Στην κινητοποίηση- διαμαρτυρία για τη συνεχή υποβάθμιση του 1ου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας και την τραγική υποστελέχωσή του σε μόνιμο και επικουρικό προσωπικό, που έχει οδηγήσει αφενός το εναπομείναν ιατρικό προσωπικό στην εξουθένωση, αφετέρου την Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας σε παραίτηση.