Τροπολογία κατέθεσαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Τρύφων Αλεξιάδης και Κατερίνα Παπανάτσιου, με την οποία δίνεται λύση στο τεράστιο ζήτημα που απασχολεί λογιστές, οικονομολόγους και επιχειρήσεις σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) του έτους 2014.

Η τροπολογία κατετέθη πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και αναμένεται από το Υπουργείο Οικονομικών η αποδοχή ή η απόρριψή της.

Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ο Γ Ι Α

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών , με τίτλο : “Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων”

Θέμα: ”Εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων πελατών προμηθευτών (ΜΥΦ) έτους 2014″

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η αποκατάσταση της αναταραχής που προκάλεσε η έκδοση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής για τις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών έτους 2014, οι οποίες υποβλήθηκαν μετά από επανειλημμένες παρατάσεις, τον Ιανουάριο του 2016. Αιτία των επανειλημμένων παρατάσεων, ήταν τα πολλαπλά τεχνικά προβλήματα που παρουσίαζε η τότε νέα ηλεκτρονική εφαρμογή.

Ωστόσο, από τα δελτία τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) της περιόδου, διάφορα δημοσιεύματα έγκριτων ενημερωτικών ιστοσελίδων του λογιστικού κλάδου, καθώς και ενημερώσεις συλλόγων λογιστών κλπ, έγινε σαφές προς τον κλάδο των λογιστών, ότι η ΓΓΔΕ είχε χορηγήσει σιωπηρή παράταση για εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων μέχρι 25.1.2016. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εκδόθηκε ποτέ η απαραίτητη απόφαση που θα κάλυπτε το χρονικό κενό μεταξύ της 22.1.2016 και της 25.1.2016.

Επειδή προφανώς είναι ζήτημα χρηστής διοίκησης και αξιοπιστίας του δημοσίου έναντι του πολίτη (αντίστοιχο πρόβλημα παρουσιάστηκε το 2019 με το ζήτημα των αναδρομικών των συνταξιούχων) και επειδή έχουν προκληθεί πολλαπλά προβλήματα μεταξύ επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων, καθώς σωρεία προστίμων κοινοποιούνται, όταν όλοι ήταν βέβαιοι πως το ζήτημα είχε ρυθμιστεί ήδη από το 2016 προτείνουμε την παρούσα τροπολογία.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο …

Στο άρθρο 14 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:

“Ειδικά για το έτος 2014, έτος πρώτης εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, που υποβλήθηκαν έως και 25.1.2016 καθώς και διορθώσεις αποκλίσεων αυτών, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 25.2.2016, δεν επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα διαγράφονται οίκοθεν με απόφαση της ΑΑΔΕ. Για τις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόστιμα έχουν ήδη εξοφληθεί ή ρυθμιστεί τμηματικά, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί είτε συμψηφίζονται είτε επιστρέφονται. “

Αθήνα, 26/11/2020

Οι προτείνοντες βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

Παπανάτσιου Αικατερίνη