ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΡΑ

Στην πύλη του Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα » (πρώην Λοιμωδών), στην κινητοποίηση του Συλλόγου των Εργαζομένων στα Νοσοκομεία Νίκαιας-Δυτικής Αττικής, ενάντια στην αποφάσεις για μετακινήσεις προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.

Όχι στις μετακινήσεις, προσλήψεις στην υγεία και άμεση στελέχωση με προσωπικό τώρα.