Με κοινοβουλευτική Αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο Βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρύφων Αλεξιάδης, φέρνει στη Βουλή την κατεπείγουσα επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών δια της οποίας αιτείται την παράταση του χρόνου λήξης της εφαρμογής της απογραφής των εργαζομένων και του ψηφιακού ωραρίου απασχόλησης.

Στην επιστολή του ο Σύλλογος αναφέρεται στην υλοποίηση του εγχειρήματος της «Απογραφής των εργαζόμενων» και της «οργάνωσης του χρόνου εργασίας» στο πλαίσιο της εφαρμογής της «Ψηφιακής Κάρτας», στο σημαντικό ρόλο που επιτελεί ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνών στην εθνική οικονομία και στη συνεχή προσπάθεια των μελών του να υλοποιήσει διαδικασίες  σε εξαντλητικές χρονικές προθεσμίες.
Μια σειρά από παράγοντες όπως η έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρήσεων, η μη εξοικείωση με την εφαρμογή, ο μεγάλος όγκος των υποχρεώσεων, η ελλειμματική προσαρμογή των εταιρειών παραγωγής λογισμικού αλλά και τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια στα οποία τα λογιστήρια πρέπει να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των ωραρίων, σε συνδυασμό με ημιτελείς πολλές φορές διαδικασίες, δημιουργούν την ανάγκη για παράταση του χρόνου εφαρμογής των παραπάνω διαδικασιών.
Η διακινδύνευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους των μελών τους, αλλά και της οικονομικής ευρωστίας των επιχειρήσεων λόγω της επιβολής δυσβάσταχτων προστίμων, οδηγεί στο αίτημα της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εφαρμογής των διαδικασιών μέχρι τις 28/02/2023, ώστε να επιλυθούν τα όποια θέματα και να προσαρμοστεί η αγορά.

Ο Τρύφων Αλεξιάδης συντάσσεται με το δίκαιο αίτημα του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών και ζητά ενημέρωση από τον Υπουργό.

Ακολουθεί η Αναφορά του βουλευτή, και η  επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

για τoν

κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ζητά να δοθεί παράταση στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Ο βουλευτής Β’ Πειραιά Αλεξιάδης Τρύφων καταθέτει ως Αναφορά την κατεπείγουσα επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών της 23ης.11.2022 για τη μεταφορά του χρόνου λήξης απογραφής των εργαζομένων και του ψηφιακού ωραρίου απασχόλησης.

Στην επιστολή του ο Σύλλογος αναφέρεται στην υλοποίηση του εγχειρήματος της «Απογραφής των εργαζόμενων» και της «οργάνωσης του χρόνου εργασίας» στο πλαίσιο της εφαρμογής της «Ψηφιακής Κάρτας», στο σημαντικό ρόλο που επιτελεί ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνών στην εθνική οικονομία και στη συνεχή προσπάθεια των μελών του να υλοποιήσει διαδικασίες  σε εξαντλητικές χρονικές προθεσμίες.

Οι ημιτελείς πολλές φορές διαδικασίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρήσεων, τη χιονοστιβάδα υποχρεώσεων, τη μη εξοικείωση με την εφαρμογή, την ελλιπή προσαρμογή των εταιρειών παραγωγής λογισμικού, τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια στα οποία τα λογιστήρια πρέπει να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των ωραρίων κ.λπ. απαιτούν την παράταση του χρόνου εφαρμογής των παραπάνω διαδικασιών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν διακινδυνεύοντας ακόμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών τους, διακινδυνεύοντας το επαγγελματικό και επιστημονικό τους κύρος αλλά και την οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων καθώς τα πρόστιμα είναι βαριά, ζητούν παράταση μέχρι τις 28/2/2023, ώστε να επιλυθούν τα όποια θέματα και να προσαρμοστεί η αγορά.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.

Αθήνα, 24-11-2022

Ο καταθέτων  Βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων

 

Προς:

 • Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη
 • Γενική Γραμματέα Εργασίας κα Άννα Στρατινάκη

 Κοινοποίηση:

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πρόεδρο κ. Κόλλια Κωνσταντίνο
 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Πρόεδρο κ. Μασούτη Ιωάννη
 • ΕΣΕΕ, Πρόεδρο κ. Καρανίκα Γεώργιο
 • ΓΣΕΒΕΕ, Πρόεδρο κ. Καββαθά Γεώργιο
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πρόεδρο κα Κουνενάκη Εφραίμογλου Σοφία
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Πρόεδρο κ. Ραβάνη Παύλο
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πρόεδρο κ. Χατζηθεοδοσίου Ιωάννη
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Μασούτη Ιωάννη
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Καπνοπώλη Αναστάσιο
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Ζορπίδη Μιχαήλ
 • Λοιπά Επιμελητήρια και Φορείς

ΚΑΤ’ EΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Θέμα: «Αναγκαία η μεταφορά του χρόνου λήξης απογραφής των εργαζόμενων και του ψηφιακού ωραρίου απασχόλησης»

Κύριοι,

Ξεκινώντας την υλοποίηση της επόμενης φάσης του εγχειρήματος της «Απογραφής των εργαζόμενων» καθώς και της «οργάνωσης του χρόνου εργασίας» στα πλαίσια της εφαρμογής της «Ψηφιακής Κάρτας» πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας τα εξής:

Εμείς, σαν Κλάδος, έχουμε αποδείξει διαχρονικά ότι υλοποιούμε -στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων μας – οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Πολιτείας που έχει αναφορά στην στήριξη, βοήθεια, προστασία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και δη των μικρομεσαίων.

Είμαστε οι μεσολαβητές – ενδιάμεσοι μεταξύ της Αγοράς και της Πολιτείας και στοχεύουμε στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων εκατέρωθεν και πάνω απ’ όλα της εθνικής οικονομίας.

Επίσης, λόγω της φύσης της δουλειάς μας, είμαστε οι πρώτοι που επαινούμε και μπαίνουμε μπροστάρηδες – σαν επιστημονικός Κλάδος – ενισχύοντας και βοηθώντας τις προσπάθειες για την καλυτέρευση των συνθηκών άσκησης των επαγγελμάτων και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ειδικά όταν αποβλέπουν στην προστασία του κόσμου της εργασίας αλλά και την υγιή άσκηση της επιχειρηματικότητας.

Όμως, κύριοι, αυτό συχνά – πυκνά λησμονείται και διακινδυνεύοντας ακόμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα μας εξαναγκαζόμαστε κάτω από εξαντλητικές προθεσμίες, στηρίζοντας τον εντολέα – πελάτη και τον εργοδότη μας, να προσπαθούμε να υλοποιούμε διαδικασίες – οι οποίες πολλάκις είναι ημιέτοιμες ή ατελείς – σε τάχιστο χρονικό ορίζοντα και έτσι διακινδυνεύουμε το επαγγελματικό-επιστημονικό μας κύρος αφενός, αλλά και την οικονομική ευρωστία και μακροζωία της επιχείρησης αφετέρου, η οποία με την σειρά της μας αναθέτει τα προαναφερθέντα, θεωρώντας ότι δεν την αφορούν, ούσα ανενημέρωτη.

Το φλέγον αυτό θέμα, κε Υπουργέ, στο οποίο δια του παρόντος αναφερόμαστε:

1)Έρχεται μαζί με μία χιονοστιβάδα υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις και περισσότερο τις μικρομεσαίες – που σαν κλισέ – τις βαφτίζουμε «ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας».

2)Αφορά το σύνολο των οικονομικών μονάδων – πλην αλυσίδων και τραπεζών – πανελλαδικά.

3)Δεν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος – όπως αντίστοιχα δόθηκε για τις δυο προαναφερόμενες κατηγορίες, που ήταν σχεδόν τετράμηνο από την ανακοίνωση μέχρι την εφαρμογή, ενώ για τις υπόλοιπες που δεν διαθέτουν και υποδομή είναι μόλις λίγες ημέρες από την ανακοίνωση μέχρι την εφαρμογή!

4)Για εσωτερικά, αλλά και για εξωτερικά λογιστήρια, που υποστηρίζουν και στηρίζουν ουσιαστικά τις οντότητες, απαιτείται επιβεβαίωση της ορθότητας των ωραρίων, ώστε να «ανέβουν» ορθά στην πλατφόρμα.

5)Οι επιχειρήσεις αλλά και οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ Οικονομολόγοι -Λογιστές-Φοροτεχνικοί, δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με την εφαρμογή, ενώ τα πρόστιμα είναι εξόχως βαριά.

Να σημειωθεί ότι όπως έχουμε επισημάνει και παλαιότερα, ειδικά για τέτοιες διαδικασίες, απογραφής, κ.λπ., θα ήταν φρόνιμο από την Πολιτεία, εφόσον, όπως φαίνεται, αδυνατεί – πόσο ακόμα και σε πόσα ακόμα! – να μεταφέρει τα δεδομένα από το ένα σύστημα στο άλλο εν έτει 2023 (!!!), ας συνεργαστεί με τις εταιρείες μηχανογράφησης προς επίτευξη του βέλτιστου λειτουργικού αποτελέσματος σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

6)Οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού δεν έχουν ακόμη πλήρως προσαρμοστεί.

7)Προφανώς αναμένονται και από μέρους του αρμόδιου Υπουργείου σας διευκρινιστικές εγκύκλιοι και απαντήσεις υπεύθυνες στα χιλιάδες ερωτηματικά που υπάρχουν.

Για όλους αυτούς και για άλλους λόγους που δεν αναφέρονται στο παρόν, φρονούμε ότι θα δώσετε ανακοινώνοντας άμεσα μία ευρεία παράταση μέχρι τις 28/2/2023η οποία δεν θα επιφέρει κανένα αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ενώ αντίθετα θα θεραπεύσει και θα επιλύσει σειρά θεμάτων και θα βοηθήσει την Αγορά να προσαρμοστεί, διότι αυτός φανταζόμαστε είναι και ο δικός σας στόχος μέσα από την ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Σε αναμονή των ενεργειών σας.

Για τον Λ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος               Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Αντιπρόεδρος         Χατζηαγγελίδη Μαρία

Ο Γεν. Γραμματέας   Βάλβης Μάρκος

Ο Ταμίας & Γ.Δ.        Κετσετζής Θεοχάρης

Το Μέλος                   Μπουλούκος Χρήστος

Ο Γ.Δ.                         Τσορμπατζόγλου Κωνσταντίνος