Στη Βουλή φέρνει ο Βουλευτής Β΄ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Τρύφων Αλεξιάδης, τη διαμαρτυρία της ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός σχετικά με τη μη χορήγηση της χρηματοδότησης που δικαιούται από το ποσοστό εσόδων από φορολογικά έσοδα από τυχερά παιχνίδια ως ομάδα της Superleague 1.

Με αναφορά του προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών ο Τρ. Αλεξιάδης ζητά άμεσες απαντήσεις και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της νομιμότητας και την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος της ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Νίκαιας για την απόδοση του χρηματικού ποσού που της αναλογεί.

Στην επιστολή της η ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός εξηγεί λεπτομερώς γιατί είναι άκυρη, μην έχοντας τη νομοθετική εξουσιοδότηση, η Κοινή Υπουργική των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού 114021/2021 (ΦΕΚ 1075/Β/19-3-2021) για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατανομής της χρηματοδότησης αθλητικών ομάδων  με ισχύ από 01.03.2021. Καθώς δε μετά από τροποποιήσεις η έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης μετατέθηκε για την 01.07.2021, περιγράφει τις στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν με ομάδες να έχουν χρηματοδοτηθεί με 1.500.000 ευρώ ως ομάδες της Superleague 1 ενώ είχαν υποβιβαστεί στην Superleague 2 και ομάδες, που είχαν ανέβει κατηγορία, όπως η ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός να λάβουν ποσό μόλις 250.000 ευρώ.

Να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποδοθεί στον Ιωνικό της Νίκαιας το ποσόν που του  αναλογεί σαν ομάδα της Superleague 1

Ακολουθεί η Αναφορά του Βουλευτή και η επιστολή της ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τους

κα. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Να εφαρμοστεί η νομιμότητα και να αποδοθούν τα πραγματικά ποσά χρηματοδότησης που δικαιούται η ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως Αναφορά την επιστολή της ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός (02.09.2022) σχετική με τη νομιμότητα της χρηματοδότησης αθλητικών ομάδων από ποσοστό εσόδων από φορολογικά έσοδα από τυχερά παίγνια.

Στην επιστολή της η ΠΑΕ αναφέρει ότι η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού114021/2021 (ΦΕΚ 1075/Β/19-3-2021) για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατανομής της χρηματοδότησης, βασίστηκε στο άρθρο 79 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256) με ισχύ από 01.03.2021. Όμως ήδη από τις 28.02.2021το άρθρο 79 ν. 4764/2020 είχε τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 483 ν. 4781/2021 και η έναρξη ισχύος του και συνακόλουθα της εμπεριεχόμενης σε αυτό εξουσιοδοτικής διάταξης είχε μετατεθεί για την 01.07.2021 Καθώς το όργανο που την εξέδωσε δεν διέθετε τη νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση της, εκείνο το χρονικό διάστημα, η σχετική ΚΥΑ είναι άκυρη.

Επιπλέον με τη μετάθεση της έναρξης φορολόγησης των τυχερών παιγνίων, της διανομής των ποσών στις δικαιούχες ομάδες και της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης για την 01.07.2021, ποσά που αναλογούσαν σε ομάδες της Superleague 1 χορηγήθηκαν σε ομάδες που είχαν υποβιβαστεί και μετείχαν πλέον στη Superleague 2, όπως π.χ. η Α.Ε. Λάρισα, ενώ ακριβώς το αντίθετο, ποσά αναλογούντα σε ομάδα της Superleague 2 χορηγήθηκαν σε ομάδες, οι οποίες κατά το χρονικό αυτό σημείο, ήτοι την 01.07.2021 είχαν προβιβαστεί και μετείχαν πλέον στην Superleague 1, όπως η ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός. Με τον τρόπο αυτό παράνομα, αναφέρει η επιστολή, ομάδες που υποβιβάστηκαν επιχορηγήθηκαν με ποσό 1.500.000 ευρώ ενώ η ΠΑΕ ΑΟ Ιωνικός που προβιβάστηκε έλαβε ποσό μόλις 250.000 ευρώ.

Καταλήγοντας η ΠΑΕ ζητά την εφαρμογή του νόμου και την απόδοση του ποσού που της αναλογεί σαν ομάδα της Superleague 1 καθώς είχε ήδη προβιβαστεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης, την 01.07.2021.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας. 

Αθήνα, 06-09-2022

Ο καταθέτων βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων