ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠΝΙΚΩΝ (27.7.2016)


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Αθήνα, σήμερα στις 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.11΄
συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής, κυρίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών, σχετικά
με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και
συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου
2016 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει. Θα έρθουν έτσι
κι αλλιώς οι Υπουργοί, οπότε δεν θα τους έχετε ακούσει, όταν μιλήσετε για πρώτη φορά. Είναι εύλογο, όταν τους ακούσετε, να χρειαστεί να τοποθετηθείτε.
Ξεκινάμε, λοιπόν, με τον κ. Αλεξιάδη. Θα σας δώσω δυο-τρία λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω, γιατί από τις δύο τροπολογίες η δεύτερη έχει
αρκετές διατάξεις μέσα.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία με γενικό αριθμό 570 και ειδικό 106, που
αφορά τα πρόστιμα, το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε στα αιτήματα
φορέων, καθώς και στις πολλές αιτιάσεις Βουλευτών σε σχέση με τα πρόστιμα που ίσχυαν για την περίοδο αυτή. Και έτσι, με διάταξη που φέραμε, από 25/7 και μετά, όπως ορίζει η τροπολογία, αλλάζει η διαδικασία επιβολής των προστίμων.
Δηλαδή, τροποποιεί τη σχετική διάταξη του κώδικα φορολογικής
διαδικασίας και προβλέπουμε πλέον κατώτερο χρηματικό πρόστιμο 250 ευρώ για τις εταιρείες που έχουν απλογραφικό σύστημα, τις εταιρείες, δηλαδή, που έχουν τζίρο εώς 1,5 εκατομμύριο, ατομικές ΟΕ, ΕΕ, καθώς και με κάποια άλλα κριτήρια ποιες έχουν απλογραφικό. Όσες έχουν διπλογραφικό, οι μεγάλες εταιρείες δηλαδή, ΑΕ, ΕΠΕ και τζίρους πάνω από 1,5 εκατομμύριο, το ελάχιστο πρόστιμο που θα έχουμε ανά έλεγχο θα είναι 500 ευρώ.
Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται πιο εύκολη η διαδικασία για τα πρόστιμα,
γιατί είχαμε περιπτώσεις όπου για μη έκδοση στοιχείου 1.000 ευρώ το ελάχιστο πρόστιμο ήταν περίπου στα 110-120 ευρώ.
Και εισάγεται η έννοια γι’ αυτές τις παραβάσεις της υποτροπής με
διπλασιασμό και τετραπλασιασμό των προβλεπόμενων προστίμων για τον δεύτερο και τους επόμενους ελέγχους. Με δύο λόγια δηλαδή μπαίνει κατώτερο όριο προστίμου για κάθε έλεγχο. Διότι είχαμε ελέγχους οι οποίοι βεβαίωναν δέκα, είκοσι ευρώ και δεν πιάναμε ούτε τα οδοιπορικά των ελεγκτών. Και δεύτερον, πολλαπλασιάζεται το πρόστιμο σε διαδικασίες υποτροπής και σε επανάληψη.
Στο επιχείρημα που υπάρχει ότι αυτό εδώ δεν πιάνει περιπτώσεις που δεν
έχουν ΦΠΑ, όπως γιατρούς, φροντιστήρια κ.λπ., λέμε ότι θα αντιμετωπίσει τα
προβλήματα της θερινής περιόδου των ελέγχων που ήδη γίνονται αυτήν την εποχή και θα γίνουν πολύ περισσότεροι και έχουν στόχευση να ξεκινήσουν από τις μεγάλες και πολύ μεγάλες υποθέσεις και μετά να πάνε στις μικρές και στις
μικρότερες. Δηλαδή, ξεκινάμε τους ελέγχους από τους ακριβούς χώρους
διασκέδασης και διαμονής και όχι από τις καντίνες, τα καφενεία, τα τυροπιτάδικα και τα σουβλατζίδικα. Θα πάμε και σε αυτά, αφού όμως καλύψουμε ελεγκτικά τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μεγάλες υποθέσεις.
Η δεύτερη τροπολογία είναι η τροπολογία -η οποία έχει αρκετά άρθρα- με
γενικό αριθμό 585 και ειδικό 109. Με αυτήν την τροπολογία κάνουμε τα εξής.
Λύνουμε συγκεκριμένα θέματα που είχαμε ως εκκρεμότητες στο Υπουργείο
Οικονομικών. Δεν ήρθε με την αρχική διάταξη -επειδή θα ακουστεί ως επιχείρημα και θέλω καλοπροαίρετα να απαντήσω- διότι έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και έρχεται τώρα ως τροπολογία.
Με το άρθρο 1 λύνουμε το πρόβλημα της πολλαπλής παρακράτησης 3%.
Δηλαδή, είχαμε ένα τεχνικό έργο, γινόταν παρακράτηση 3% σε αυτόν που πήρε το έργο. Αυτός που έπαιρνε το έργο έδινε σε έναν άλλο εργολάβο ένα τμήμα του έργου και άρα ξανά παρακράτηση 3%. Ο δεύτερος εργολάβος μπορεί να έδινε σε έναν τρίτο και υπήρχε ξανά παρακράτηση 3%. Ήταν ένας παραλογισμός. Λύνεται αυτός ο παραλογισμός και έτσι λύνουμε το θέμα της πολλαπλής παρακράτησης του 3%.
Με το άρθρο 2 επεκτείνουμε την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για
αυτοκίνητα, οχήματα κ.λπ. Αφορούν κυρίως ασθενοφόρα, ειδικές κινητές μονάδες για θέματα υγείας. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που λόγω της προσφυγικής και της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, διεθνείς φορείς, πρεσβείες, κράτη έρχονται και κάνουν δωρεά στην Ελλάδα ασθενοφόρα και διάφορα οχήματα για ειδικές ανάγκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις είχαμε το πρόβλημα ότι έπρεπε να επιβληθεί τέλος ταξινόμησης. Με αυτήν την διάταξη ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα μπαίνει τέλος ταξινόμησης στις περιπτώσεις που έχουμε δωρεές για τέτοιου είδους οχήματα. Άρα, θα μπορεί να προχωρήσει πιο εύκολα αυτή η διαδικασία.
Με το άρθρο 3 ανταποκρινόμαστε σε ένα αίτημα πολλών παραγωγικών
φορέων, αλλά και πολιτικών κομμάτων για το θέμα του φορολογικού
πιστοποιητικού. Το φορολογικό πιστοποιητικό είναι ένας θεσμός, ο οποίος βοήθησε τις φορολογικές υπηρεσίες. Παρατείνουμε το φορολογικό πιστοποιητικό, γιατί έχουμε μέσα στο 2016 και 2017 συγκεκριμένη προτεραιοποίηση και στόχευση σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που θέλουμε να κάνουμε. Το φορολογικό πιστοποιητικό θα μας δώσει μια καλή βάση δεδομένων και θα επιτρέψει στις φορολογικές
υπηρεσίες να στοχοποιήσουν καλύτερα μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Το άρθρο 4 αφορά τα όργανα της φορολογικής διοίκησης που είναι αρμόδια
για προτεραιοποίηση των υποθέσεων. Δεν θέλουμε να έχουμε την παλιά
διαδικασία, όπου έβγαιναν σχεδόν όλες οι υποθέσεις για έλεγχο και ο κάθε
ελεγκτής είχε 110- 120 υποθέσεις και κριτήριο το τι θα ελέγξουν ήταν το έτος
παραγραφής. Τώρα θέλουμε να πάμε σε διαδικασίες με συστήματα risk analysis και με άλλα συστήματα, όπου θα μπορούμε να προτεραιοποιούμε και να επιλέγουμε με συγκεκριμένα διαφανή κριτήρια το ποιες υποθέσεις θα ελέγξουμε. Αλλά για να μην έχουμε πειθαρχικά, ποινικά προβλήματα, δίνουμε δυνατότητα κάλυψης στα στελέχη της φορολογικής διοίκησης τα οποία θα επιλέγουν αυτές τις υποθέσεις.
Με το άρθρο 5 δίνουμε τη δυνατότητα στη Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ, η
οποία δεν έχει πλέον φορολογικές και τελωνειακές αρμοδιότητες, να συνδράμει το έργο άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών, όπως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών, τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών, του Λιμενικού Σώματος, να επεκταθεί δηλαδή το ΣΔΟΕ, να έχει περισσότερες αρμοδιότητες για ελέγχους και να βοηθήσει αυτές τις υπηρεσίες.
Με το άρθρο 5 ορίζεται η καταληκτική προθεσμία καταβολής φόρου
εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες φυσικών προσώπων. Διότι ορισμένα φυσικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα κάτοικοι εξωτερικού ή άλλες περιπτώσεις, μπορεί να υπέβαλλαν, τη δήλωσή τους -νόμιμα, όχι παράνομα, όχι εκπρόθεσμα- τον Δεκέμβριο. Δηλαδή, κάποιος να έχει υποβάλει δήλωση, να έχει προβλήματα η δήλωσή του, να τον καλούν για έλεγχο στη ΔΟΥ και να υποβάλει τελικά τη δήλωσή του τον Δεκέμβρη ή άλλες περιπτώσεις κατοίκων εξωτερικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις λύνουμε τα προβλήματα και ανακουφίζουμε τους πολίτες.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 παρατείνουμε την εφαρμογή ευνοϊκότερων
συντελεστών τέλους ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα EURO 5. Ξεκαθαρίζω ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις εξακολουθεί η δυνατότητα διάθεσης στην αγορά λιγότερο ρυπογόνων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με χαμηλότερους συντελεστές τέλους ταξινόμησης.
Με το άρθρο 8 υλοποιείται το δεύτερο στάδιο μεταφοράς των υποθέσεων
του ΣΔΟΕ προς τη ΓΓΔΕ. Θυμόσαστε ότι είχε γίνει μεγάλος θόρυβος για το τι θα γίνει με τις υποθέσεις που είχαν παραμείνει στο ΣΔΟΕ, ότι θα παραγραφούν, ότι θα χαθούν κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Οι υποθέσεις που έχουν παραμείνει στο ΣΔΟΕ και πρέπει να μεταφερθούν στη ΓΓΔΕ, λόγω αρμοδιότητας, μεταφέρονται. Και, για να μην ανησυχεί κανένας, παρατείνεται και η παραγραφή των συγκεκριμένων μόνο υποθέσεων κατά τρία έτη. Θα πάνε στη ΓΓΔΕ, θα προτεραιοποιηθούν, θα επιλεχθούν για έλεγχο και θα προχωρήσει ο έλεγχος.
Με το άρθρο 9 λύνονται θέματα για τις επιλογές προϊσταμένων στη ΓΓΔΕ.
Με το άρθρο 10 λύνουμε θέματα για την απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας
επιχειρήσεων. Αφορά, δηλαδή, μόνο την υπεραξία, τη μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία οι οποίες δεν ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Με το άρθρο 11 λύνουμε -και είναι ένα άρθρο το οποίο, νομίζω, γεμίζει
όλους μας με χαρά- το θέμα του συμπληρωματικού φόρου στα αγροτεμάχια για τα φυσικά πρόσωπα. Λέμε, δηλαδή, ότι δεν θα υπολογιστεί για τον ΕΝΦΙΑ του έτους 2016 συμπληρωματικός φόρος στα αγροτεμάχια φυσικών προσώπων. Η πρώτη δόση για τον ΕΝΦΙΑ θα είναι τον Σεπτέμβριο του 2016, για να μην έχουν, δηλαδή, οποιοδήποτε πρόβλημα οι πολίτες και για να μπορέσουν να μπουν μέχρι τότε και για να κάνουν διορθώσεις στα Ε9, διότι έχουμε διαπιστώσει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είχε γίνει λάθος στην αναγραφή στοιχείων των αγροτεμαχίων στο Ε9.
Έχω ξαναπεί τέτοια παραδείγματα και θα τα πω και πιο μετά στην ομιλία μου. Γι’ αυτό η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2016 και η
τελευταία θα είναι τον Ιανουάριο του 2017. Ο προηγούμενος νόμος, θυμίζω,
προέβλεπε ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι σε μηνιαίες δόσεις που ξεκινούν από τον επόμενο μήνα της εκκαθάρισης.
Αυτές οι δύο τροπολογίες, για να ξεκινήσει η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύρια Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για να ρωτήσω κάτι
διευκρινιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα; Γι’ αυτές τις
τροπολογίες; Νομίζω δεν θα βοηθήσει, κύριε Αμυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δύο πράγματα, δύο απλές ερωτήσεις γι’ αυτές τις
τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω διευκρινιστικά κάτι σε σχέση
με τα τέλη ταξινόμησης: Τα υβριδικά αυτοκίνητα πού βρίσκονται, σε ποια
κατηγορία τα έχετε εντάξει;
Και δεύτερον, πάλι διευκρινιστικά, για την τροπολογία 570, για τη μείωση
των προστίμων που μας είπατε, παραμένει ότι η επιβολή των προστίμων θα γίνεται αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, και για τα απλογραφικά και για τα
διπλογραφικά βιβλία; Είναι σημαντικό αυτό.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Αλεξιάδη, έχετε
τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Για το θέμα
των υβριδικών αυτοκινήτων θα σας απαντήσω, γιατί είναι ειδικό θέμα και δεν
μπορώ να σας πω αυτήν τη στιγμή.
Για το θέμα των προστίμων δεν είναι 250 ευρώ ανά παράβαση, είναι ανά
έλεγχο. Αυτό θα διπλασιάζεται, θα φτάνει μέχρι τον τετραπλασιασμό σε κάθε
επόμενο έλεγχο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κυρία
Πρόεδρε, μια διευκρίνιση θα ήθελα να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Για να μην
επανερχόμαστε συνέχεια στο άρθρο 49 και τις παραγράφους 3 και 4 που αφορούν τις απαλλαγές ή τις εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ, θα ήθελα να πω ότι έχει ψηφιστεί το άρθρο στην Επιτροπή. Δεν μπορούσαμε να το φέρουμε με τροπολογία. Με νομοτεχνική βελτίωση που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή και θα έρθει, θα αφαιρεθούν από το άρθρο 49 οι παράγραφοι 3 και 4, οι οποίες προέβλεπαν ότι όσοι έχουν έσοδα από τόκους καταθέσεων, 300 ή 600 ευρώ ανά περίπτωση, δεν θα έχουν εκπτώσεις ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Οι συγκεκριμένες παράγραφοι 3 και 4 θα αφαιρεθούν με νομοτεχνική βελτίωση, η οποία έρχεται.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κυρία
Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα πάρετε, φαίνεται,
πολλές φορές τον λόγο, κύριε Αλεξιάδη.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Δεν θα κάνω
κατάχρηση, κυρία Πρόεδρε, του δικαιώματος αυτού του Υπουργού. Και δεν θα το κάνω γιατί δεν έχω διάθεση, ζητώντας τον λόγο, να κάνω οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση ή να θέσω ζητήματα τα οποία θα θέσω στην ομιλία μου, όπου θα απαντηθούν τα πολιτικά θέματα. Θα πάρω τον λόγο μόνο για όσο χρειάζεται να διευκρινίσουμε διάφορα σημεία και για να μην επαναληφθούν σε ομιλίες άλλων ομιλητών, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη που υπάρχει από τον καθένα.
Το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 Επιχειρησιακό Συντονιστικό Κέντρο δεν είναι
μόνο για τα τσιγάρα. Το Συντονιστικό Κέντρο στο άρθρο 6, όπως με σαφήνεια το λέει η διάταξη, θα λειτουργεί ως Συντονιστικό Κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, δηλαδή για καπνό, για καπνικά προϊόντα, για καύσιμα, για αλκοόλ κλπ. Αναφέρεται στη μεγάλη βεντάλια όλων αυτών των προϊόντων. Άρα, δεν είναι μόνο για τα καπνικά προϊόντα. Είναι Συντονιστικό Κέντρο για το σύνολο του λαθρεμπορίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε, κύριε
Αλεξιάδη.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Πριν τον κ.
Καμμένο, θέλω να κάνω μία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Πάντως ο Μαρκ Τουέιν είχε πει: «Το
ευκολότερο παράδειγμα είναι να κόψεις το τσιγάρο». Εγώ το έκοψα είκοσι φορές».
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Είναι καλό να
κόψει το τσιγάρο κάποιος, αλλά μειώνει τα δημόσια έσοδα. Οπότε πρέπει να δούμε τι από τα δύο είναι λιγότερο κακό ή περισσότερο κακό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Από το ΕΣΥ το αντισταθμίζουμε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Θα σας πω.
Σε σχέση με αυτά που ειπώθηκαν για το θέμα του επανελέγχου και του
άρθρου 40, πλήρης απάντηση και πολιτική απάντηση και πολλά άλλα θέματα θα ακουστούν στην ομιλία μου. Δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτά τα ζητήματα. Θα ακουστούν εκεί και πιστέψετε θα απασχολήσουν, γιατί θα αποκαλύψω και πάρα πολλά πράγματα.
Σε ό,τι αφορά, όμως στο ζήτημα του επανελέγχου, θέλω να κάνω σαφές το
εξής: Κατ’ αρχάς, κύριε Αμυρά, σας διαβεβαιώ ότι δουλεύω από το 1987 στο
Υπουργείο Οικονομικών. Η διαφθορά στο Υπουργείο Οικονομικών δεν ξεκινά από ένα όριο και κάτω. Το θέμα είναι η διαφθορά να μην υπάρχει από την κορυφή, από πολύ πιο πάνω και να κατεβαίνει προς τα κάτω ως φαινόμενο. Διότι, είναι πολύ εύκολο, όταν είσαι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, να κατηγορείς τα από κάτω.
Εμένα με απασχολεί πιο πολύ να μην έχουν τα υψηλά επίπεδα του Υπουργείου Οικονομικών δυνατότητα για ζητήματα διαφθοράς, παρά τα πιο κάτω.
Γιατί, εάν από πάνω δοθεί το σύνθημα, δεν υπάρχει θέμα.
Όμως, σας διαβεβαιώ ότι ακριβώς με τη συγκεκριμένη διάταξη, πάμε να
κλείσουμε τέτοιες τρύπες. Το δικαίωμα επανελέγχου της επιχείρησης ή του πολίτη δεν το καταργούμε. Το δικαίωμα του επανελέγχου είναι συγκεκριμένο, υπάρχει, δεν καταργούμε τον επανέλεγχο, βάζουμε όμως κριτήρια.
Θα πω στην ομιλία μου για το τι έχει γίνει στο Υπουργείο Οικονομικών και σε
ό,τι αφορά στο τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τη διάταξη. Εάν ο πολίτης βρει στοιχεία μετά τον έλεγχο, δηλαδή, εάν έγινε ο έλεγχος, δεν βρήκε κάποια στοιχεία –που είναι επιστημονική φαντασία, να το δεχθούμε- και βρήκε μετά τον έλεγχο κάποια στοιχεία, μπορεί να πάει στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μετά τον έλεγχο, όπου πάλι υπάρχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών που ασχολούνται με αυτό το θέμα και επανεξετάζουν την υπόθεση. Και εάν από τα νέα στοιχεία που φέρει ο φορολογούμενος προκύψει ότι έχει δίκιο, μπορεί είτε η υπόθεση να πάει πίσω στην υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο για να υπολογιστούν είτε η διεύθυνση να επιληφθεί του θέματος.
Άρα, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα. Πάμε ακριβώς να κλείσουμε τρύπες που
δημιούργησαν προβλήματα. Θα σας πω αναλυτικά στην ομιλία μου γι’ αυτό το
σήριαλ.
Επίσης, παραμένει το δικαίωμα του πολίτη για προσφυγή στα δικαστήρια, τα
οποία έχουν τη δυνατότητα, εάν κρίνουν, να διατάξουν επανέλεγχο. Άρα, αυτό που κλείνουμε ως πρόβλημα, ως πόρτα, είναι όχι ένα δικαίωμα του πολίτη, αλλά ένα δικαίωμα κατάχρησης του όποιου Αλεξιάδη ή όποιου άλλου πολιτικού παράγοντα να χρησιμοποιήσει τη θέση του για να ωφελήσει επιχειρήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κύριε Αλεξιάδη, έχετε να
παρουσιάσετε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις σύντομα πολύ. Έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Η μία αφορά
το άρθρο 47 της αιτιολογικής, φραστικές διορθώσεις, η άλλη το άρθρο 5 και η άλλη το άρθρο 37 του σχεδίου νόμου. Είναι φραστικές διορθώσεις.
Το σημαντικό είναι στο άρθρο 49 όπου αναφέρει σαφέστατα ότι οι
παράγραφοι 3 και 4 διαγράφονται και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε
παράγραφο 3. Είναι η διάταξη που αφορά το θέμα των εκπτώσεων και των
απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.
Και η δεύτερη νομοτεχνική αφορά μία αλλαγή διατύπωσης στο άρθρο 40 της
αιτιολογικής έκθεσης, όμως, του νομοσχεδίου όχι στο νομοσχέδιο. Αφορά στο
άρθρο 2 της τροπολογίας 585, όπου η προηγούμενη φράση ήταν «απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης αυτοκίνητα» και λοιπά «πλην ασθενοφόρων και ειδικών κινητών ομάδων». Φεύγει το «πλην» και πλέον λέει ότι «απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, οχήματα, καινούρια ή μεταχειρισμένα καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες». Άρα με αυτόν τον τρόπο λύνουμε το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τις δωρεές -ξαναθυμίζω- προς το ελληνικό Δημόσιο.

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε
Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Δεν θα πάρω
το λόγο επί προσωπικού. Θα ξεπεράσω την αναφορά σε συγκεκριμένη μεγάλη
υπόθεση φοροδιαφυγής και στο ότι μια από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είναι στηνΚαβάλα, στην πατρίδα μου, στο μέρος που ευτυχώς γεννήθηκα και μεγάλωσα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μας αρέσει η Καβάλα. Είναι ωραία, να τη
χαίρεστε!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Είναι
καταπληκτική πόλη και με καταπληκτικούς ανθρώπους.
Όμως, πρέπει, κύριε Γεωργιάδη, μέχρι την ομιλία που θα κάνω το απόγευμα
να ενημερωθείτε, γιατί φαίνεται ότι δεν έχετε ενημερωθεί. Πρέπει να ενημερωθείτε ακριβώς για τη συγκεκριμένη υπόθεση, να ενημερωθείτε για τους εμπλεκόμενους…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Σας
παρακαλώ.
Πρέπει να ενημερωθείτε. Έχω δώσει ήδη απάντηση επί της ουσίας του
άρθρου 40β και δεν υπάρχει κανένα θέμα αντισυνταγματικότητας. Αυτό έχει κριθεί.
Η διάταξη αυτή ίσχυε δέκα χρόνια. Τώρα κάποιοι αποφάσισαν την
αντισυνταγματικότητα, διότι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση πολιτικά πρόσωπα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν ίσχυε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ,
ακούστε τον κ. Υπουργό.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Μισό λεπτό,
κύριε Γεωργιάδη, μη βιάζεστε. Ακούστε με.
Ενημερωθείτε μέχρι την ομιλία μου το απόγευμα. Στην ομιλία μου το
απόγευμα θα πούμε ονόματα και διευθύνσεις και θα έχετε μια πλήρη απάντηση.
Από σεβασμό στην κοινοβουλευτική διαδικασία σας απαντώ ότι ήδη μίλησα
προηγουμένως, να μην ξαναπώ τα ίδια και χαθεί ο χρόνος, και έχω απαντήσει στα πολιτικά ερωτήματα που είπατε. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ξεπερνάω το προσωπικό, την καταγωγή μου κλπ. Όχι μόνο δεν ευνοείται η συγκεκριμένη
υπόθεση φοροδιαφυγής με αυτό το άρθρο, αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
Παράκληση, ενημερωθείτε μέχρι το απόγευμα στην ομιλία μου και θα έχετε
την πλήρη απάντηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα σας ακούσω.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Να ξέρετε ότι
στην ομιλία μου θα ακουστούν σημαντικά πράγματα, για τα οποία θα ζητήσω και από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, που έφερε το θέμα, και από εσάς να πάρετε
συγκεκριμένη θέση.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση.
Είναι τρία διαφορετικά πράγματα, κύριε Βουλευτά: Το ένα είναι ότι με βάση
νόμο που προϋπήρχε της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ –δεν τον φέραμε εμείς- ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση συγκεκριμένη διαδικασία και συγκεκριμένα κριτήρια γίνεται δημοσιοποίηση των μεγαλοοφειλετών πάνω από ένα όριο.
Δεν γίνεται δημοσιοποίηση των μεγαλοοφειλετών οι οποίοι έχουν ρυθμίσει
τα χρέη τους και οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τη ρύθμιση. Αυτός ήταν ένας νόμος που –δεν ξέρω εάν εσείς ήσασταν Βουλευτής- Βουλευτές από τον χώρο σας τον είχαν ψηφίσει. Αυτόν τον νόμο εφαρμόζουμε. Δεν είναι ένας καινούριος νόμος. Ένα θέμα είναι αυτό.
Δεύτερο θέμα: Όσον αφορά τους διακόσιους εβδομήντα οφειλέτες που
αναφέρατε εσείς, εάν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους με βάση τον νόμο που
προϋπήρχε της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματά τους, διότι δημοσιοποιούμε μόνον αυτό.
Για τα υπόλοιπα θέματα σάς έχω απαντήσει επανειλημμένα σε επίκαιρες
ερωτήσεις κ.λπ. Όσο και να συζητάμε, δεν θα μπορέσουμε σε αυτό το θέμα να
συμφωνήσουμε. Έχουμε διαφορετικές απόψεις.
Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, το άρθρο 45, να πω ότι με το άρθρο αυτό
παρατείνουμε μια διάταξη νόμου η οποία ίσχυσε πέρσι για ένα μικρό χρονικό
διάστημα. Δεν αφορά νέες υποθέσεις –το απαντήσαμε αυτό στην Επιτροπή- αλλά όσες υποθέσεις μπορούσαν να υπαχθούν σε εκείνη τη διάταξη, οι οποίες βεβαίως θα μπορέσουν να υπαχθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιες εταιρείες εικονικές, οι οποίες εξέδιδαν συνεχώς τέτοια τιμολόγια, να έρθουν και να μας δώσουν ούτε ένα ευρώ, διότι εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν και να πληρώσουν.
Θέλουμε να βοηθήσουμε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν εμπλακεί στο σύστημα των εικονικών τιμολογίων, ώστε να μπορέσουν να απεμπλακούν από αυτήν την ιστορία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ο λήπτης των
στοιχείων. Να μπορέσουν να απαλλαγούν από αυτές τις…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Συνειδητά το έκανε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε
Κουτσούκο, εγώ από ευγένεια –είμαστε και παλαιόθεν συνάδελφοι- δεν σας
διακόπτω ποτέ. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Εντάξει, τελειώσαμε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών):
Επιχειρηματολογώ και λέω: Δίνουμε τη δυνατότητα επιχειρήσεις που είχαν
εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία, πληρώνοντας και αρκετά μεγάλα ποσά –δεν είναι δωρεάν, αν δείτε τι πληρώνουν, θα καταλάβετε- αντί να τρέχουν στα δικαστήρια και να έχουν δέκα χρόνια να πάρουν κάποια χρήματα, να ξεμπλέξουν και εμείς να μπορέσουμε να στοχεύσουμε ελεγκτικά μεγάλες υποθέσεις.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να ξεκινήσω με μία νομοτεχνική βελτίωση. Δεν
πήρα χρόνο για να σας καθυστερήσω από το έδρανο. Είναι για το άρθρο 1.
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3943/2011
–αφορά το άρθρο 42 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου- το «διάστημα τριών μηνών» αντικαθίσταται με τις λέξεις «για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους». Είναι ευνοϊκή για τους φορολογούμενους.
Και στο άρθρο 9 οι διατάξεις του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 για τα
συγκεκριμένα προϊόντα δίνουν τη δυνατότητα να γίνει έναρξη ισχύος νωρίτερα.
Είναι θετικές νομοτεχνικές βελτιώσεις.
Ξεκίνησα με τη νομοτεχνική για να συμφωνήσω με την παρατήρηση του
παλιού φίλου και συντρόφου από τα χρόνια σου Συνασπισμού, όταν ήμασταν μαζί, του Σπύρου Δανέλλη, ότι δεν είμαι περήφανος –και νομίζω και κανένας από την Κυβέρνηση- για τον τρόπο που είμαστε αναγκασμένοι να νομοθετούμε. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι θετικό για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Είμαστε, όμως, αναγκασμένοι, για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα, να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα, συγκεκριμένα θέματα και πολλές φορές κάνουμε και εμείς κινήσεις για τις οποίες έχουμε ασκήσει κριτική. Σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Αλλά, μεταξύ δύο κακών διαλέγουμε ποιο είναι το μικρότερο.
Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αυτό που θέλω να τονίσω και να
ευχαριστήσω τους πάντες είναι το υψηλό επίπεδο της συζήτησης τόσο στην
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων όσο και στην Ολομέλεια. Έχουμε σημειώσει και θα απαντήσουμε στις παρατηρήσεις που τέθηκαν. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα τέτοιο θέμα, όπως είναι το λαθρεμπόριο καπνικών καθώς και τα άλλα ζητήματα του νομοσχεδίου, να υπάρχει και ένα μίνιμουμ κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης, αλλά να υπάρχει και ένα υψηλό επίπεδο διαλόγου.
Σε ό,τι αφορά γενικά το νομοσχέδιο, ακούμε πάρα πολλή κριτική ως
Κυβέρνηση «τι κάνετε για το λαθρεμπόριο, τι κάνετε για τη φοροδιαφυγή;». Θα σας απαντήσω με στοιχεία για το τι κάνουμε, αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Ακούμε πάρα πολλή γκρίνια, πάρα πολλές διαφωνίες, πάρα πολλές αρνήσεις, αλλά δεν ακούμε προτάσεις. Η Κυβέρνηση έφερε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Προτάσεις κάνατε; Όποιες προτάσεις ήταν θετικές και μπόρεσαν, ενσωματώθηκαν.
Αποδεχόμαστε το ό,τι θετικό. Κάποια στιγμή, όμως, σ’ αυτή τη χώρα πρέπει να
καταλάβουμε ότι ο ρόλος των πολιτικών δυνάμεων, δεν είναι μία διαρκής άρνηση και μία διαρκής διαφωνία, πρέπει να υπάρχει μία συγκεκριμένη πρόταση.
Ακούσαμε μία κριτική «γιατί αλλάζουμε τις διατάξεις;». Εδώ αυτό έρχεται σε
αντίθεση με μία άλλη κριτική, που μερικές φορές έχουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν
σεβόμαστε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μα, ακριβώς επειδή δεν είμαστε δογματικοί, επειδή όταν θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, το κάνουμε, δεν θεωρούμε προσχηματική την κοινοβουλευτική διαδικασία. Θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικός ο διάλογος, πρέπει να συζητάμε και όταν κάτι πρέπει να αλλάξει, το αλλάζουμε. Δεν είναι δυνατόν μετά να ερχόμαστε και να έχουμε κριτική, γιατί αλλάζουμε τις διατάξεις.
Έρχομαι σε συγκεκριμένα θέματα όπως τέθηκαν και πρέπει να τα
απαντήσουμε ένα προς ένα.
Πρώτα απ’ όλα, γι’ αυτό το νομοσχέδιο και τη συνεχή αναφορά για το
νομοσχέδιο Νικολούδη, θέλω να ξεκαθαρίσω –το είπα και στην Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων- ότι για το λαθρεμπόριο καυσίμων δεν μου παραδόθηκε κανένα προσχέδιο από κανέναν στο Υπουργείο Οικονομικών. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι στο θεσμικό πλαίσιο για το λαθρεμπόριο καυσίμων, γιατί το θεσμικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ πλούσιο και αποτελεσματικό, εφαρμογή μόνο χρειάζεται.
Σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, υπήρχε ένα αρχικό
νομοσχέδιο το οποίο είχε δημοσιοποιηθεί. Πάνω σε εκείνο το νομοσχέδιο είναι η βάση αυτού του νομοσχεδίου. Ήρθε μετά και η Οδηγία, έπρεπε να ενσωματώσουμε την Οδηγία, άρα υπάρχει μία φυσική συνέπεια. Δεν καταλαβαίνω την αναφορά στο ένα και στο άλλο. Πήραμε ένα νομοσχέδιο το οποίο ήταν σε μικρότερο εύρος πραγμάτων και το επεκτείναμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά –επειδή ειπώθηκε εδώ από εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας- η οποία είναι ύποπτη ή δικαιολογεί οτιδήποτε άλλο, ας κατατεθεί. Εγώ ζήτησα μία διαφορά να έρθει, δεν έχει έρθει, ελπίζω να έρθει μέχρι το τέλος της διαδικασίας.
Ακούσαμε μία κριτική για αποσπασματικότητα, ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί
με αποσπασματικότητα και δεν φέρνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Μα, εδώ δεν κάνουμε ένα συνέδριο, δεν κάνουμε μία ημερίδα για το θέμα του λαθρεμπορίου.
Μακάρι, να κάνουμε και τέτοια ημερίδα και εκεί να κατατεθούν όλες οι συνολικές προτάσεις. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι να έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο ενσωματώνει μία Οδηγία σε σωστή κατεύθυνση -δεν είναι σε λάθος κατεύθυνση η Οδηγία- και να εντάσσουμε αυτές τις διατάξεις στον συνολικό σχεδιασμό, που βεβαίως έχουμε και προχωρά, για το θέμα του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και γενικά του λαθρεμπορίου. Και ακούμε κριτική για το αν έπρεπε να έρθει όλη η Οδηγία ή όχι.
Αγαπητοί Βουλευτές, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τρία άρθρα του
νομοσχεδίου που αφορούσαν τα θέματα του Υπουργείου Υγείας, έχουν αποκοπεί και έρχονται στην Ολομέλεια -έχει ήδη κατατεθεί, προχωρά η διαδικασία- σαν ξεχωριστό νομοσχέδιο. Και το κάναμε αυτό, γιατί σκεφτείτε τι θα γινόταν αν σ’ αυτό το νομοσχέδιο, που ξεκινήσαμε με εννιά άρθρα και έχουμε φτάσει στα εξήντα τρία μόνο με διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών, να είχαμε και άλλες διατάξεις εδώ που να αφορούσαν το Υπουργείο Υγείας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Έχετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Άρα, δεν
έχουμε κάποιο πρόβλημα σ’ αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να εστιάζουμε την κριτική μας στο πραγματικό πολιτικό ζητούμενο και όχι η κριτική να γίνεται για να γίνεταικριτική.
Ακούσαμε επιχειρήματα και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια σε σχέση με
την Κυβέρνηση. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Ακούσαμε επιχειρήματα, όπως ότι η Κυβέρνηση είναι η χειρότερη απ’ όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι η Κυβέρνηση είναι αναποτελεσματική, ότι θριαμβεύουν η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή -και το έχω ξαναζητήσει από τη Βουλή- πρέπει αυτοί που μας κάνουν κριτική να μας πουν, είμαστε χειρότεροι από τι; Είμαστε αναποτελεσματικότεροι από τι; Να μας βάλουν ένα έτος βάσης, ένα δεδομένο και να πουν «αυτό έγινε το 2013, αυτό έγινε το 2014,
αυτό έγινε το 2010 και είσαστε χειρότεροι από εκείνο». Να το κουβεντιάσουμε, δηλαδή, πάνω σε συγκεκριμένη βάση, γιατί το να λέμε γενικά και αόριστα «είσαστε αναποτελεσματικοί, είστε οι χειρότεροι» δεν μπορώ να το καταλάβω.
Θέλω να τονίσω σε ορισμένους ότι όταν διαρκώς παίρνουν και μελετούν
–και είναι πολύ καλό ότι τα μελετούν, ζύμωση λέγεται στην Αριστερά- τα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ για το τι λέγαμε προεκλογικά, τι λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι καλό ότι τα μελετούν, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι δεν έχει νόημα η διαρκής σύγκριση με το τι λέγαμε μόνο προεκλογικά. Πρέπει να συγκρίνουν και το τι κάνουμε εμείς με το τι έκαναν αυτοί, όταν ήταν Κυβέρνηση. Διότι, κύριοι από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και μία μερίδα από το Ποτάμι, κυβερνήσατε. Δεν είσαστε αθώοι για την κατάσταση που έφτασε η χώρα εδώ. Δεν είσαστε αθώοι για
ό,τι έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών. Για το πάρτι, το οποίο υπήρχε στο Υπουργείο
Οικονομικών, υπάρχουν πρόσωπα, διευθύνσεις και υπεύθυνοι.
Γι’ αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή θα ακούσουμε εδώ, όχι αυτοκριτική και
αυτομαστίγωμα, αλλά, όπως πολύ σωστά έκανε μία ιστορική αναδρομή χθες ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για τα θέματα του χρέους, τι λέτε γι’ αυτά που
γίνονται;
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, με το τι συγκρίνουμε, διότι εμείς συγκρίνουμε
συγκεκριμένα πράγματα, θα καταθέσω στα Πρακτικά δεκατέσσερις πίνακες και
ελπίζω μετά από αυτή την κατάθεση των δεκατεσσάρων πινάκων, όταν ξανακάνετε
κριτική στην Κυβέρνηση ή να φέρετε ένα στοιχείο ή να πείτε διαφωνούμε έτσι,
επειδή υπάρχει και μία άποψη ότι θα πρέπει να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και
το λαθρεμπόριο όταν πάμε σε μία άλλη μορφή πολιτεύματος ή κάτι άλλο που
ακούμε εδώ μέσα. Αλλά επί του συγκεκριμένου.
Συγκεκριμένα πράγματα, λοιπόν.
Πίνακας 1. Ποιες υπουργικές αποφάσεις έβγαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
χωρίς να φέρει νόμους; Γιατί; Διότι είχαμε πολύ σωστούς νόμους που ψηφίστηκαν
το 2012, το 2013 και το 2014, αλλά –προσέξτε μία λεπτομέρεια- δεν έβγαιναν
υπουργικές αποφάσεις να υλοποιηθούν.
Νόμος 4170/2013. Βγάλαμε απόφαση τον Σεπτέμβριο του 2015 για το
Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών. Πλήρη
πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Ν. 4177/8 ος του 2013. Βγήκε απόφαση τον Δεκέμβριο του 2015. Συστήματα
Εισροών Εκροών στις Ελεύθερες Εγκαταστάσεις Καυσίμων.
Ν. 4072 και 4177, 4 ος του 2012 και 8 ος του 2013. Βγάλαμε τις αποφάσεις τον
Δεκέμβριο του 2015 και τον Απρίλιο του 2016 για Συστήματα Εισροών- Εκροών και
GPS στα Πλωτά Μέσα Μεταφοράς Καυσίμων για Προδιαγραφές και Απαιτήσεις για
Έγκριση Πλωτών Μέσων Μεταφοράς Καυσίμων.
Ν. 4072/ 4 ος του 2012 για την Ιχνηθέτηση Υγρών Καυσίμων. Έχουμε
ολοκληρώσει το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης και προχωράει για
υπογραφή.
Θα απαντήσετε κάποτε σε αυτή την Αίθουσα, γιατί αυτό το πολύ σωστό
νομοθετικό πλαίσιο το είχατε αφήσει στην άκρη και δεν βγάζατε υπουργικές
αποφάσεις, όχι μετά από ένα και δύο χρόνια, μετά από τρία και τέσσερα χρόνια, για
να εφαρμοστούν;
Προχωράμε στον πίνακα 2. «Έλεγχοι Λαθρεμπορίου Καπνικών και
Καυσίμων». Στα καπνικά 59.894.357 το 2014, 147.664.108 το 2015. Δεν το λες
αποτυχία αυτό μάλλον, αν ξέρεις απλά μαθηματικά.
Κατασχέσεις Καπνικών Προϊόντων. Κατασχεθείσα ποσότητα συν 48,08% το
2015 σε σχέση με το 2014. Αναλογούντες Δασμοί και Φόροι, συν 52,21% το 2015 σε
σχέση με το 2014. Αριθμούς Καταθέσεων, συν 18,44% το 2015 σε σχέση με το 2014.
Συγκριτικά Στοιχεία Καταλογισμού από την Τελωνειακή Υπηρεσία. Συνολικό
ποσό καταλογισμού συν 66,35% το 2015. Καταλογιστικές πράξεις συν 5%.
Κατασχέσεις-Δεσμεύσεις συν 60%.
Έλεγχοι Καπνικών και Καυσίμων, να μην σας κουράζω, Λίστα Lagarde. Τα έχω
ξαναφέρει τα στοιχεία, αλλά όταν κάποιοι ξαναέρχονται και τα λένε, θα τα
ξανακαταθέσω, όπου προκύπτει και το τι ελέγχους κάναμε και το τι βεβαιώσαμε.
Έλεγχοι Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.ΕΠ. Αύξηση τα έτη 2014 και 2015, 67%. Δεν μιλάμε για τη
ΔΟΥ Νίκαιας και για άλλες μικρές ΔΟΥ που έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το
Κέντρο Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου. Και εδώ να απαντήσετε. Από το 2014 μέχρι
το 2015 αύξηση 67%. Και παίρνουμε και συγκεκριμένες υποθέσεις. Έλεγχοι off-
shore εταιρειών 456 χιλιάδες ανά υπόθεση το 2014, 746 το 2015. Έλεγχοι Φυσικών
Προσώπων Μεγάλου Πλούτου, 290 χιλιάδες ανά υπόθεση το 2014, 694 το 2015.
Πίνακας για το τι έκανε το ΚΕΜΕΕΠ.
Πίνακας για το τι έκαναν οι ΔΟΥ, όπου είχαμε αύξηση 128% της βεβαίωσης.
Έλεγχοι του ΣΔΟΕ.
Έλεγχοι Τουριστικής Περιόδου, συν 78% το 2014 με 2015.
Πίνακας 12 σε σχέση με τα Έσοδα. Πρώτο εξάμηνο του 2016. Σε σχέση με τον
στόχο του προϋπολογισμού, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είμαστε 954 εκατομμύρια
πάνω από τον στόχο του προϋπολογισμού. Έναν στόχο που όταν τον βάζαμε τότε,
ακούγαμε κριτική στην Αίθουσα εδώ ότι είναι υπερβολικός, δεν θα μπορέσετε να
τον φτάσετε και τι είναι αυτά που λέτε. Πιάσαμε τον στόχο του προϋπολογισμού και
είμαστε 954 εκατομμύρια επάνω από τον στόχο. Και όχι μόνο αυτό, είμαστε και 180
εκατομμύρια πάνω από τον στόχο των επιστροφών φόρων στους πολίτες, σε
επιχειρήσεις, ακριβώς επειδή δεν κάναμε τα φθηνά λογιστικά κόλπα της
προηγούμενης περιόδου.
Κάποιοι λένε για το προηγούμενο χρονικό διάστημα «κατέρρευσε ο ΦΠΑ,
δεν εισπράττετε τίποτε».
Συγκριτικός Πίνακας. Πρώτο εξάμηνο ΦΠΑ 2014, 2015, 2016. Το 2014,
6.330.000.000, το 2015, 6.121.000.000, το 2016, 7.034.000.000. Δεν το λες και
κατάρρευση αυτό!
Πίνακας με ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο. Σύγκριση 2013 με 2014,
αύξηση 58%. Σύγκριση 2014 με 2015, μείωση 5,53%. Αύξηση ληξιπροθέσμων χρεών
το εξάμηνο, δηλαδή πόσο αυξάνονται ανά μήνα: Το 2013 3668, το 2014 5583, το
2015 4720, το 2016 3358, το μικρότερο ποσό από το 2013.
Σταματήστε, λοιπόν, την κριτική σας, ότι η Κυβέρνηση είναι
αναποτελεσματική. Σταματήστε την κριτική σας ότι η Κυβέρνηση δεν τα καταφέρνει.
Είτε το θέλετε είτε όχι, τα νούμερα σας διαψεύδουν. Βεβαίως, μεταφυσικές
ανησυχίες και διάφορα άλλα πράγματα μπορείτε να έχετε, αλλά δεν σχετίζονται με
τα συγκεκριμένα θέματα.
Όμως, να απαντήσω σε ορισμένα θέματα, όπως τέθηκαν στα άρθρα του
νομοσχεδίου.
Σε σχέση με το άρθρο 1 ξεκαθαρίζουμε ότι καθιερώνεται ένα πλήρες
σύστημα αδειοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο τον έλεγχο
διακίνησης και επιπλέον, προβλέπεται η επανεξέταση των αδειών των
καπνοβιομηχανιών εντός έτους. Αυτό για όσους μας κατηγορούν για κάποια
πράγματα, τα οποία δεν ισχύουν.
Στο άρθρο 3: Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας καπνοβιομηχανιών. Κυρίες και
κύριοι, εδώ κάποια στιγμή περισσεύει η υποκρισία. Με αυτό το άρθρο εισάγεται η
υποχρέωση των καπνοβιομηχανιών και των εισαγωγέων για την εφαρμογή μέτρων
δέουσας επιμέλειας προς τους πελάτες και τους προμηθευτές τους, δηλαδή μέτρα,
τα οποία θα αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους στην τήρηση σχετικών
αρχείων και την άσκηση συνεχούς εποπτείας. Κακό είναι αυτό;
Ακούσαμε συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας να λέει «θα βάλετε τον λύκο
στις καπνοβιομηχανίες να φυλάει τα πρόβατα;». Μα, έλεος! Εδώ καθιερώνουμε ένα
σύστημα, το οποίο προβλέπεται μέσα στην Οδηγία, και μας είπαν ότι αναθέτουμε
αυτή την υποχρέωση στις καπνοβιομηχανίες.
Είναι πολύ απλό. Για πρώτη φορά καθιστούμε συνυπεύθυνες τις
καπνοβιομηχανίες στα θέματα του λαθρεμπορίου. Τους υποχρεώνουμε να μας
γνωστοποιούν όλες τις συναλλαγές τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους
πελάτες και τους προμηθευτές. Μας κατηγορείτε ότι όλα αυτά τα πράγματα τους
ευνοούν. Αν διαβάσετε ακριβώς και την Οδηγία και τα συγκεκριμένα μέτρα, θα
δείτε ότι δεν τους ευνοούν καθόλου.
Σε ό,τι αφορά τα θέματα της ιχνηλασιμότητας και το χαρακτηριστικό
ασφάλειας, επειδή και εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά, θα ήθελα να πω ότι εδώ,
πρώτα από όλα, ενσωματώνουμε στη νομοθεσία μας τα άρθρα 15 και 16 της
Οδηγίας. Δεν κάνουμε τίποτα παραπέρα και βάζουμε την υποχρέωση των κρατών-
μελών για εγκατάσταση συστημάτων ιχνηλασιμότητας.
Επειδή κατηγορηθήκαμε για πάρα πολλά, για αυτό το πράγμα, ότι
προσπαθούμε να περάσουμε με ύπουλο τρόπο επικίνδυνα πράγματα στη
διατύπωση των διατάξεων, θα ήθελα να πω το εξής: Διαβάστε, σας παρακαλώ,
ακριβώς το τι λέει η διάταξη. Διαβάστε και θα δείτε. Στο μόνο σημείο που
διαφοροποιούμαστε, είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, που
ουσιαστικά εκτός ευρωπαϊκής νομοθεσίας, λαμβάνουμε υπόψη και την εθνική
νομοθεσία μας -για αυτό μας κατηγορείτε;- η οποία στηρίζεται στην ευρωπαϊκή και
εξασφαλίζει αυξημένα εχέγγυα προστασίας.
Σε αυτά δε που ακούστηκαν -και υπονοήθηκαν και εδώ και στην Επιτροπή-
ότι θα πάμε σε μια δημοπρασία του συστήματος, εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι θα
υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο θα γίνει με δημόσιο, ανοιχτό διαγωνισμό
και δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο σε τίποτα.
Επίσης, όσον αφορά στα θέματα του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου.
Είναι σαφέστατο ότι αυτό είναι ένα συντονιστικό κέντρο, το οποίο συντονίζει. Δεν
μπορεί κάποιοι να μας κατηγορούν ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού και κάποιοι
άλλοι να μας λένε, γιατί φέρνουμε αυτή τη διάταξη ή γιατί έχουμε μόνο είκοσι εννιά
υπαλλήλους. Μα, δεν είναι αυτοί οι είκοσι εννιά υπάλληλοι. Είναι οι εκπρόσωποι
των διαφόρων υπηρεσιών, που θα συντονίζει το Συντονιστικό Κέντρο, και λέει
σαφέστατα ότι θα συντονίζει διαφορετικές υπηρεσίες.
Και για όσους μας κατηγορούν ότι αφαιρεί το έργο από την τελωνειακή
διαδικασία, κάνω παράκληση να ξαναδιαβάσετε τη διάταξη. Δεν ισχύει αυτή η
κριτική.
Σε ό,τι αφορά το νέο προϊόν, το ηλεκτρονικά θερμαινόμενο τσιγάρο, δεν
είναι χαράτσι. Και μου κάνει εντύπωση το εξής: Ειπώθηκε στην Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων και απαντήσαμε χαρακτηριστικά. Ξαναειπώθηκε εδώ. Δεν
είναι χαράτσι στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Είναι φορολογική κατάταξη νέου προϊόντος.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 40, χρωστάω μια μεγάλη απάντηση και ένα
ξεκαθάρισμα. Νομίζω ότι τα όσα ειπώθηκαν για το άρθρο 40, υποκρύπτουν και
συμπυκνώνουν ακριβώς όλη τη διαφορετική λογική και λειτουργία των
φορολογικών υπηρεσιών προ της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και μετά. Θα σας πω
λοιπόν, τι γίνεται σε μια χώρα άλλη, όχι στην Ελλάδα. Γίνεται ένας φορολογικός
έλεγχος με βάση στοιχεία που υπάρχουν…
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί και τα άρθρα είναι πάρα
πολλά και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό.
Γίνεται, λοιπόν, ένας έλεγχος σε μια επιχείρηση και στην επιχείρηση αυτή
διαπιστώνεται φοροδιαφυγή, η οποία είναι τεκμηριωμένη, γιατί έχει καταγγείλει η
μια επιχείρηση την άλλη. Υπάρχουν δηλαδή αποδείξεις. Δεν είναι κάτι που βρήκε
απλά ο έλεγχος. Μεταξύ δύο επιχειρήσεων, κατήγγειλε η μια επιχείρηση την άλλη
και έγινε έλεγχος.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου –τι να κάνουμε;- δεν άρεσαν σε κάποιους. Και
σε αυτή τη χώρα, όταν δεν άρεσαν τα αποτελέσματα σε κάποιους, είχαμε δυο
δρόμους: Ή έφερναν διάταξη στη Βουλή και την ψήφιζαν συγκεκριμένα πολιτικά
πρόσωπα και άτομα και διαγράφονταν τα πορίσματα του ελέγχου -έχουν γίνει αυτά
εδώ από αυτή τη Βουλή- ή διέταζαν επανέλεγχο.
Διατάχθηκε, λοιπόν, επανέλεγχος και ο έλεγχος που διατάχθηκε συμφώνησε
με τον αρχικό έλεγχο. Και τι έγινε τότε; Η υπόθεση πήγε στα φορολογικά δικαστήρια
και ενώ η υπόθεση ήταν στα φορολογικά δικαστήρια, διατάχθηκε και δεύτερος
επανέλεγχος, για να πιεστούν ακριβώς οι ελεγχόμενοι και να μπορέσουν να
φτάσουν εκεί που ήταν.
Ξέρετε τι αντιμετώπισαν από την επιχείρηση οι ελεγκτές που πήγαν με το
δεύτερο συνεργείο να κάνουν τον επανέλεγχο από την πρώτη μέρα; Τους το είπαν
καθαρά: «Έχουμε κάνει μήνυση σε είκοσι έξι. Θέλετε να είστε οι επόμενοι;».
Γιατί; Διότι δεν μιλάμε για προστασία δικαιωμάτων κάποιων. Εδώ μιλάμε για
εκφοβισμό υπαλλήλων. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που πάνε να κάνουν τη δουλειά
τους και αντί να επιλέξουν να πάρουν ό,τι είναι να πάρουν και να φτιάξουν τα
εξοχικά τους και να τακτοποιήσουν την οικογένειά τους και οτιδήποτε άλλο -όπως
γινόταν στο παρελθόν και αυτά τα φαινόμενα θέλουμε να τα χτυπήσουμε- τους
εκβίαζαν και τους πίεζαν με τέτοια πράγματα.
Και τι κάναμε, λοιπόν, εμείς εδώ; Φέραμε μια διάταξη, η οποία σας ομολογώ
ότι δεν είναι δική μας πρωτοβουλία. Είναι μια σωστή πρωτοβουλία των Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών, διότι θέλουν να σταματήσει ακριβώς αυτή η
διαδικασία.
Φέραμε μια διάταξη, με την οποία λέμε ότι δεν είναι δυνατόν η επιχείρηση ή
ο ελεγχόμενος να ανακαλύπτει νέα στοιχεία μετά τον έλεγχο και να έρχεται να λέει
μετά τον έλεγχο «έχω αυτά τα στοιχεία, ξανακάνε τον έλεγχο για να πάω σε πιο
ευνοϊκή κατάσταση». Ας τα έφερνε στον αρχικό έλεγχο τα στοιχεία αυτά.
Όμως, ακόμη και να έχει ανάγκη να επανεξεταστούν τα στοιχεία, βεβαίως,
μπορεί να πάει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Ενημερώνω εδώ όσους
μιλούσαν για Επιτροπή 70Α και 70Β, ότι αυτό εδώ και κάποια χρόνια δεν ισχύει. Να
είστε πιο προσεκτικοί, σας παρακαλώ πολύ. Μπορεί, λοιπόν, να εξετάσει η
Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών αυτό το θέμα και είτε να το επιστρέψει
στην αρχική Υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, είτε να κάνει και η ίδια τον καινούριο
προσδιορισμό του φόρου ή να πάει και στα φορολογικά δικαστήρια και να βρει το
δίκιο του.
Αυτή, λοιπόν, είναι η διάταξη και μπορεί να έχει κάποιος την άλφα ή τη βήτα
διάθεση για αυτή, μπορεί δηλαδή κάποιος να θεωρεί ότι πρέπει να κάνουμε
τριάντα επανελέγχους σε μια υπόθεση, που φορολογικά δεν ευνοεί κάποιους. Το
δέχομαι ως πολιτικό επιχείρημα.
Έγινε μια προσπάθεια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στοχοποίησής μου και
εμπλοκής μου με απαράδεκτες εκφράσεις από τον κ. Λοβέρδο, ο οποίος, όταν
συζητήσαμε σε επίκαιρη ερώτηση, ήρθε και είπε εδώ: «Είναι δικό σας
δημιούργημα, κύριε Υπουργέ ή των Υπηρεσιών σας; Εδώ με αυτά που λέτε,
φαίνεται ότι είναι δικό σας δημιούργημα. Είναι θέμα που σας κινητοποιεί, επειδή
αφορά επιχείρηση της Καβάλας;».
Είναι ευθύ το υπονοούμενο και συγκεκριμένο και εγώ όταν κάποιος φτύνει,
δεν κάνω ότι βρέχει.
Και συνεχίζει, λέγοντας: «Διότι οι απατεώνες εκεί είναι στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Πρόκειται για απάτη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων».
Ποιοι είναι οι απατεώνες; Σήμερα πρέπει να πάρετε θέση. Οι απατεώνες
είναι η ελεγχόμενη επιχείρηση; Διότι για μένα το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για
όλους. Αρμόδια όργανα υπάρχουν για να το κρίνουν. Ή μήπως απατεώνες είναι
αυτοί που έκαναν τη δουλειά τους και είναι από την Καβάλα; Όλοι έχουν
ονοματεπώνυμα και σήμερα ήρθε η ώρα να τα φορτωθείτε όλα, κύριε Λοβέρδο, και
να απαντήσετε.
Βεβαίως λέτε και άλλα πράγματα. Εγώ δεν θα μπω σε μια λογική τέτοιας
αντιπαράθεσης. Φτάσατε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να λέτε σε εμένα
«είστε άσχετος», «δεν είστε ούτε σαφής ούτε καθαρός». Φαντάζομαι δεν
εννοούσατε τη βιολογική καθαρότητα, αλλά αναφερόσασταν σε θέματα
εντιμότητας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ναι, ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για τα επιχειρήματα έλεγα.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Αφήστε, θα
τα πείτε μετά. Όταν λέτε σε έναν πολιτικό «δεν είστε καθαρός» και τον συνδέετε με
υπόθεση φοροδιαφυγής από τον τόπο καταγωγής του. Μην προσπαθείτε τώρα να
το αποφύγετε.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν πολιτικά ερωτήματα. Σας τα είπα και στην Επιτροπή
Οικονομικών και πρέπει να απαντήσετε. Με ποιον είστε; Με την επιχείρηση, που
έχει ήδη προβλήματα εικονικών τιμολογίων από πολλούς ελέγχους και καταγγελίες
που έκαναν η μια επιχείρηση στην άλλη ή με αυτούς που πήγαν να κάνουν τη
δουλειά τους;
Θα απαντήσετε εδώ ποια πολιτικά πρόσωπα από τον πολιτικό σας χώρο,
πρώην Υπουργοί, εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, που είναι ήδη στη δικαιοσύνη
και έχουν καταλογιστεί εις βάρος τους ποσά;
Πέσατε σε βαρύ σφάλμα, κύριε Λοβέρδο. Και μπορεί να έχετε μια ασυλία
από μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι αν εγώ τολμούσα και έλεγα εδώ σε
οποιονδήποτε –ενώ εσείς το είπατε σε Υπουργό της Κυβέρνησης- ότι είσαι άσχετος
και δεν είσαι καθαρός, θα τελείωνε το μελάνι από τις πένες Mont Blank που όλη την
ημέρα σας εξυμνούν, για να αποδεικνύουν το πόσο καθαρός και σχετικός είστε.
Και έρχομαι στα περί σχετικότητάς σας στα θέματα αντισυνταγματικότητας,
γιατί θίξατε και τέτοια θέματα. Τρομερός συνταγματολόγος! Εγώ θυμάμαι εκείνη
την τρομερή σας ενέργεια με τη διαπόμπευση δύστυχων γυναικών, ενέργεια που
αποτέλεσε μνημείο συνταγματικότητας και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων!
Διότι μιλάτε «περί ισότητας των όπλων» με αυτά που λέτε εδώ. Ισότητα των όπλων
δεν υπάρχει, όταν ευτελίζετε και διαπομπεύετε φτωχές, δυστυχισμένες και
άρρωστες γυναίκες, αλλά όταν μιλάτε για συμφέροντα φοροφυγάδων.
Και εδώ, λοιπόν, θα καταθέσω στα Πρακτικά διάταξη –για να μαθαίνουμε
και λίγο φορολογικό δίκαιο και πιθανόν να έχετε ψηφίσει και εσείς αυτόν τον νόμο-
, τον ν. 2238/94 με ισχύ από 1/1/1995-31/12/2013 –όχι ανά δύο χρόνια, αλλά για
αρκετά χρόνια- όπου δεν έχει μπει κανένα θέμα αντισυνταγματικότητας.
Αυτός ο νόμος, λοιπόν, λέει συγκεκριμένα στο άρθρο 68 –κάτι που σας είπα
και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να ετοιμαστείτε-: «Φύλλο ελέγχου
και αν ακόμα έγινε οριστικό, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση
συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συμπληρωματικά στοιχεία που
περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της εφορίας εξακριβώνεται ότι το εισόδημα
του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο
φύλλο ελέγχου». Σαφέστατο, λοιπόν, το ένα με το άλλο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι το ίδιο;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Είναι
ακριβώς το ίδιο το ένα με το άλλο. Όταν λέει «δεν υπερβαίνει», τι εννοεί; Για να
καταλάβουμε! Εννοεί ότι το μειώνει;
Κάνατε βαρύτατο πολιτικό ατόπημα. Εγώ δεν μένω στην προσωπική
επίθεση, διότι καταλαβαίνω σε ποιο επίπεδο και για ποια σκοπιμότητα κάνατε την
προσωπική επίθεση. Έχω δεχθεί τέτοια επίθεση για τον έναν χρόνο που έχω μείνει
στο Υπουργείο Οικονομικών και από οργανωμένα, αλλά και από άλλα συμφέροντα
που δεν με τρομάζει πλέον τίποτα. Απλά εσείς είστε πολιτικά έκθετος γι’ αυτά που
κάνετε και βεβαίως έχετε τον χρόνο να ζητήσετε «συγγνώμη» ή να δικαιολογήσετε
τα αδικαιολόγητα.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτήν τη διάταξη, εμείς φέραμε αυτήν τη διάταξη για
να σταματήσει η συναλλαγή σε θέματα επανελέγχων και για να μπορέσουν οι
υπάλληλοι να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να
συντομεύετε, σας παρακαλώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Διότι εμείς ούτε θα επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε ελεγκτή εφοριακό,
τελωνειακό ή οποιονδήποτε άλλο να βάλει το δάχτυλο στο μέλι και να κάνει αυτά
που γίνονταν το προηγούμενο διάστημα -εμείς έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τα
θέματα της διαφθοράς και δεν υπάρχει καμμία περίπτωση γι’ αυτό- ούτε θα
αφήσουμε απροστάτευτους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς από ισχυρά οικονομικά,
νομικά ή άλλα συμφέροντα. Θα υπερασπιστούμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
επειδή αυτοί είναι επιφορτισμένοι με το να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε -και σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας- θα
ήθελα να πω ότι υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα στα οποία δεν μπορώ να
επεκταθώ, διότι όπως καταλαβαίνετε έχω ήδη καταναλώσει πάρα πολύ χρόνο.
Όμως, αυτό που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω όλους για τη συζήτηση
στο θέμα αυτό. Τα ζητήματα του λαθρεμπορίου καπνικών, του λαθρεμπορίου
καυσίμων και της φοροδιαφυγής ήταν και είναι πρώτη προτεραιότητα στην
Κυβέρνηση. Έχουμε ήδη αποτελέσματα και αυτό για το οποίο μπορώ να σας
διαβεβαιώσω είναι ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για σύγκρουση και μεγαλύτερα
αποτελέσματα.
Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Λοβέρδος και
μετά θα ακολουθήσει ο κ. Καβαδέλλας.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι, στα όσα χρόνια είμαι εδώ,
ουδέποτε έχω ακούσει Υπουργό να πανηγυρίζει γιατί με μεγάλη επιτυχία
αφαιμάσσει την αγορά με τη φορομπηχτική πολιτική που ασκεί.
Είναι ο πρώτος που είναι υπερήφανος γιατί έχει γονατίσει την ελληνική
οικονομική κοινότητα και έχει δρομολογήσει -και αυτός μαζί με άλλους
συναδέλφους του- την επανάκαμψη της ύφεσης και την πορεία του έτους 2016,
μέσα σ’ αυτό το έτος της ελληνικής οικονομίας, προς μια ύφεση που ίσως αγγίξει
και το 2%. Πρώτη φορά!
Ίσως, όμως, αυτό το έκανε από περισσό ζήλο ως τεχνικός της εξουσίας και
όχι ως πολιτικός προϊστάμενος και μάλιστα μιας Κυβέρνησης που θέλει να λέει ότι
έχει ευαισθησίες.
Και λέω ότι το έκανε από τεχνικό ζήλο, γιατί στο πεδίο της πολιτικής θα
βουίζουν τα αυτιά του από τις τρεις απανωτές σφαλιάρες –και εννοώ πάντα σε
πολιτικό επίπεδο- που έφαγε η Πλειοψηφία εδώ σ’ αυτήν τη Βουλή από την
καταψήφιση μιας αλαζονικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για έναν δήθεν εκλογικό
νόμο, από το πώς έπεσε στο κενό αυτή η απόπειρα να κοροϊδευτεί ο ελληνικός
λαός επιχειρώντας η πλειοψηφία να αντλήσει κύρος από την κύρωση του
Συντάγματος στο προαύλιο της Βουλής, πριν από δύο μέρες και φυσικά μετά τη
χθεσινή συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή, όπου ο Πρωθυπουργός δεν έλαβε
μέρος.
Κάποιοι στιγμάτισαν αυτή τη συμπεριφορά ως φυγομαχία και μη ανάμειξη
στη «βαρουφακιάδα», αλλά το μυαλό πάντα κάποιου που είναι έμπειρος πηγαίνει
σε άλλα καθήκοντα του Πρωθυπουργού και για να διαψεύσει κάθε τέτοια σκέψη
ότι δεν ήταν εδώ γιατί κάτι άλλο βαρύτερο είχε να κάνει, ήρθε και ψήφισε.
Τρεις απανωτές ήττες. Η χθεσινή δε, που είναι και πιο πρόσφατη για το
Υπουργείο Οικονομικών γιατί την εισέπραξε πρώτος από όλους ο κ. Τσακαλώτος,
νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ αρνητική στιγμή.
Ίσως επηρεασμένος από αυτές τις τρεις απανωτές ήττες ο Υπουργός πήγε να
πει ότι κάτι κάνει και τι ανακάλυψε; Ανακάλυψε ότι με επιτυχία γονάτισε την
ελληνική οικονομική κοινότητα και με επιτυχία την καθοδηγεί προς την ύφεση που,
επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται να αγγίξει και το 2% για το οικονομικό έτος 2016.
Τώρα θέλω να πω κάτι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διότι νομίζω ότι μας
εκφράζει όλους. Τα όσα είπα προηγουμένως είναι οι πολιτικές μου απόψεις. Αλλά
το καθεστώς των τροπολογιών, που είναι μικρά σχέδια νόμου και που αφορούν και
τον παριστάμενο Υπουργό, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι κι εμείς να ψηφίζουμε
επειδή ορισμένες από αυτές μπορεί να έχουν και στοιχεία ορθότητας. Είναι
κοινοβουλευτικά άηθες να έρχεται εδώ ο Υπουργός να μιλάει τρία λεπτά και να
φεύγει.
Αν θέλω να ρωτήσω κάτι εγώ για τα θέματα της υγείας, που το πρωί
ακούσαμε ότι γίνονται μαζικές προσλήψεις, πού θα το πω; Αν θέλω κάτι να πω για
τα αθλητικά -δεν λέω ότι είναι κακές οι ρυθμίσεις- αλλά αν θέλω κάτι να ρωτήσω,
πού θα απευθυνθώ; Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών;
Πρόκειται για μικρά σχέδια νόμου που έρχονται εδώ. Τουλάχιστον πρέπει να
ακολουθήσουμε μια τακτική να μην τα ψηφίζουμε. Και η μειοψηφία δεν μπορεί να
το καθορίσει αυτό, εσείς μπορείτε να το καθορίσετε αυτό. Μια φορά πρέπει να
εκδηλώσετε άρνηση για κάτι που είμαι βέβαιος ότι δεν μπορείτε να έχετε διεξοδικά
υπ’ όψιν σας, ποια είναι η νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Όμως, δεν αφορά απόντες η κριτική αυτή. Αφορά και τον παρόντα Υπουργό.
Δεν έφερε τροπολογία με έντεκα άρθρα, όπως με ενημέρωσε ο κ. Κουτσούκος που
το πρωί στην τοποθέτησή του το πρωί είπε ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε για
να δούμε τι θα ψηφίσουμε. Δεν φέρατε τροπολογία έντεκα άρθρων για ειδικές
ρυθμίσεις του ΕΝΦΙΑ; Δεν κάνετε σταθερά με τροπολογίες το παιχνίδι «μπάζω-
βγάζω». «Μπάζω-βγάζω» μήπως και κάτι γίνει σε επίπεδο στόχων που θέλω να
φτάσω, αλλά «μπάζω-βγάζω» και σε ένα πολιτικό παιχνίδι που κανείς δεν αποκλείει
ότι γίνεται και επίτηδες για να δημιουργηθούν εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.
Λόγου χάρη διαμορφώθηκε μια εντύπωση για κάποιες ώρες ότι οι αγρότες
δεν θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεμάχια και τελικά εντοπίστηκε με την
τροπολογία ότι ναι, θα πληρώσουνε τον ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεμάχια, απλώς για το
ζήτημα της συμπληρωματικής καταβολής ΕΝΦΙΑ για αγροτεμάχια που ξεπερνούν
αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ δεν έχει καταστεί τεχνικά δυνατό να πληρωθούν
από τώρα.
Αυτά γιατί τα κάνετε; Είναι καλά πράγματα αυτά; Εδώ σας είπε ο κ.
Κουτσούκος ότι εμείς, ως Δημοκρατική Συμπαράταξη, για το θέμα της ενσωμάτωσης
της Οδηγίας, αλλά και της απόπειρας να δοθεί μάχη με αποτελεσματικούς όρους
κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στα καπνά, ήμασταν θετικοί. Γιατί
έπρεπε να φέρετε κι εσείς ο ίδιος τροπολογία με τόσα πολλά άρθρα; Γιατί δεν
ήσασταν έτοιμοι δυο-τρεις μέρες πριν; Γιατί δεν μπορείτε να ετοιμαστείτε τις
επόμενες ημέρες; Γιατί έπρεπε να έρθει τώρα; Κι αν ήταν έτσι, ήταν ανάγκη για όλα
αυτά τα άρθρα;
Εν πάση περιπτώσει, εμείς μεμφόμεθα μια πρακτική και την έχουμε βάλει
στη Διάσκεψη των Προέδρων. Αποτελεσματικότητα δεν είχε η διαμαρτυρία μας,
αλλά και ο παριστάμενος Υπουργός ευθύνεται. Αυτό το πράγμα μπορεί να
σταματήσει αν κάποια στιγμή η πλειοψηφία σηκώσει το ανάστημά της και πει δεν
ψηφίζω –για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, με τη σύνθεση της Κυβέρνησης, Βουλευτές
της πλειοψηφίας βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λένε διάφορα
πράγματα.
Κάνω εδώ μια παρένθεση: Τη δική μου επίθεση εναντίον σας για μια
απαράδεκτη διάταξη δεν την κάλυψε κανένας. Όμως, εσείς που είστε κόμμα της
Πλειοψηφίας και σας καλούν παντού, έχετε μια σειρά από Βουλευτές, οι οποίοι
λένε –και θα ήθελα σας παρακαλώ μια απάντηση σήμερα- ότι από τη λίστα
Λαγκάρντ εξοικονομήσατε το 2015 ποσό 800 εκατομμυρίων για λογαριασμό του
ελληνικού λαού. Μάλιστα, συνάδελφος που είπε σήμερα ότι άκουσε τον κ.
Παπαγγελόπουλο να μιλάει για 1 δισεκατομμύριο. Και ο κ. Δημήτριος Καμμένος
μου έδωσε έναν πίνακα που καταθέσατε εσείς πριν έναν ή δύο μήνες, όπου
προσδιορίζει το ποσό στα 174 εκατομμύρια.
Τι ισχύει από όλα αυτά; Κοροϊδεύετε τον κόσμο, χρησιμοποιώντας –χωρίς να
το θέλουν- τους Βουλευτές σας ως επικοινωνιακό εργαλείο ψεμάτων ή ισχύει αυτό
που δώσατε εσείς, για τα 174 εκατομμύρια; Τι ανατράπηκε επί το θετικότερον τους
τελευταίους δύο μήνες;
Σας παρακαλώ πάρα πολύ να τοποθετηθείτε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο
για το ζήτημα αυτό, διότι αυτές τις ημέρες ακούω Βουλευτές σας να λένε στην
Εξεταστική Επιτροπή ότι τα μεγάλα κόμματα έπαιρναν στο παρελθόν δάνεια και δεν
τα πλήρωναν. Αυτό είναι απόλυτο ψέμα! Η αδυναμία τουλάχιστον η δική μας ήταν
σε φάση όπου η ανατροπή των πολιτικών μας ποσοστών δημιούργησε προβλήματα,
αλλά όσον καιρό είχαμε χρηματοδότηση στον καιρό της δύναμής μας ήμασταν
άψογοι σε ό,τι αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.
Επίσης, πάνω σε αυτό το ψέμα έγινε η οικοδόμηση της θεωρίας ότι
υπήρξαμε μεγάλο κόμμα, διότι παίρναμε χρηματοδοτήσεις και είχαμε φίλους στα
κανάλια.
Το δεύτερο ψέμα είναι ότι εσείς μπορεί να χτυπάτε τον κόσμο. Εσείς κάνατε
καριέρα στα κανάλια όταν εμάς μας σφυροκοπούσαν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εμείς;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν το λέω για εσάς προσωπικά!
Γίνατε ως κόμμα πλειοψηφία από αυτό και οφείλετε το ξέρετε και να το
παραδεχθείτε αυτό. Η αλήθεια είναι καλό να γίνεται παραδεκτή, διότι κερδίζετε στο
πεδίο της λογικής, δεν χάνετε, εάν την κάνετε δεκτή.
Το δεύτερο ψέμα είναι αυτό. Ότι πήρατε 800 εκατομμύρια ή 1
δισεκατομμύριο από τη λίστα Λαγκάρντ, κάτι που δεν το λέτε εσείς, αλλά οι
συνάδελφοί μας Βουλευτές εκ μέρους σας.
Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσετε αυτό, όπως επίσης και άλλα δύο θέματα: Τα
2,5 δισεκατομμύρια του Νικολούδη τι έχουν απογίνει; Κατ’ αρχάς, τι έχει απογίνει ο
κ. Νικολούδης και εάν σας βοηθάει, εάν είναι κάπου, εάν προσφέρει τις υπηρεσίες
του. Τι έγιναν τα 2,5 δισεκατομμύρια, στα οποία έκανε αναφορά ο κ. Κουτσούκος;
Σας παρακαλώ να μου πείτε για ένα γενικότερο πολιτικό θέμα: Η πρόσφατη
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που βάζει όριο στη φορολογική
αναδρομή τα δέκα χρόνια, πέντε συν πέντε, σας απασχολεί με διατάξεις που έχετε
φέρει στο παρόν σχέδιο νόμου, προεκτείνοντας τον χρόνο παραγραφής τρία χρόνια
πίσω; Σας απασχολεί; Βάζει κάποιο θέμα; Την κρίνετε σωστή αυτή την απόφαση;
Εγώ, συνάδελφοι, σπεύδω να πω, χωρίς καμμία διάθεση πολιτικής
κερδοσκοπίας και αποφεύγοντας πάντα να κάνω κριτική σε δικαστικές αποφάσεις,
ότι αυτή η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κινείται
θετικά, διότι συμπροσδιορίζει -όχι βέβαια κινούμενη στην καρδιά αλλά στις
παρυφές του θέματος- το ζήτημα της ανάγκης για φορολογική σταθερότητα και για
μη ανατροπή των φορολογικών δεδομένων για την οικονομία κάθε τρεις και λίγο,
ανάλογα με τις εισπρακτικές ανάγκες της Κυβέρνησης.
Θα ήθελα να ξέρω και τη δική σας τοποθέτηση επί του προκειμένου, κύριε
Αλεξιάδη.
Ακόμα, σε ό,τι αφορά στο σχέδιο νόμου, σας κάνει μια επισήμανση η
Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών σε σχέση με τις άδειες για να κάνει κάποιος
εξαγωγές κ.λπ., που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του σχεδίου νόμου, ότι
δίνετε μια εξουσιοδότηση στον εαυτό σας με έναν τρόπο τελείως αόριστο που δεν
συνάδει με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Εάν έχει δίκιο η Διεύθυνση
Επιστημονικών Μελετών –που θεωρώ πως έχει- να διαμορφώσετε αλλιώς τη
διάταξή σας, διότι θα έχετε πάρα πολλά προβλήματα συνταγματικότητας. Αυτό σας
το λέει η Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών και όχι μόνο εγώ.
Μας έχει φέρει σε σύγκρουση ένα θέμα, που σχετίζεται με διάταξη του
σχεδίου νόμου, στο άρθρο 40 παράγραφος 11 εδάφιο β. Μας έφερε σε μια
σύγκρουση, την ένταση της οποίας εσείς επιλέξατε. Εγώ δεν πήγαινα όπως πήγατε
εσείς. Σήμερα το συνεχίσατε και είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω.
Κατά πρώτον, όσον αφορά στους χαρακτηρισμούς μου στη διαρκή Επιτροπή
Οικονομικών, όταν λέτε αυτά που λέτε και επαναλαμβάνετε σήμερα, είμαι ως
δυσφημούμενος υποχρεωμένος να σας μιλήσω πολύ αυστηρά. Αμφισβητείτε την
επιστημονική μου επάρκεια, παρ’ ότι δεν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε,
μεταχειριζόμενος παράδειγμα που δεν με αφορά και που το ξέρετε και
συκοφαντικώς κάνετε πως δεν το ξέρετε και με δυσφημείτε.
Όσον αφορά το θέμα των οροθετικών, ξεκαθαρίστηκε πάρα πολλές φορές
εδώ στη Βουλή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας από τον πρώην Πρόεδρο
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον πρώην Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι τη διαταγή την έδωσε η Εισαγγελία, διότι
σύμφωνα με νόμο του 1996 –εγώ τότε δεν ήμουν καν Βουλευτής, αγαπητέ κύριε
Αλεξιάδη- ο εισαγγελέας έχει αρμοδιότητα να διατάσσει δημοσιοποίηση
φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων.
Μου το έχει πει ο κ. Τσακαλώτος, μου το έχει πει κάποιος άλλος συνάδελφός
σας, έχω απαντήσει εδώ, έγινε η διευκρίνιση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρουσία του κ. Βούτση. Και
ξυπνάτε εσείς από το πουθενά, ανακαλείτε τάχα στη μνήμη σας κάτι που ξέρατε,
ενώ δεν ξέρατε τη διάσκεψη –αν και οφείλατε να ξέρετε- δήθεν για να μου
αμφισβητήσετε τα επιχειρήματα.
Εκεί προκλήθηκα, όπως επίσης όταν μου είπατε ότι ενδεχομένως να ψήφισα
μία παρεμφερή διάταξη του 1994, ενώ Βουλευτής έγινα το 2000. Σας είπα άσχετο
διότι δεν είχατε στοιχεία για να μου απαντήσετε και μου είχατε υποσχεθεί στην
Ολομέλεια ότι στην Επιτροπή θα μου απαντήσετε. Και ήρθατε με αυτά τα αόριστα,
ασήμαντα, ψευδή και συκοφαντικά πράγματα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του
κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπάρχει και προσωπικό στοιχείο, δώστε μου δύο
λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, κάθε
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχει είκοσι ένα λεπτά. Η πρωτολογία είναι δώδεκα.
Η δευτερολογία έξι λεπτά και η τριτολογία τρία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Πάμε, όμως, στην ουσία. Δεν ξεκίνησα να σας «την πω». Ξεκίνησα λέγοντάς
σας –και το απευθύνω στο Σώμα αυτό- ότι στην παράγραφο 11 του άρθρου 40 στο
εδάφιο β΄ ακούστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι μας προτείνει ο ασκών
νομοθετική πρωτοβουλία: Να καταργηθεί μία συνταγματική αρχή για την ισότητα
των όπλων.
Τι είναι η «ισότητα των όπλων»; Όποια μέσα διαθέτει το ένα μέρος μίας
ενδεχόμενης διαφοράς, να τα διαθέτει και το άλλο. Ό,τι ο ένας, έτσι και ο άλλος. Με
την έννοια αυτή, δυνατότητα διαταγής επανελέγχου επί φορολογικής υποθέσεως
βάσει νέων στοιχείων βέβαια -και είναι άλλο θέμα εάν πρέπει να προσδιορίσετε
καλύτερα πώς ορίζεται το «νέο στοιχείο» για να μην το εκμεταλλεύεται κανείς
αυτό- είχε μέχρι να παρέμβει ο κ. Αλεξιάδης, και για μια υπόθεση που αφορά το
συμφέρον του δημοσίου που πρέπει να πάρει περισσότερα και για μια υπόθεση
που αφορά φορολογούμενο που πρέπει να πληρώσει λιγότερα. Αυτό ίσχυε.
Έρχεται τώρα να πει ότι το ένα καταργείται, ότι η δυνατότητα διαταγής
επανελέγχου από τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων, έναν δηλαδή φορέα μιας οιονεί
ανεξάρτητης υπηρεσίας το δικαίωμα αυτό διατηρείται μόνον όταν το τελικό
συμπέρασμα και η αιτίαση που κινητοποιεί τη διαδικασία του επανελέγχου, μπορεί
να καταλήξει υπέρ του δημοσίου και σε βάρος του φορολογουμένου. Εάν το
προβαλλόμενο επιχείρημα μπορεί να καταλήξει υπέρ του φορολογουμένου, αυτό
καταργείται. Δεν μπορεί να διαταχθεί επανέλεγχος.
Αυτό γιατί είναι καλό; Αυτό γιατί συμφωνεί με το άρθρο 4 του Συντάγματος;
Για τη φορολογική ισότητα. Για την ισότητα των όπλων. Γιατί δεν σας απασχολεί ότι
παρεμβαίνετε με έναν τρόπο όχι ριζοσπαστικό, με έναν τρόπο αυθαίρετο και γιατί
δεν φοβάστε μήπως αυτή η ρύθμιση, που σας επισημαίνει μέλος της Εθνικής
Αντιπροσωπείας ότι έχει συνταγματικά προβλήματα, πέσει στα δικαστήρια και
δημιουργήσει προβλήματα και σε διοικουμένους –φορολογουμένους στην
συγκεκριμένη περίπτωση- και στις υπηρεσίες σας.
Και γιατί δεν σας απασχολεί και κάτι άλλο: Δεν υπάρχει δημόσια υπηρεσία
–έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, έχω κάνει Υπουργός στα πιο επικίνδυνα
Υπουργεία, κύριε Υπουργέ- στην οποία να είναι όλοι καλοί ή όλοι κακοί. Κάποιος θα
είναι κακοί, κάποιο καλοί. Είναι οι γενικοί συσχετισμοί μιας κοινωνίας, όπως
αποτυπώνονται και σε διάφορες μονάδες των δημοσίων υπηρεσιών. Γιατί όλοι να
είναι καθαροί και όλοι να είναι καλοί και όλοι να είναι επιμελείς και όλοι να κάνουν
καλά τη δουλειά τους ή να συμβαίνει το αντίθετο; Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους
υποκριτικές και ύποπτες εμμονές. Εγώ λέω ότι αυτό που έζησα καταδεικνύει ότι θα
το βρεις το καλό και το κακό παντού.
Γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να παραμένει ευχέρεια της διοίκησης να
δει τα θέματά της, όπως αυτή τα εκτιμά και τη συμφέρει και να δημιουργείται για
το φορολογούμενο ένα κλειστό κύκλωμα; Δηλαδή, αν σου έρθει έλεγχος –εγώ λέω
ότι ο έλεγχος είναι καλός, αλλά βάσει της γενικής μου προσέγγισης λέω ότι μπορεί
να μην είναι και καλός- γιατί η μόνη δυνατότητα που έχεις είναι να πας στα
δικαστήρια πληρώνοντας το 50% του ποσού που σου ζητείται; Γιατί η σχετική
αιτίαση στη διοίκηση να προϋποθέτει και αυτή την καταβολή ποσού; Νομίζω το ίδιο
σε όργανα που δεν λειτουργούν, που αργούν.
Το λέει όλη η Ελλάδα. Δεν μπορείτε να το αγνοείτε. Εσείς είστε της δουλειάς.
Γιατί να λες στον πολίτη «τράβα αυτό το Γολγοθά, αν έκανα λάθος». Αν όμως το
λάθος μπορεί να στρέφεται εναντίον του Δημοσίου, εγώ μπορώ να διατάξω
επανέλεγχο βάσει καινούργιων στοιχείων. Γιατί αυτό είναι σωστό. Είναι λάθος.
Η πρώτη μου παρέμβαση στην επίκαιρή μου ερώτηση, αλλά και στην
Επιτροπή Οικονομικών στην αρχή της ομιλίας μου ήταν «πάρτε το πίσω να το
καταλάβει η Βουλή». Αν δεν είχα κάνει αυτή την έντονη τοποθέτηση, ουδείς θα είχε
πάρει χαμπάρι τι είναι αυτό που νομοθετείτε, ουδείς θα είχε καταλάβει τι κάνετε.
Γιατί να δημιουργήσετε ένα κλειστό κύκλωμα όπου, αν βασιλέψει η αδικία,
ο πολίτης, ο διοικούμενος φορολογούμενος εδώ έχει δυνατότητα μόνο να πληρώσει
και να περιμένει κάποια χρόνια για να δει αν δικαιώνεται ή όχι; Γιατί στην
ανεξάρτητη αυτή υπηρεσία δεν διατηρείτε τη δυνατότητα επί καινούργιων
στοιχείων –ορίστε καλύτερα τι είναι νέο στοιχείο, θα το ψηφίσουμε- να πει «αν
κάπου κάτι βγάζει μάτι, να το ξαναδώ». Είναι λάθος, είναι αντισυνταγματικό, είναι
άδικο. Σκεφτείτε το.
Εγώ σας ρώτησα είναι δικό σας ή των υπηρεσιών; Εσείς λέτε ότι είναι των
υπηρεσιών και με ανακουφίζει, αλλά δεν με ανακουφίζει καθόλου που το
υπερασπίζεστε με αυτή τη μανία, διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι η
υπόθεση αυτή αφορά συγκεκριμένες αντιδικίες και συγκρούσεις στο χώρο της
οικονομίας. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, όμως φτάνει και στην πολιτική. Φτάνει
και στην παρούσα πολιτική, όχι στην παρελθούσα.
Είπα στον Υπουργό στη Βουλή «δεν πάει να είναι και ο Πάπας της Ρώμης,
πρώην Υπουργός; Σκοτίστηκα!».
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Γιατί δεν
λέτε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ένα πράγμα λέω εγώ, ότι αν είναι άδικη,
αντισυνταγματική, να την πάρετε πίσω. Αν σχετίζεται –όπως θα πω τώρα- και με
συγκεκριμένη επιδικία, τότε παρεμβαίνετε στη δίκη. Ούτε σας μέμφομαι ούτε
τίποτα. Για να καταλάβετε ότι καταλαβαίνω, σας ανέφερα την Καβάλα. Εσάς δεν
σας έθιξα όπως με θίξατε εσείς, αλλά αν συνεχίσετε θα το κάνω.
Κύριε Υπουργέ, λέω εγώ είναι αυτή μια υπόθεση θεωρητική όπου συζητάει η
Βουλή των Ελλήνων θεωρητικά πράγματα; Είναι και έτσι. Είναι μια γενική και
αφηρημένη ρύθμιση. Πρέπει να τη δούμε ως γενική και αφηρημένη ρύθμιση, όχι
στην εξειδίκευσή της.
Πάμε τώρα να τη δούμε και στην εξειδίκευσή της. Κυρίες και κύριοι, σε μια
υπόθεση που απασχόλησε πολιτικά την Ελλάδα πριν από λίγους μήνες, ένα όργανο
έφυγε, δηλαδή ο φορέας ενός οργάνου αντικαταστάθηκε από έναν άλλο. Ο νέος
ακύρωσε έναν επανέλεγχο στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός. Οι
ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και η δίκη τους γίνεται τον
Φεβρουάριο του 2017. Με την παρέμβαση αυτή, η δίκη παύει να υπάρχει. Δεν έχει
νόημα, γιατί το μέσο της επανεξέτασης παύει υπάρχον.
Παρεμβαίνετε σε δίκη και να δεχθώ και να είμαι μαζί σας, αν πρόκειται για
υποθέσεις –γενικεύω, αλλά μένω μέχρι εδώ προς το παρόν- όπου η δίκη
προκαλείται από τη δυστροπία ή την πονηρία ή την κακία ενός φορολογουμένου
που μηνύει τον ελεγκτή του, εγώ είμαι μαζί με τον κ. Αλεξιάδη.
Αν όμως η δίκη γίνεται αυτεπαγγέλτως, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα ξετυλίγεται
ένα κουβάρι, πρέπει να το σεβαστώ. Και επειδή -το λέω τρίτη φορά- εγώ λαϊκιστής
δεν είμαι ούτε προσβάλω ανθρώπους, για αυτό δεν θα καταθέσω το έγγραφο στο
οποίο θα αναφερθώ, αλλά θα το διαβάσω.
Αυτεπαγγέλτως δίωξη κατά δυο οργάνων της ελληνικής πολιτείας που
έκαναν φορολογικό έλεγχο για παράβαση καθήκοντος, με πρώτη σειρά του
κατηγορητηρίου της εξής φράση…
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του κυρίου
Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, ήδη εξαντλήσατε
και τον χρόνο της δευτερολογίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τέλειωσα.
«Κατηγορούνται οι παραπάνω ότι από κοινού στις 31 Ιανουαρίου του 2012
στη Θεσσαλονίκη, με πρόθεση, παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους, με
σκοπό να προσπορίσει σε άλλο παράνομο όφελος και να βλάψουν άλλο».
Και κλείνω με την εξής επισήμανση: Αν ήταν μια εταιρεία, μαζί σας. Κι εγώ
θα το σκεφτόμουν, αν ήταν μια εταιρεία, πόσο συνδέομαι εγώ με αυτούς ή τους
ξέρω, να έχω ιδέα. Εδώ είναι δύο. Η δική μου τοποθέτηση είναι «αφήστε το να
εξελιχθεί». Μπορεί να αποδειχθεί ότι έχετε δίκιο κι εσείς και οι υπάλληλοί σας.
Μπορεί να αποδειχθεί ότι έχετε άδικο. Εσείς παίρνετε θέση υπέρ της μιας, με αυτή
τη ρύθμιση.
Επειδή τα πράγματα είναι πεντακάθαρα, σας ζητώ να την αποσύρετε, να την
ξαναδείτε και να την φέρετε μετά από ώριμη σκέψη. Η πολιτική μας αντιδικία δεν
πρέπει να σας οδηγήσει σε ένα πολιτικό καπρίτσιο, κρατώντας μια άδικη διάταξη,
που παράγει και αποτελέσματα σε υφιστάμενη εκκρεμοδικία.
Σας ζητώ να το σκεφθείτε και να μείνει η συζήτηση εκεί. Σας ζητώ να το
σκεφτείθε σοβαρά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Πριν δώσω τον λόγο στον κ.
Καβαδέλλα, όπως προαναγγείλαμε, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ένωσης
Κεντρώων, επιτρέψτε μου να κάνω δυο ανακοινώσεις.
Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Κύρωσης της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου
Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και
ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών –
Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
Επίσης, οι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και οι
Αναπληρωτές Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων κατέθεσαν σήμερα 27/7/2016, σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τι θέλετε, κύριε Αλεξιάδη;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Θα ήθελα να
διευκρινίσω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Διευκρίνιση ως προς τα όσα
ειπώθηκαν από τον κ. Λοβέρδο ή για την τροπολογία που μόλις τώρα ενημερώθηκε
το Προεδρείο ότι κατατέθηκε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Και για την
τροπολογία, αλλά και διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ξεκινήστε πρώτα με την τροπολογία
η οποία διανεμήθηκε. Σας δίνω τον λόγο για ένα ή δυο λεπτά, κύριε Υπουργέ. Μην
παίρνουμε τώρα περισσότερο χρόνο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Μην μου
δώσετε καθόλου τον λόγο, αν μου πείτε για ένα λεπτό. Δηλαδή, συγγνώμη. Για όλα
αυτά που ακούστηκαν, τέθηκαν ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ενημερώσουμε
για τα ερωτήματα που τέθηκαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Εντάξει. Πείτε για την τροπολογία
και θα σας δώσω και τρία λεπτά. Επαρκούν;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ξέρετε ότι
πάντα είμαι συνοπτικός. Δεν τρώω ποτέ τον χρόνο μου.
Υπάρχει μια τροπολογία που την υπογράφουν ο κ. Καμμένος, ο κ. Κοτζιάς, ο
κ. Τσακαλώτος και ο κ. Χουλιαράκης, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι εδώ για να τη
στηρίξουν. Θα τη στηρίξω εγώ την τροπολογία. Αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας,
κατά τη διαδικασία που είναι στο εξωτερικό, ως Υπουργοί, και στα έξοδα
διανυκτέρευσης των συνοδών ασφαλείας τους.
Η τροπολογία αναφέρεται σε αυτό το άρθρο και έχει γενικό αριθμό 592 και
ειδικό 113.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Υπουργέ, αφορά τους
συνοδούς Προέδρου Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, Υπουργού Εθνικής Άμυνας;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Αφορά
συνοδούς. Με προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η διευκόλυνση άσκησης του
κυβερνητικού έργου σε περιπτώσεις που ηγούνται αποστολών στο εξωτερικό ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο
Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπουργός Οικονομικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ναι, αυτό είπα κι εγώ. Δεν
διαφωνούμε. Πρόσθεσα τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Τώρα όσον
αφορά τα όσα ακούστηκαν, θα ήθελα να με παρακολουθήσετε προσεκτικά. Δεν
πρόκειται να αναφερθώ προσωπικά σε κανέναν. Πολιτικές είναι οι αντιπαραθέσεις.
Να μην χάσουμε τον χρόνο μας επί προσωπικού και διάφορα τέτοια πράγματα.
Πολιτικές απαντήσεις.
Όσον αφορά τα όσα ακούγονται για τα διάφορα νούμερα με τις λίστες κ.λπ.
Το τι έχουμε κάνει με τις λίστες -έχω καταθέσει και σήμερα συγκεκριμένο κατάλογο-
τον επικαιροποιούμε και θα ενημερώνεται συνεχώς η Βουλή για την πορεία των
λιστών. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρύψουμε τίποτα. Στους πίνακες που
καταθέσαμε είναι και για τη λίστα Λαγκάρντ και οτιδήποτε άλλο. Να μην συγχέουμε
διαφορετικά πράγματα.
Είναι άλλο η λίστα Λαγκάρντ και άλλο το τι κάνουμε γενικά με τις λίστες, διότι
γενικά με τις λίστες έχουμε τεράστια ποσά. Σας είπα τι ποσά βεβαιώνει το Κέντρο
Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου –μια Υπηρεσία, στην οποία γίνεται πάρα πολλή
δουλειά- σ’ αυτές τις λίστες με τα τεράστια ποσά. Γενικά, από τις λίστες έχουμε
διαφορετικά ποσά. Μην μπερδεύουμε τη λίστα Λαγκάρντ με τη λίστα Μπόργιανς
και με το σύνολο των λιστών.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της παραγραφής που ακούγεται γι’ αυτά τα ζητήματα,
κατ’ αρχάς σε σχέση με το θέμα της παραγραφής, η απόφαση του ΣτΕ είναι
σεβαστή. Όταν έρθει στο Υπουργείο Οικονομικών με την κανονική διαδικασία, θα τη
μελετήσουμε και θα προσαρμόσουμε την εργασία μας με απόλυτο σεβασμό στη
δικαιοσύνη, όπως το κάνουμε πάντα.
Όμως, να σας ενημερώσω σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντ –που αφορά το έτος
2000 και όχι το έτος 2010 ή 2012- ότι ήδη από την πορεία εκατοντάδων υποθέσεων
έχει αποδειχθεί, ότι οι ελεγχόμενοι δεν έχουν επιχείρημα περί παραγραφής, διότι
όχι μόνο αποδέχονται τα αποτελέσματα του ελέγχου, αλλά πληρώνουν και τα
σχετικά ποσά και προχωράει και η διαδικασία.
Βεβαίως, για άλλη μια φορά παραμένει αναπάντητο στο θέμα της λίστας
Λαγκάρντ, πώς αυτοί που αγωνιούν για την παραγραφή, αφού ήξεραν το πότε
παραγράφεται –απ’ ό,τι θυμάμαι η λίστα Λαγκάρντ ήρθε στην Ελλάδα το 2010 και
το 2012 πήγε στο ΣΔΟΕ- δεν έκαναν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια μην τυχόν και
παραγραφόταν και χάναμε τα χρήματα.
Σε ό,τι αφορά τα περί του άρθρου 40, να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, για
να μην μπερδεύονται κάποια άλλα. Εγώ δεν μιλώ εδώ ως εκπρόσωπος
εργαζομένων. Είναι τιμή μου για μένα που ήμουν, αλλά τώρα είμαι Υπουργός και σε
πολλές περιπτώσεις πρέπει να έρθω και σε σύγκρουση με τους εργαζόμενους που
παλεύουν κι αυτοί για τα δίκια τους.
Όμως, δεν είναι δυνατόν εδώ να θίγονται εργαζόμενοι σε ελεγκτικές
υπηρεσίες με γενικές και αόριστες κατηγορίες, χωρίς να κατατίθενται τα έγγραφα.
Παρακαλώ να κατατεθούν τα έγγραφα, διότι φοβάμαι ότι συσχετίζετε υποθέσεις
από άλλους ελέγχους, όπου πιθανά κάποιοι να μην έκαναν καλά τη δουλειά τους,
θίγοντας υπαλλήλους σ’ αυτήν την υπόθεση που έκαναν καλά τη δουλειά τους.
Κυνηγιούνται από συγκεκριμένες εταιρείες, ακριβώς επειδή έκαναν καλά τη
δουλειά τους.
Παρακαλώ, λοιπόν, να κατατεθούν τα έγγραφα, για να ενημερωθούμε όλοι
και να απαντήσουμε.
Για να διευκρινίσω κάποια άλλα ζητήματα, θα σας πω το εξής: Αν ένας
ελεγκτής κάνει έναν έλεγχο και δεν λάβει υπ’ όψιν του στοιχεία που θα του δώσει η
επιχείρηση κατά τον έλεγχο, έχει κάνει πειθαρχικό αδίκημα. Θα γίνει επανέλεγχος
και θα έχει κυρώσεις, ακριβώς επειδή δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Μην
μπερδεύουμε, λοιπόν, διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, δεν υπάρχει επιτροπή 70Α΄ και 70Β΄. Με νόμους που ψηφίστηκαν
εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Εξήγησα τι κάνει
αυτή η Διεύθυνση και πώς μπορεί να προσφύγει ένας φορολογούμενος, αν έχει
αδικηθεί κατά τον αρχικό έλεγχο. Σας μιλώ με συγκεκριμένα πράγματα.
Σε ό,τι αφορά δε το ότι οι υποθέσεις είναι στο δικαστήριο και ότι
προκαταλαμβάνουμε κλπ., για όνομα του Θεού, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα
από τον νόμο να διατάξει επανέλεγχο. Βεβαίως και έχει αυτή τη δυνατότητα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλο δικαστήριο είναι αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Σας παρακαλώ,
κύριε Λοβέρδο.
Δεν προκαταλαμβάνουμε σε καμία περίπτωση το δικαστήριο στο οποίο
αναφερθήκατε, διότι εσείς ξέρετε ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, η απόφαση που είχε παρθεί από προηγούμενο Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για επανέλεγχο έχει ανακληθεί.
Άρα, γιατί συνδέουμε εδώ διαφορετικά πράγματα και προσπαθούμε να
κάνουμε έναν «αχταρμά», για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις;
Αυτό το ζήτημα, λοιπόν, δεν αφήνει να προχωρήσουν φαινόμενα διαφθοράς
και συναλλαγών στο Υπουργείο Οικονομικών. Κλείνει αυτήν την πόρτα,
κατοχυρώνει δικαιώματα του φορολογούμενου, αλλά και του Δημοσίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Σας παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο. Έκανε
κάποιες διευκρινίσεις ο κύριος Υπουργός. Ας το κλείσουμε εδώ το θέμα. Περιμένουν
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να τοποθετηθούν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, για τριάντα
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Δεν είναι πρόθεσή μου να σας
στερήσω τον λόγο. Όμως, δείτε τώρα, χάνουμε τον χρόνο σε ατέρμονες αντιδικίες.
Ποια είναι η ουσία; Ξεφεύγουμε και από το νομοσχέδιο και από τις τροπολογίες
ενδεχομένως που θέλουμε να συζητήσουμε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θα καταχραστώ τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, η εκκρεμής δίκη δεν αφορά την ουσία
της φορολογικής υπόθεσης. Αφορά αυτό που σας είπα και το επαναλάβατε, δηλαδή
την ανάκληση της διαταγής του επανελέγχου. Είναι ακυρωτική υπόθεση και
εκκρεμεί. Αν καταργήσετε τη δυνατότητα, παρεμβαίνετε στη δίκη.
Ας συνεννοηθούμε επιτέλους. Απαντάτε σε άλλα πράγματα απ’ αυτά που σας
λέω. Λάβετέ το υπ’ όψιν σας, κάντε το λίγο πίσω και φέρτε το σε μια εβδομάδα,
ώστε να το έχετε δει. Δεν το ξέρετε το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε
Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να λέγονται στην Αίθουσα αυτά τα
πράγματα. Πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Είμαι υποχρεωμένος να σας δώσω
τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, αλλά μόνο για ένα λεπτό.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Υπάρχουν
δημόσια έγγραφα, υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα -έχουν
κατατεθεί και νομίζω τα ξέρει όλη η Βουλή-, τα οποία λένε ότι, αφού έγινε ο πρώτος
έλεγχος, έγινε ο επανέλεγχος και ζητήθηκε τρίτος έλεγχος. Η διαταγή για τον τρίτο
επανέλεγχο ήταν σαφής παρέμβαση στη δικαιοσύνη, διότι η υπόθεση ήταν στη
δικαιοσύνη.
Δεν μπορεί τώρα να έρχεται κάποιος και να λέει ότι αυτό που φέρνουμε
εμείς εδώ σήμερα -το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακαλέσει ήδη την διαταγή
επανελέγχου- παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Έλεος! Οικονομικά έχω σπουδάσει,
αλλά από τα λίγα νομικά που ξέρω.
Και εν πάση περιπτώσει, η αντισυνταγματικότητα θα κριθεί σε άλλα
επίπεδα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Το πολιτικό ερώτημα είναι: Για
τη συγκεκριμένη υπόθεση με ποιον είμαστε; Είμαστε με τους ελεγκτές που έκαναν
καλά ή κακά τη δουλειά τους και θα κριθεί αν έκαναν τη έκαναν καλά ή κακά;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι δύο και παίρνετε θέση υπέρ μίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, μην διακόπτετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Βλέπω ότι για
ορισμένα, κύριε Λοβέρδο, είστε ενημερωμένος για όλα και μπράβο σας. Το ποιο
πολιτικό στέλεχος από τον χώρο σας ήταν εκεί, αυτό περιμένω να μας το πείτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ζητώ να είστε αντικειμενικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κ. Καβαδέλλα.
Πριν δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δημοκρατίας, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Αλεξιάδης.
Κύριε Υπουργέ, θα τοποθετηθείτε επί των βουλευτικών τροπολογιών;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Οι
υπουργικές έχουν γίνει αποδεκτές και θα τοποθετηθώ επί των τροπολογιών των
Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Έχουμε δύο
τροπολογίες. Η πρώτη είναι του κ. Καμμένου και αφορά τα θέματα των
λιανοπωλητών καπνού. Τα ζητήματα που βάζει είναι σε θετική κατεύθυνση. Δεν έχω
κάποια αντίρρηση σ’ αυτά τα θέματα, αλλά είναι θέματα που είναι άλλου Υπουργού
και δεν μπορώ εγώ να κάνω αποδεκτή την τροπολογία. Πρέπει να υπάρξει
συνεννόηση με τον κ. Σταθάκη και τους άλλους συναρμόδιους Υπουργούς. Οπότε,
αυτή η τροπολογία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σήμερα, θα τη δούμε και θα
επανέλθουμε σε νέο νομοσχέδιο. Ούτως ή άλλως, θα έχουμε και άλλα νομοσχέδια
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Την άλλη τροπολογία την υπογράφουν ο κ. Μπαλαούρας και η κ. Βαγιωνάκη
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η τροπολογία αφορά την παράταση προθεσμίας, προκειμένου
να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση των απορριμμάτων, διαδικασία συγχώνευσης
όλης της Περιφέρειας, των ΦΟΣΔΑ και υπάρχει παράταση έως 30/11/2016. Αυτή η
τροπολογία γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Είναι η με γενικό αριθμό 591 και
ειδικό 112.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Για τις υπουργικές έχει ήδη
αποφανθεί ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Οι υπουργικές
τροπολογίες γίνονται όλες αποδεκτές. Όσον αφορά τις βουλευτικές, δεν γίνεται
αποδεκτή του κ. Καμμένου. Εξήγησα το σκεπτικό. Γίνεται αποδεκτή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Η με γενικό αριθμό 591 και ειδικό
112.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ναι, η με
γενικό αριθμό 591 και ειδικό 112 του κ. Μπαλαούρα και της κ. Βαγιωνάκη γίνεται
αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Αναστασιάδη, θα συνεχίσετε
την τοποθέτησή σας;
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, αλλά την τροπολογία
του κ. Μπαλαούρα δεν την έχουμε πάρει.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το
νομοσχέδιο έχουμε σταθεί με απόλυτη συνέπεια κατά τη συζήτηση στις Επιτροπές
και στην Ολομέλεια, όπως αρμόζει στη σπουδαιότητα του νομοσχεδίου, στα
κεφάλαια που αναφέρονται στην πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής,
δηλαδή στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου.
Βεβαίως, σταθήκαμε κριτικά απέναντι στον τρόπο με τον οποίο νομοθετείτε,
στην αποσπασματικότητα και επιμένουμε σ’ αυτό, κάτι το οποίο εσείς κατά την
τοποθέτησή σας δεν δεχθήκατε, διότι φαίνεται ότι διεκδικείτε το αλάθητο και δεν
δέχεστε την κριτική, δηλαδή έως ένα σημείο και λίγο έως πολύ, δεν μας
αναγνωρίζετε το δικαίωμα ως αντιπολίτευση να σας κάνουμε κριτική.
Όσον αφορά το τρίτο κεφάλαιο, θα τα πούμε και στην επί των άρθρων
τοποθέτησή μας. Εκεί υπάρχουν πολλά θέματα και πολλά απ’ αυτά τα άρθρα δεν θα
ψηφίσουμε. Θα τα πούμε στη διαδικασία.
Θέλω να αναφερθώ λίγο στις τροπολογίες και βεβαίως, με αφορμή αυτό,
θέλω να αναφερθώ και πάλι σε κάτι που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Αναστασιάδη, χίλια συγγνώμη
για τη διακοπή.
Αν κατάλαβα καλά από την τοποθέτησή σας, είπατε ότι, όταν θα ξεκινήσει η
διαδικασία ψηφοφορίας επί των άρθρων, ενδεχομένως θα τοποθετηθείτε. Μα, δεν
προβλέπεται η τοποθέτηση κατά την ώρα της ψηφοφορίας. Αν θέλετε να
τοποθετηθείτε επί των άρθρων, κάντε το τώρα. Η τοποθέτηση θα έχει την έννοια
της ψήφου εκείνη την ώρα.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Έχουμε τοποθετηθεί. Θα τοποθετηθούμε θετικά ή
αρνητικά, αυτό εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Συγγνώμη για τη διακοπή. Ο χρόνος
σας θα αναπληρωθεί.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Επειδή τα κεφάλαια ένα και δύο τα ψηφίζουμε, γι’
αυτό τα απομόνωσα. Στο τρίτο κεφάλαιο θα πούμε ποια άρθρα ψηφίζουμε και ποια
δεν ψηφίζουμε. Έγινε η ανάλυση και η επιχειρηματολογία στην τοποθέτησή μας.
Αυτό ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θέλω να πω, όπως είπαμε και το πρωί, ότι ο
τρόπος που νομοθετείτε είναι αδιανόητος. Το δέχτηκε, βέβαια, και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
Εγκαινιάζετε μια τακτική που είναι απαράδεκτη για τα κοινοβουλευτικά
δεδομένα. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Πρώτη φορά συμβαίνει. Απαξιώνετε και το
νομοθετικό σώμα και το Κοινοβούλιο. Με αυτό τον τρόπο που γίνεται, κύριε
Υπουργέ -δεν είναι άλλοθι για εσάς αυτό- δεν έχει συμβεί ποτέ στις 15.10΄, δυο
ώρες πριν ψηφίσουμε, να έχουμε τροπολογίες.
Τώρα μπαίνω στα επιμέρους θέματα των τροπολογιών.
Την τροπολογία 570, που είναι δική σας, την οποία ανέλυσα διεξοδικά κατά
την τοποθέτησή μου το πρωί, δεν την ψηφίζουμε, διότι θεωρούμε ότι πάτε να
διορθώσετε ένα λάθος με λάθος παρέμβαση πάλι. Πολύ σύντομα θα αναγκαστείτε
να κάνετε κι άλλη διόρθωση. Βεβαίως, αναγνωρίζοντας το πρώτο λάθος σας, πάτε
να διορθώσετε το δεύτερο.
Όσον αφορά το άρθρο που αφορά τα θέματα του Υπουργείου Υγείας, κι εδώ
είναι ένα θέμα. Ακούτε απόψεις και τοποθετήσεις επί θεμάτων, τα οποία δεν
αφορούν εσάς. Γι’ αυτό λέμε ότι η νομοθέτηση αυτή δεν είναι σωστή. Διότι ο
Υπουργός ήρθε εδώ το πρωί και μας τα είπε όλα ωραία και σηκώθηκε κι έφυγε.
Δεν διαφωνούμε στα θέματα των παρατάσεων που θεωρούμε ότι είναι
αναγκαία. Όμως, στο πρώτο άρθρο, όπου δίνονται αρμοδιότητες και υπερεξουσίες
στον Υπουργό να ρυθμίζει τα πάντα -τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις επιτροπές,
ποιος θα κάνει προσλήψεις, ποιος θα κάνει κρίσεις- είναι κάτι που δεν μπορούμε να
δεχθούμε.
Δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Υπουργός; Πού το πάει; Τι θέλει να πετύχει με
αυτό; Να κάνει κομματικό «βιλαέτι» το Υπουργείο Υγείας ή όλες τις δομές υγείας;
Δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό, παρότι το θέλαμε.
Κι εδώ, επειδή υπάρχει μια αδικία, όσον αφορά την τρίτη και τέταρτη ΥΠΕ
της Θεσσαλονίκης, και θα ήθελα να το ακούσει αυτό ο Υπουργός. Εκεί υπάρχουν
κάποιοι γιατροί, οι οποίοι, σε άνιση μεταχείριση με όλους τους άλλους στην
Ελλάδα, δεν έχουν κριθεί, παρότι έχουν δικαιωθεί στα αρμόδια δικαστήρια. Και
αυτό πρέπει να το δει ο Υπουργός.
Δεν την ψηφίζουμε την τροπολογία, παρότι οι ρυθμίσεις που γίνονται είναι
σωστές, διότι το πρώτο άρθρο δημιουργεί κομματικά «βιλαέτια».
Την τροπολογία 583 του Υπουργείου Οικονομικών για τον εξορθολογισμό
και την είσπραξη της παρακράτησης, την ψηφίζουμε γιατί κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία 585, κύριε Υπουργέ, αυτή θα μπορούσε
να αποτελέσει από μόνη της ένα νομοσχέδιο. Θα μπορούσε να αποτελέσει και
αντικείμενο ξεχωριστής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται
δέκα άρθρα σε μια τροπολογία.
Εδώ, παρ’ ότι υπάρχουν θέματα όπως η παραμονή των απαλλαγών που
καταργούνται, συμφωνούμε, αλλά δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε, διότι
ενσωματώνονται και άλλα άρθρα. Για παράδειγμα, το άρθρο 2 αναφέρεται στο ότι
αυτοί που θα κάνουν έλεγχο απαλλάσσονται από κάθε πειθαρχική άσκηση, κάθε
ποινική ευθύνη για την παραγραφή υποθέσεων. Ποιος θα κάνει την επιλογή ποιες
υποθέσεις θα ελέγχουν οι Υπηρεσίες;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Θα το
διευκρινίσω το συγκεκριμένο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Θα
απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, σε όσα τέθηκαν.
Πρώτα από όλα, πρέπει να πω από την αρχή ότι πρέπει στο σχέδιο νόμου
«Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα … κ.λπ.», να προστεθεί και το
αυτονόητο «και άλλες διατάξεις» στο τέλος, μετά από το «/37/ΕΚ.»
Ευχαριστώ.
Θα ήθελα να απαντήσω και στα θέματα που τέθηκαν, καλοπροαίρετα και με
διάθεση πολιτικής απάντησης, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής και
αντιπαράθεσης.
Πρώτα από όλα, θέλω να τονίσω ότι τα πολιτικά ερωτήματα που έβαλα για
το ΠΑΣΟΚ και για τη Νέα Δημοκρατία -για όσα είπαν οι εκπρόσωποί τους, σε σχέση
με το άρθρο 40 11Β- παραμένουν αναπάντητα. Και στην πολιτική όταν σε ένα
επιχείρημα, σε ένα ερώτημα, σε ένα ζήτημα, δεν απαντάς, είναι συγκεκριμένη θέση
αυτή.
Η μη απάντηση δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται σαν μαγικό συννεφάκι το
ζήτημα. Η συγκεκριμένη υπόθεση θα έχει συνέχειες, θα έχει επεισόδια, θα έχει
αποκαλύψεις και θα βαρύνει τα δύο πολιτικά κόμματα, τα οποία κάλεσα να πάρουν
θέση για αυτό το ζήτημα ή να δώσουν μια απάντηση σε αυτό το θέμα.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 4 της τροπολογίας και τα όσα ακούστηκαν περί των
εφοριακών, που πάει να καλύψει ο Αλεξιάδης και να τους απαλλάξει και διάφορα
τέτοια πράγματα, θα σας πω το εξής.
Με τον ν. 4342/2015 κάναμε το εξής. Οι υπάλληλοι μέχρι σήμερα είχαν
ευθύνη για τις υποθέσεις που παραγράφονταν στα χέρια τους. Κριτήριο για το ποιες
υποθέσεις θα ελεγχθούν ήταν το ποιες υποθέσεις παραγράφονται και όχι το ποιες
υποθέσεις φέρουν έσοδα στο ελληνικό δημόσιο.
Τι κάναμε, λοιπόν, με τον ν. 4342/2015; Είπαμε ότι δεν έχουν ευθύνες για το
αν θα παραγραφούν στα χέρια τους οι υποθέσεις, αλλά έχουν ευθύνες για το αν θα
πάρουν μια προτεραιοποίηση υποθέσεων. Θα μπει, δηλαδή, αύξων αριθμός στις
υποθέσεις που έχουν και θα πρέπει να ελέγξουν τη νούμερο «1», μετά τη νούμερο
«2», τη νούμερο «3» κ.λπ. Δεν μπορούν να πάνε στη νούμερο «30» που τους έχει
καθορίσει η υπηρεσία –όχι με υποκειμενικά κριτήρια- ή ο οποιοσδήποτε άλλος
παράγων. Θα πρέπει, λοιπόν, να κινηθούν με βάση την προτεραιοποίηση
υποθέσεων. Και με βάση τον ν. 4342/2015 είπαμε ακριβώς αυτό το πράγμα.
Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να πούμε ότι εκείνοι οι υπάλληλοι, τα στελέχη
της φορολογικής διοίκησης που θα καθίσουν μέσω συστημάτων risk analysis, μέσω
μηχανογράφησης και όχι υποκειμενικών κριτηρίων –τα κριτήρια είναι
συγκεκριμένα- να προτεραιοποιήσουν τις υποθέσεις και να τις δώσουν στους
ελεγκτές, να μην έχουν και αυτοί τις ίδιες ευθύνες που έχουν οι ελεγκτές. Αφού οι
ελεγκτές θα ελέγχονται για το αν ήλεγξαν μόνο τις υποθέσεις που έχουν
προτεραιοποιηθεί και όχι για τα θέματα παραγραφής, δεν μπορεί να έχουν ευθύνες
αυτοί που θα κάνουν τη δουλειά επιλογής των υποθέσεων για προτεραιοποίηση.
Διότι τότε θα είχαμε ως αποτέλεσμα να μην στρέφεται εναντίον του υπαλλήλου,
αλλά εναντίον αυτού που έκανε την αρχική δουλειά. Αυτό κάνει η συγκεκριμένη
τροπολογία. Δεν κρύβεται τίποτα πίσω από αυτό το ζήτημα. Δεν κρύβονται
εξωγήινοι, δεν κρύβονται τέρατα, δεν κρύβονται μυθοπλασίες.
Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΕΝΦΙΑ, ξεκαθαρίζουμε ότι ο ΕΝΦΙΑ έχει ως στόχο
την είσπραξη 2,65 δισεκατομμυρίων, με βεβαίωση τα 3,3 δισεκατομμύρια. Αυτό
είναι και φέτος. Αυτό έχουμε δεσμευθεί στον ν. 4336 που ψηφίστηκε από
διακόσιους είκοσι έναν Βουλευτές και αυτό κάναμε.
Μας λένε ότι από τα 300 εκατομμύρια τα μειώσαμε στα 200 εκατομμύρια.
Σας θυμίζω, λοιπόν, ότι υπήρχε μια απόφαση δικαστηρίου, με βάση την οποία θα
έπρεπε να μειώσουμε τις αντικειμενικές αξίες. Μειώσαμε, λοιπόν, τις αντικειμενικές
αξίες. Αν αφήναμε το ίδιο όριο, θα είχαμε προβλήματα.
Μειώσαμε, λοιπόν, αυτό το όριο, αλλά αυτήν τη στιγμή κινείται το
Υπουργείο Οικονομικών και κάνει υπολογισμούς. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να
ξεκαθαρίσω. Διότι κάποιοι βγαίνουν και λένε «γιατί πίεζε ο Αλεξιάδης να
τελειώσουν οι δηλώσεις, αφού δεν έχει βγει ακόμα ο ΕΝΦΙΑ;». Για να υπολογίσεις
τον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να έχουν τελειώσει οι φορολογικές δηλώσεις, για να μπορείς
να κάνεις τα σενάρια εκκαθάρισης του φόρου. Διότι θα πρέπει να ξέρεις ποιοι
έχουν απαλλαγές και μειώσεις του φόρου. Γι’ αυτό πιέσαμε να γίνουν γρήγορα οι
φορολογικές δηλώσεις.
Τώρα, λοιπόν, που κάναμε τα πρώτα σενάρια, βγήκε ότι σε κάποιες
περιπτώσεις έχουμε μεγάλα ποσά. Γιατί; Διότι είδαμε τα χωράφια φορολογουμένων
που είναι στα Γρεβενά και την Ευρυτανία –που δεν είναι παραθαλάσσιοι νομοί- να
εμφανίζονται δίπλα στη θάλασσα από λάθος συμπλήρωση του Ε9.
Για να μην πάμε λοιπόν σε τρελές αξίες, είπαμε ότι φέτος δεν είναι δυνατόν
τεχνικά να εφαρμόσουμε τον συμπληρωματικό φόρο στα αγροτεμάχια.
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να ξεκαθαρίσω το θέμα.
Όμως, επειδή μπαίνει ένα θέμα για τα αγροτεμάχια, άλλο το χωράφι στο
Χρυσοχώρι Καβάλας, όπου μεγάλωσα και θα πρέπει να του βάλουμε ΕΝΦΙΑ ή όχι
–χωράφι είναι και αυτό και αγροτεμάχιο- και άλλο το αγροτεμάχιο στη Μύκονο, την
Πάρο και τη Σαντορίνη το οποίο θέλουμε να απαλλάξουμε από οποιονδήποτε φόρο
περιουσίας. Να είμαστε λογικοί και να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Άλλο το ένα
πράγμα και άλλο το άλλο.
Πάντως, την επόμενη χρονιά θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ποια είναι
ακριβώς τα αγροτεμάχια και να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε αξία, ανάλογα με το
αν φορολογούνται, αν είναι σε ορεινές ή ημιορεινές περιοχές και τέτοια πράγματα.
Ειπώθηκε πολύ σωστά από τον Χρήστο Μαντά ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι ένας
φόρος που υπερασπιζόμαστε. Είναι μια αναγκαιότητα και θα αγωνιστούμε να τον
αλλάξουμε για να φέρουμε έναν φόρο περιουσίας πιο δίκαιο και πιο αναλογικό.
Σε ό,τι αφορά τη διαμαρτυρία σας για το ότι κάποιοι θα έχουν παραπάνω
φόρο, σχετικά δηλαδή με το ότι περίπου έξι εκατομμύρια θα έχουν ίδιο ή λιγότερο
φόρο, όπως είχε πει ο κ. Χουλιαράκης, και εξακόσιες χιλιάδες θα έχουν παραπάνω
φόρο, θα ήθελα να πω ότι εκεί είναι η πολιτική μας διαφορά. Εμείς θέλουμε αυτοί
που έχουν μεγάλη περιουσία να πληρώσουν περισσότερο φόρο. Εκεί είναι πολιτική
η διαφορά. Αυτοί που έχουν μεγαλύτερη περιουσία να πληρώσουν περισσότερο.
Και αυτό θα το κάνουμε.
Και έρχομαι τώρα στο θέμα που αφορά τις τροπολογίες από άλλα
Υπουργεία, γιατί δηλαδή κάνουμε αυτήν την ιστορία, γιατί δεχόμαστε τροπολογίες
από άλλα Υπουργεία.
Εγώ θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής, αν και η ειλικρίνεια μου έχει κοστίσει
στον ένα χρόνο που είμαι στην Κυβέρνηση. Επικοινώνησα με τον αρμόδιο Υπουργό
Εσωτερικών και λέω: «Έχω μια τροπολογία που αφορά εσένα». «Ναι, μου λέει,
λύνει προβλήματα. Να την κάνεις αποδεκτή».
Επικοινώνησα με τον κ. Σταθάκη και τον κ. Παπαδεράκη που είναι
αρμοδιότητά του η τροπολογία που έφερε ο κ. Καμμένος, που αντιμετωπίζει ένα
υπαρκτό πρόβλημα και είναι στη σωστή κατεύθυνση και μου είπαν ότι: «Αυτό
θέλουμε να το κουβεντιάσουμε, θέλουμε να το επεξεργαστούμε. Έχουμε και εμείς
νομοσχέδιο και θα το αντιμετωπίσουμε εμείς».
Γι’ αυτό το λόγο τη μία την κάναμε αποδεκτή και την άλλη δεν την κάναμε
αποδεκτή. Δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο ή κάτι άλλο κρυφό.
Ειπώθηκε από το ΚΚΕ μία κριτική ότι έχουμε ασυλία στους μεγάλους και ότι
φορολογούμε τους μικρούς. Έχω απαντήσει σε αυτό το πράγμα, αλλά θα απαντήσω
ξανά. Κατ’ αρχάς τα στοιχεία που σας έδωσα είναι από το ΚΕΦΟΜΕΠ και από το
ΚΕΜΕΕΠ. Δεν είναι από κάποια μικρή ΔΟΥ με φορολογούμενους μικρής
δυνατότητας. Αποδεικνύεται ότι οι φορολογούμενοι με μεγάλη δυνατότητα
πληρώσανε πάρα πολλά.
Το έχω πει και άλλη φορά, γιατί απαντήθηκε η ερώτησή σας για την ναυτιλία
και απορώ γιατί δεν το λέτε και θα το ξαναπώ και σήμερα. Το 2012 η ναυτιλία
πλήρωσε φόρους 13.257.000. Το 2015 ξέρετε πόσες φορές πήγε αυτό το νούμερο
επάνω; Όχι δύο και τρεις φορές. Πήγε δέκα φορές επάνω. Από τα 13.257.000 πήγε
στα 139.026.000. Πού θα το πάμε; Θα το πάμε μέχρι εκεί που θα πούμε: «Είναι τόσο
μεγάλη η φορολογία, τα μαζεύουμε και φεύγουμε και πάμε αλλού;»
Πρέπει να είμαστε λογικοί στην κριτική μας και να βλέπουμε ότι η κριτική
μας πρέπει να εξασφαλίζει την υλοποίηση του προϋπολογισμού, αλλά και την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Σε σχέση με τη φοροδιαφυγή δεν είναι σωστό αυτό που ειπώθηκε από τον
εκπρόσωπό σας. Άλλο βεβαιωμένοι, άλλο εισπραχθέντες φόροι. Στα στοιχεία που
καταθέσαμε είχαμε άλλο για τους βεβαιωμένους φόρους και άλλο για τους φόρους
που έχουν εισπραχθεί. Βεβαίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ η είσπραξη και τα στοιχεία
του 2016 δείχνουν είσπραξη.
Σε σχέση με τα πρόστιμα ακούμε μία κριτική γιατί φέραμε τη διάταξη.
Δηλαδή τι να κάναμε; Τόσον καιρό ακούγαμε κριτική εδώ πέρα ότι με τη διάταξη
που είχαμε δεν πληρώνανε φόρους και τι γινόταν και δεν έκοβαν αποδείξεις. Τώρα
που φέραμε τη διάταξη, έχουμε γκρίνια γιατί φέραμε τη διάταξη, για τους
μεγάλους, τους μικρούς κλπ.
Αλλά και για την κριτική που κάνετε σε εμάς για την εγκύκλιο που έβγαλε η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και εγώ από το διαδίκτυο την έμαθα. Η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με νόμους που έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
Δημοκρατία και τώρα μας κατηγορούν εμάς, είναι ανεξάρτητη υπηρεσία. Μπορεί να
βγάζει εγκυκλίους χωρίς να ρωτάει τον Υπουργό και σωστά την έβγαλε την
εγκύκλιο, διότι έπρεπε να βγουν για ελέγχους και να μην χάσουμε χρόνο. Άλλο το
ένα, άλλο το άλλο.
Σε ό,τι αφορά τα υβριδικά, να το ξεκαθαρίσουμε. Πήρα τηλέφωνο τους
υπηρεσιακούς παράγοντες και σας διαβάζω ακριβώς τι μας είπαν: «Δεν αλλάζουμε
τίποτε στη φορολόγηση των υβριδικών αυτοκινήτων. Παραμένει η απαλλαγή τους
με 50%, απλά διευκρινίζουμε ποια είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά, που έχουν πλήρη
απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Η διάταξη είναι ευεργετική για τα εισαγόμενα
Euro 5, τα οποία θα συνεχίσουν να τελωνίζονται με μειωμένους συντελεστές».
Άρα, δεν αλλάζουμε τίποτε στη φορολόγηση των υβριδικών αυτοκινήτων.
Είναι σαφέστατο και σας το λέω, όπως μας το διαβεβαιώνουν τα ικανά υπηρεσιακά
στελέχη που στηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία.
Επειδή ακούμε μία κριτική για τα αποτελέσματα, θα κλείσω με αυτό. Αν δεν
είχαμε πετύχει τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει, θα είχαμε μία κριτική και θα
μας λέγατε: «Τι κάνετε για τη φοροδιαφυγή; Τι κάνετε για το λαθρεμπόριο; Τι
κάνετε για τα ληξιπρόθεσμα;».
Τώρα που πετυχαίνουμε τα αποτελέσματα αυτά, αρχίζετε και έχετε μία
κριτική: «Από ποιους φορολογείτε κλπ.;». Έχουμε σαφέστατη εικόνα του τι γίνεται.
Οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου φορολογούνται πλέον και
προχωρούν κανονικά.
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, δείτε το δελτίο τύπου σήμερα της ΓΓΔΕ, που
έχει βγάλει για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 τα αποτελέσματα τελωνειακών
ελέγχων μόνο. Οι τελωνειακοί οι οποίοι έχουν μείνει λιγότεροι από δύο χιλιάδες,
παρότι έχουν περισσότερη δουλειά από τους τελωνειακούς όλης της Ευρώπης,
κάνουν μία καταπληκτική δουλειά και προσπαθούν και έχουν πολύ σοβαρά
αποτελέσματα, όχι γκρίνια, υπονοούμενα και διάφορα άλλα που ακούγονται σε
αυτή την Αίθουσα για αυτούς τους υπαλλήλους.
Τέλος, επειδή υπήρξε μία κριτική για την τροπολογία σε σχέση με το τι
ειπώθηκε για τα ταξίδια του Πρωθυπουργού και των άλλων, νομίζω ότι είναι
σαφέστατο τι λέει η τροπολογία. Λέει «Οι συνοδοί ασφαλείας». Είναι σαφέστατο.
Διαβάστε το. Λέει μέσα τι ακριβώς προβλέπεται.
Το λέει σαφέστατα η τροπολογία. Εάν δεν θέλετε να την ψηφίσετε, βρείτε μια
διαφορετική αιτιολογία.
Τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι και για όσα έγιναν στην Επιτροπή
και για όσα έγιναν εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομικών
αγωνιζόμαστε και το καταφέραμε και δεν θα υλοποιηθεί όλο αυτό που κάποιοι
είχαν προβλέψει, δηλαδή κόφτης, καταστροφές, λοιμοί, καταποντισμοί. Πάνε καλά
τα φορολογικά έσοδα, πάει καλά η διαδικασία με τη φοροδιαφυγή και το
λαθρεμπόριο. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι και δεν περιγράφουμε το δικό μας
success story. Είναι δέσμευση όλο αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, για να
κάνουμε πολύ περισσότερα και να ανταποκριθούμε στην εντολή του λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έκανε μια αναφορά ο κύριος
Υπουργός και θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Για ποιο θέμα, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επί της τελευταίας ομιλίας του κυρίου Υπουργού, ως
έχων το δικαίωμα εκ του Κανονισμού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Έχει περαιωθεί η συζήτηση. Δεν
υπάρχει κύκλος ομιλητών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν επικαλούμαι νέο κύκλο. Άλλωστε, δεν είμαι
εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Θα πρέπει το θέμα να αφορά εσάς,
αλλιώς πρέπει να δοθεί ο λόγος σε όλους ανεξαιρέτως.
Ποιο είναι το θέμα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επικαλούμαι το άρθρο 64 παρ. 2 του Κανονισμού,
ώστε επί της τελευταίας παρεμβάσεως του Υπουργού να έχω τον λόγο για δύο
λεπτά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. Αλλ
να μην έχουμε ξανά κύκλο ομιλητών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μου αρκούν και τα δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ο Κανονισμός πάντως δεν
προβλέπει νέο κύκλο ομιλητών. Ανέκυψε αυτό το θέμα με τον Υπουργό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είναι νέος κύκλος αυτός. Αντιδρώ επί της
παρεμβάσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον
λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, βασανιζόμαστε, γιατί υπάρχουν
παράλληλες λειτουργίες στη Βουλή –εγώ είμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή-και
τώρα πρέπει να κάνω ένα σχόλιο στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας σας, που
αφορά ένα θέμα που μας χωρίζει. Εάν χώριζε εμένα και εσάς, θα έλεγα πως είναι
ένα βαθύτατο πολιτικό πρόβλημα ή μια μεγάλη παρεξήγηση. Πρέπει όμως να σας
προβληματίζει ότι σας χωρίζει ο λόγος σας από σχεδόν όλα τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, πλην ενός, εάν δεν με απατά η πληροφόρησή μου. Νομίζω ότι μόνο
η Χρυσή Αυγή δεν έκανε αναφορά επί του θέματος.
Δεν θα ανακυκλώσουμε την ίδια συζήτηση. Ωστόσο, είμαι υποχρεωμένος να
σας πω το εξής: Από την επίκαιρη ερώτησή μου στη συνεδρίαση της Επιτροπής και
την προηγούμενη παρέμβασή σας είπατε ότι θα πείτε ονόματα για το παρελθόν, για
ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κλπ. Σας είπα και στην Επιτροπή και εδώ ότι και τον Πάπα
της Ρώμης να αναφέρετε δεν μας κάνει καμμία αίσθηση. Δεν μας αφορά όποιος να
είναι, όποτε να είναι!
Μας αφορά, όμως, η ουσία των πραγμάτων, η ουσία των ρυθμίσεων και της
παρέμβασής σας σε επίδικη υπόθεση. Δείξατε από το τέλος της προηγούμενης
αντιπαράθεσής μας ότι δεν έχετε την πλήρη πληροφόρηση. Παρ’ ότι γνωρίζετε τα
πράγματα και τα πρόσωπα, τα νομικά δεν τα έχετε πληροφορηθεί.
Και θα σας ζητούσα μια τελευταία φορά να την ξαναδείτε αυτή την ρύθμιση.
Άλλωστε, αυτό σας το είπαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην ενός, να την
ξαναδείτε. Είναι φανερό πια σε εμένα, γιατί σας άκουσα τόσες φορές. Για το
τελευταίο ενημερώθηκα από τους συνεργάτες μου, δεν το άκουσα, αλλά ήταν μια
πολιτική παρέμβαση και όχι μια παρέμβαση με στοιχεία. Πρέπει να ενημερωθείτε
σε βάθος, να αντιληφθείτε ότι χωρίς να το καταλαβαίνετε –έτσι θέλω να ελπίζω-
παρεμβαίνετε σε ακυρωτική διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά τούτη η αντιδικία από
μια αντιδικία για το φορολογικό περιεχόμενο μιας απόφασης.
Καταλύοντας αυτήν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, εν προκειμένω,
δημιουργείτε πρόβλημα στον εαυτό σας. Εάν είναι θέμα της υπηρεσίας –εγώ σας
πιστεύω- και όχι δικό σας, μπαίνετε στη μέση ενός προβλήματος, παίρνετε τη θέση
για μία εκ των δύο εταιρειών που έχουν πρόβλημα μεταξύ τους, όπως και εσείς
αναφέρετε στην αρχή. Και δεν είστε υποχρεωμένος να το κάνετε αυτό, ούτε είναι
πολιτικά ορθό. Αντίθετα, είναι λάθος.
Παρακαλώ, λοιπόν, να το ξανασκεφθείτε και όπως φέρατε τροπολογία μετά
το κλείσιμο της συζήτησης και την παρουσιάσατε πριν από μια, δύο ώρες εδώ, έτσι
και τώρα, προ του κλεισίματος της συζήτησης, να πάρετε πίσω μια διάταξη άδικη,
παρεμβατική σε επιδικία και αντισυνταγματική.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Μάθατε το
όνομα, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αδιαφορώ πλήρως. Και ο Πάπας της Ρώμης να είναι,
πλήρως αδιαφορώ.