Τη σταδιακή μείωση του αριθμού των περιπτέρων μέσω της κατάργησης των θέσεων που είχαν παραχωρηθεί σε θανόντες δικαιούχους και τον μη προσδιορισμό χώρων για τοποθέτηση νέων, φέρνουν στη Βουλή με κοινή αναφορά τους οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’ Πειραιά, Δρίτσας Θεόδωρος, Κασιμάτη Νίνα, Ραγκούσης Γιάννης και Αλεξιάδης Τρύφων, καταθέτοντας σχετική επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία Τριάς» προς τον Υπουργό Εσωτερικών.

Στην επιστολή τους οι Περιπτερούχοι περιγράφουν τη συρρίκνωση που έχει υποστεί ο κλάδος τους με την πρακτική που ακολουθούν οι Δήμοι να καταργούν τις θέσεις «κενωθέντων» περιπτέρων και τη μη χωροθέτηση νέων και ζητούν τη νομοθέτηση μέτρων για τη βιωσιμότητά τους.

Αναλυτικότερα αιτούνται είτε να νομοθετηθεί η υποχρεωτική ύπαρξη ελάχιστου αριθμού περιπτέρων ανά Δήμο, είτε η διαδικασία παραχώρησης, σε περίπτωση κενωθείσας θέσης, να διεξαχθεί δυο φορές προτού κηρυχθεί άγονη και καταργηθεί η θέση.

Οι Βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό Εσωτερικών να πληροφορηθούν τις άμεσες ενέργειές του.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παν. Θεοδωρικάκο

Θέμα:  Αίτημα Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας

Οι Βουλευτές Α΄και Β’ Πειραιά Δρίτσας Θεόδωρος, Κασιμάτη Νίνα, Ραγκούσης Γιάννης, Αλεξιάδης Τρύφων καταθέτουν ως αναφορά επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία Τριάς» (Αρ. Πρωτ.671/02.06.2020) μέσω της οποίας με αφορμή τη συρρίκνωση του κλάδου, αιτούνται την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας είτε για τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ύπαρξης ελαχίστου αριθμού περιπτέρων ανά δήμο, είτε για την απαγόρευση κατάργησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου αν δεν μεσολαβήσει άγονη διαδικασία παραχώρησης για δυο φορές.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.   

Αθήνα, 02-06-2020

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Αλεξιάδης Τρύφων

Δρίτσας Θεόδωρος

Κασιμάτη Νίνα

Ραγκούσης Γιάννης

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πειραιάς, 02/06/2020

                                                                                           Αρ. Πρωτοκόλλου: 671

Προς: Υπουργείο  Εσωτερικών

Με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4257/2014, θεσμοθετήθηκε η διαδικασία προσδιορισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων, από τους δήμους της χώρας, για τοποθέτηση περιπτέρων.

Οι προαναφερόμενοι χώροι, καθώς και όσοι καταλαμβάνουν ήδη τοποθετημένα περίπτερα που μένουν κενά λόγω θανάτου του δικαιούχου και μη ύπαρξης μισθωτή (τα περίπτερα αυτά θεωρούνται «κενωθέντα περίπτερα»), παραχωρούνται προς χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 6 του προαναφερόμενου άρθρου, σε ποσοστό 70% με πλειοδοτικό διαγωνισμό και 30% σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ιδίως άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους).

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών συμβουλίων, να μην προσδιορίζει κοινόχρηστους χώρους για τοποθέτηση νέων περιπτέρων και να προβαίνει σε άμεση κατάργηση των θέσεων των «κενωθέντων περιπτέρων», εκλαμβάνοντας την ανατεθείσα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 αρμοδιότητα χωροθέτησης ως δυνητική.

Επειδή, από την γραμματική διατύπωση των κείμενων διατάξεων, η αρμοδιότητα χωροθέτησης περιπτέρων από τους δήμους της χώρας δεν προκύπτει να έχει χαρακτήρα διακριτικής ευχέρειας,

Επειδή, η εξολοκλήρου ανάθεση της αρμοδιότητας που αφορά γενικότερα στα περίπτερα στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, θεωρούμε ότι δεν είχε ως στόχο την σταδιακή μείωσή τους, αλλά την ευχερέστερη άσκησή της, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες συνθήκες (κυκλοφοριακές, τουριστικές, εξυπηρέτησης κοινού κλπ) που υφίστανται στην εδαφική περιφέρεια κάθε δήμου,

Επειδή, το επάγγελμα του περιπτερούχου υφίσταται στην Ελλάδα πάνω από έξι δεκαετίες και αποτελεί το μόνο μέσω βιοπορισμού εκατοντάδων οικογενειών,

Επειδή, η ακολουθούμενη πρακτική των δήμων, περί μη προσδιορισμού κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση νέων και η κατάργηση θέσεων «κενωθέντων περιπτέρων», έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη συρρίκνωση του κλάδου και την, με μαθηματική ακρίβεια, αφανισμό του σε σύντομο χρονικό διάστημα,

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς αποτροπή του αφανισμού του κλάδου, μέσω ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας, είτε θεσμοθετώντας την υποχρέωση ύπαρξης ενός ελάχιστου αριθμού περιπτέρων σε κάθε δήμο είτε, τουλάχιστον, την απαγόρευση κατάργησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου αν δεν μεσολαβήσει άγονη διαδικασία παραχώρησή της για δύο φόρες.

                                                  Με εκτίμηση

               Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

       Νικητάκης Εμμανουήλ                                       Σκούρτης Ιωάννης