Καλό ταξίδι Πρόεδρε.

Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις ακούς λες ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Δυστυχώς όμως η τραγικότητα της απώλειας σε προσγειώνει. Διαχρονικός φίλος, παράδειγμα αγωνιστικότητας, πολιτικής εντιμότητας και διορατικότητας. Τα κομματικά σύνορα δεν οριοθετούσαν ούτε τη δράση, ούτε τις συγκρούσεις του. Η λέξη ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ είναι το ελάχιστο που έρχεται τώρα στο νου.

Καλό Παράδεισο αγαπημένε Κωνσταντίνε. Αφήσαμε πολλές συζητήσεις στη μέση και σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά η θύμηση και η εμπειρία που αποκτήθηκε είναι η καλύτερη παρακαταθήκη.

Καλή δύναμη στους αγαπημένους σου και στους συνεργάτες σου στον χώρο των Επιμελητηρίων.