ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Παραλαβή Επίκαιρης Ερώτησης από την κα Κομπορόζου
 2. Προώθηση Επίκαιρης Ερώτησης από την κα Κομπορόζου στο e-mail της γραμματείας
 3. Προώθηση Επίκαιρης Ερώτησης από την γραμματεία στα e-mail όλων των συνεργατών προς διατύπωση τυχόν σχολίων-διευκρινήσεων
 4. Διαδικασία Σύνταξης Απάντησης από την κα Κομπορόζου
 5. Απάντηση Αν. Υπουργού Οικονομικών από την Βουλή
 6. Παραλαβή Πρακτικών από τη Βουλή προς διόρθωση
  1. από την κα Κομπορόζου
  1. από τον Αν. Υπουργό Οικονομικών
 7. Βγάζουμε αντίγραφο των διορθωμένων πρακτικών
 8. Επιστροφή πρακτικών στη Βουλή (προσοχή να είναι υπογεγραμμένα από τον Αν. Υπουργό Οικονομικών)
 9. Διόρθωση πρακτικών από αρχείο που αποστέλλει η κα Κομπορόζου στο e-mail της γραμματείας
 1. Έλεγχος διορθωμένων πρακτικών από τον Αν. Υπουργό Οικονομικών
 2. Αποστολή με e-mail των διορθωμένων πρακτικών και εγγράφων που κατατέθηκαν στη Βουλή στον Σώκο, στο γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών  και στην Ρόνη Γανιάρη.
 1. Έλεγχος παραλαβής e-mail από το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών τηλεφωνικά
 2. Αρχειοθέτηση επίκαιρης ερώτησης στο κλασέρ «Βουλή Ερωτήσεις»
 3. Έλεγχος ανάρτησης επίκαιρης ερώτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών