρχει, αναφέρει στην σελίδα 24, ως στην περιφερειακή μας ενότητα τα ποσοστά ανεργίας διαμορφώνονται ως εξής: Κορυδαλλός 8,64%, Πειραιάς 8,81%, Κερατσίνι-Δραπετσώνα 8,94%, Νίκαια-Ρέντης 9,84%, Πέραμα 11,47%. Τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας όπως βλέπετε και εσείς οδηγούν σε συνθήκες υλικής αποστέρησης και μας φέρνουν αντιμέτωπους με τον αυξημένο κίνδυνο φτώχειας, στις γειτονιές μας που αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα. Τα κριτήρια που προτάσσετε ως απάντηση, σε κάθε κοινοβουλευτικό έλεγχο που σας ασκείται, τα υπερκαλύπτουμε σύμφωνα πάντα με την μελέτη που διενέργησε η περιφέρεια Αττικής.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε πως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την διεύθυνση πρωτοβάθμιας Πειραιά τον Νοέμβριο του 2022, μας εξασφαλίστηκε πως η σχολικής μας μονάδα  το 26ο καθώς και 19ο δημοτικά σχολεία Νίκαιας, προτάθηκαν από την εν λόγω διεύθυνση προς το υπουργείο εργασίας και πιο συγκεκριμένα στην Κα Δόμνα Μιχαηλίδου, ώστε να ενταχθούν στα σχολικά γεύματα, μιας και περισσεύουν περί τις 430 μερίδες φαγητού. Από την στιγμή της τηλεφωνικής διαβεβαίωσης που είχαμε έως και σήμερα ουδεμία ενημέρωση μας έχει γίνει για την εξέλιξη του θέματος. Μάλιστα, ύστερα από δική μας πάλι ενόχληση προς την υπεύθυνη υπηρεσία στις 25/1/2023, βρεθήκαμε προ εκπλήξεως στο άκουσμα ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει «παγώσει». Έτσι προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

– υπάρχουν ή δεν υπάρχουν περισσευούμενες μερίδες ;

– αν υπάρχουν τι γίνεται με την διαχείριση τους ; (καταλήγουν στα απορρίμματα 😉

– υπήρξε ή δεν υπήρξε έγγραφο που να εντάσσει το 26ο & το 19ο δημοτικά σχολεία Νίκαιας στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα ;

Σας καλούμε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ώστε να εξακριβωθεί αν πέσαμε θύματα εμπαιγμού, πολιτικών επιδιώξεων ή απλά επαγγελματικής αμέλειας. Επίσης όσων αφορά τα ποσοστά ανεργίας και την οικονομική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών ανά Δήμο, αν έχετε πρόσβαση σε πληροφόρηση πέραν αυτή της περιφέρειας που σας περιγράψαμε παραπάνω, θα θέλαμε να μας στείλετε τις όποιες μελέτες ή στατιστικά για να τα επικοινωνήσουμε με την σειρά μας στους γονείς του σχολείου μας. Οι καιροί που διανύουμε είναι κάτι περισσότερο από δύσκολοι και δεν χωρούν αναβλητικές συμπεριφορές, ειδικά σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας

Μετά τιμής

Το Δ.Σ

 

Ο πρόεδρος                                                                                                              η γραμματέας

Αντώνης Λυμπερόπουλος                                                                                   Αριτσακλίδου Βασιλική