Κοινοβουλευτική Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Βουλευτής Β’ Πειραιά και αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ Τρύφων Αλεξιάδης, σχετικά με το Δελτίο Τύπου της 23.02.21 του Συλλόγου Εργαζομένων των Νοσοκομείων Κρατικού Νίκαιας και Δυτικής Αττικής μέσω του οποίου καταγγέλλουν ότι το Νοσοκομείο, με ευθύνη του υπουργείου, λειτουργεί πάνω από ένα χρόνο χωρίς τη σύσταση Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς τα αιρετά μέλη του έχουν εκλεγεί από τον Δεκέμβριο του 2019.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι όποιες αποφάσεις του Διοικητή λαμβάνονται χωρίς την έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου, παρά με την υποσημείωση πως η απόφαση θα εγκριθεί από το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου(!). Πέρα από τη νομική παρατυπία, η δέσμευση για μια σύνθεση Δ.Σ. που θα εγκρίνει αποφάσεις που έχουν ήδη οδηγήσει σε αποτελέσματα, είναι τουλάχιστον προβληματική. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων ομιλεί περί δόλου για την αναβλητικότητα της σύνθεσης του Δ. Σ. του Νοσοκομείου, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας έλεγχος για τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται.

Οι τρομερές δυσλειτουργίες που παράγονται από τη μη λειτουργία Δ.Σ. σε ένα τόσο μεγάλο νοσοκομείο, εν μέσω μάλιστα πανδημίας, οδηγούν τον Τρύφωνα Αλεξιάδη να  ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την ανταπόκρισή του στα αναφερόμενα από τον Σύλλογο και ενημέρωση σχετικά με τις  ενέργειές του για τη σύνθεση Συμβουλίου Διοίκησης στο Νοσοκομείο

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τoν κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Νοσοκομείο χωρίς Συμβούλιο Διοίκησης πάνω από ένα
χρόνο…»

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Αλεξιάδης Τρύφων καταθέτει ως Αναφορά
τo Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων Κρατικού Νίκαιας και Δυτικής
Αττικής (23.02.2021) μέσω του οποίου καταγγέλλουν ότι στο Νοσοκομείο δεν
λειτουργεί έως σήμερα Διοικητικό Συμβούλιο, παρ’ όλο που τα αιρετά μέλη
του έχουν εκλεγεί από τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι αποφάσεις του Διοικητή λαμβάνονται χωρίς έγκριση Διοικητικού
Συμβουλίου, παρά μόνο με την υποσημείωση πως η απόφαση θα εγκριθεί
από το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (!)

Το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει, οι δυσλειτουργίες εν
μέσω πανδημίας και η ολοφάνερη καταστρατήγηση του νόμου οδηγεί τον
Σύλλογο των Εργαζομένων να θεωρεί πως υπάρχει δόλος για την
αναβλητικότητα της σύνθεσης του Δ.Σ., έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας
έλεγχος για τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται.
Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά
με τις ενέργειές του υπουργείου σας για τον ορισμό Συμβουλίου
Διοίκησης στο Νοσοκομείο.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ο καταθέτων Βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων

 

Δελτίο Τύπου για την μη λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

Δελτίο Τύπου

Τρίτη 23/02/2021

Εδώ και πάνω από ένα χρόνο δεν λειτουργεί στο νοσοκομείο μας Διοικητικό
Συμβούλιο με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Ενώ τα αιρετά
μέλη του ΔΣ έχουν εκλεγεί από τον Δεκέμβριο του 2019 το Υπουργείο Υγείας
δεν έχει ορίσει την σύνθεση του.

Αποτέλεσμα του παραπάνω γεγονότος είναι όλες οι αποφάσεις του Διοικητή,
νομικά, να είναι στον αέρα. Επίσης προκύπτουν ερωτήματα τα οποία
χρήζουν άμεσης απάντησης.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί ένας διοικητής να παίρνει αποφάσεις με
την υποσημείωση πως η απόφαση θα εγκριθεί από το επόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου; Πόσο νομιμοποιημένη είναι μία τέτοια
σύνθεση ΔΣ να εγκρίνει αποφάσεις που έχουν ήδη παράγει αποτέλεσμα;

Θεωρούμε πως υπάρχει δόλος για την αναβλητικότητα της σύνθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας
έλεγχος για τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται.

Είναι επιεικώς απαράδεκτο σε καιρό πανδημίας να λειτουργεί ένα τόσο
μεγάλο Νοσοκομείο χωρίς Συμβούλιο Διοίκησης.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Τσολάκης Ιωάννης Βλάχος Γεώργιος