Κόκκινη Πρωτομαγιά – Πρωτοπόρα εργατιά!

από το λιμάνι του Πειραιά, με τη θύμηση στους αγώνες τους περασμένους, συμπαραστάτες και αλληλέγγυοι στον αγώνα των απεργών εργαζομένων στις προβλήτες της COSCO και το βλέμμα στραμμένο στους νικηφόρους αγώνες του μέλλοντος.

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά !