Ο Τρύφων Αλεξιάδης φέρνει στη Βουλή τις επιστολές του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντεχνιτών και του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας προς τον Πρωθυπουργό και την αρμόδια Υπουργό Παιδείας

Ο Βουλευτής Β΄ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Τρύφων Αλεξιάδης, κατέθεσε ως Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας τις επιστολές των Διοικητικών Συμβουλίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών (07.01.2021) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Αρ. Πρωτ. 11/11.01.2021), με θέμα «Άμεση απόσυρση των Νομοθετικώνρυθμίσεων του Ν.4763/2020 για τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια)», με τις οποίες δηλώνουν τη σφοδρή αντίθεσή τους προς την τροπολογία της Υπουργού Παιδείας μέσω της οποίας προβλέπεται η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων.

Με τις επιστολές τους τα Δ.Σ. των προαναφερόμενων Συλλόγων, όπως και τα Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, του Πανελλήνιου Συλλόγου  Φυσικοθεραπευτών, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών, του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών Αττικής και του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων θεωρώντας ότι οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τα επαγγέλματα υγείας (νοσηλευτή, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, επισκέπτη υγείας, οδοντοτεχνίτη, μαιευτή-μαίας, κοινωνικού λειτουργού) τα οποία εκπροσωπούν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία.

Επισυνάπτονται η αναφορά του Τρύφωνα Αλεξιάδη και οι επιστολές των Συλλόγων.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς την

Υπουργό Παιδείας

Θέμα: Άμεση απόσυρση των Νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν.4763/2020 για τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια) 

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Αλεξιάδης Τρύφων καταθέτει ως Αναφορά τις πανομοιότυπες επιστολές των Διοικητικών Συμβουλίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών(07.01.2021) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας(Αρ. Πρωτ. 11/11.01.2021), τις οποίες απευθύνουν προς τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Παιδείας, τους Προέδρουςκαι τους Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Ευρωβουλευτές και την οποία κοινοποιούν και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στις επιστολές τους δηλώνουν, όπως και τα αναφερόμενα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ.,  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών, Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών Αττικής,  Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, τη σφοδρή αντίθεσή τους προς την κατατεθείσα αιφνιδίως και άνευ διαλόγου τροπολογία της Υπουργού Παιδείας μέσω της οποίας προβλέπεται η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων.

Οι επαγγελματίες νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας, οδοντοτεχνίτες, μαιευτές-μαίες, κοινωνικοί λειτουργοί, των οποίων τα επαγγέλματα είναι νομοθετικώς ρυθμιζόμενα, θεωρούν ότι οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας υποβιβάζουν την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και συντάσσονται με τις θέσεις των τριών επαγγελματικών επιμελητηρίων της χώρας (του Τεχνικού, Οικονομικού και Γεωτεχνικού).

Θεωρώντας ότι οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τα επαγγέλματα υγείας τα οποία εκπροσωπούν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία, τα Δ.Σ. ζητούν την απόσυρσή τους.

Επισυνάπτονται οι σχετικές επιστολές.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας. 

Αθήνα, 18-01-2021

Ο καταθέτων Βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων

 

07-01-2021 «Άμεση απόσυρση των Νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν.47632020 για τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια)»_Οδοντοτεχνίτες

11-01-2021 «Άμεση απόσυρση των Νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν.47632020 για τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια)»_Επισκέπτες-Υγείας