Το πρόβλημα φορολογικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις με οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, λόγω της εφαρμογής του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 σχετικού με το ζήτημα του συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων, φέρνει στη Βουλή ο αν. τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτοντας ως Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών την κοινή επιστολή των Επιμελητηριακών φορέων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Στην κοινή επιστολή τους οι Προέδροι του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Επιμελητηρίου Έβρου, Επιμελητηρίου Καβάλας, Επιμελητηρίου Δράμας, Επιμελητηρίου Ξάνθης, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης αναφέρουν πως παρά τη δημιουργία των αναγκαίων προς συμψηφισμό οφειλών, από πολλές μάλιστα επιχειρήσεις που κατά τις προηγούμενες περιόδους δεν είχαν οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτός δεν κατέστη δυνατός λόγω των δυσκολιών στην εφαρμογή και την υλοποίηση προγενεστέρων Κ.Υ.Α. Καθώς οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, που επρόκειτο να συμψηφισθούν με τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις, δεν εκπίπτουν από τα έσοδα χρήσης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δημιουργούνται λογιστικές και φορολογικές διαφορές κατά τη χρήση του 2021, που πρόκειται να επιφέρουν επιπλέον φορολογική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις, χωρίς οι ίδιες να ευθύνονται.

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηριακών φορέων προτείνουν τη θέσπιση ειδικής ρύθμισης και συγκεκριμένα την έκπτωση από τα έσοδα, των μη καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών της χρήσης 2021, μέχρι του ποσού της εκκαθαρισμένης απαίτησης του άρθρ. 87 του ν. 4706/2020 της δικαιούχου επιχείρησης, ώστε να απαλειφθούν οι λογιστικές και φορολογικές διαφορές και η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση ιδιαίτερα την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Ο Τρ. Αλεξιάδης ζητά απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό καθώς και ενημέρωση σχετικά με την ανταπόκρισή του για την επίλυση του προβλήματος.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ & Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ